בתגובה לנתוני האוצר מעכשיו על ירידה תלולה במספר העסקאות ספטמבר-אוקטובר לעומת שנים קודמות

 

 
דר רינה דגני, מנכל ומבעלי גיאוקרטוגרפיהדר רינה דגני, מנכל ומבעלי גיאוקרטוגרפיה
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/12/2015

ד"ר רינה דגני, מנכ"ל ומבעלי גיאוקרטוגרפיה: "מניתוח גיאוקרטוגרפיה הנתון המטריד ביותר הינו לא מספר העסקאות המועט יחסית והנמוך מאז ספטמבר-אוקטובר 2011 , תקופת המחאה החברתית, אלא הנתון הנמוך מעין כמותו של משקיעי נדל"ן, כ-17 אחוז בלבד באוקטובר. נתון זה חמור במיוחד, מכיוון שזהו החודש הרביעי ברציפות שאחוז המשקיעים מתייצב סביב ה-15 אחוזים, זאת לעומת 30 אחוזים בקירוב הממוצע הרב שנתי מאז 1983, השנה בה התחלנו בגיאוקרטוגרפיה לבדוק מרכיב זה.
הכפלת מס הרכישה פשוט הבריחה את המשקיעים מהשוק וזוהי בעיה אמיתית לעתידו של שוק הנדל"ן. לתשומת לב מקבלי ההחלטות". 
 
ארז כהן, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין: "יש בכל זאת בנתונים אלה משהו מעודד:  ראשית, עלייה משמעותית יחסית בעסקאות לעומת החודש הקודם, ספטמבר.
שנית, העובדה שהעלייה באה לידי ביטוי בראש וראשונה בקרב הן זוגות צעירים והן משפרי דיור, זאת תוך גידול משמעותי מעין כמותו ברכישת דירות בפריפריה. זאת לעומת כל רואי השחורות שצפו כי מחיר למשתכן במרכז הארץ יפגעו בפרויקטים בפריפריה. הבעיה נותרה בעינה בהעדר התחלות בנייה מספיקות, כל עוד לא יהיה שינוי משמעותי בנושא ההיצע, רמות המחירים בשוק יתקשו להתייצב".
 
שיר הספרי, ממתגת ערים בפריפריה: "דעתי על נתונים אלה מאד מעורבת. מצד אחד, טוב שיש ביקושים משמעותיים לפריפריה בקרב זוגות צעירים. מצד שני, ולצערי, זוהי בעיקר ברירת מחדל בשל העדר יכולת כלכלית לרכוש דירה במרכז הארץ. אסור לממשלה להתבשם מנתון זה וללא יצירת אלפי מקומות עבודה חדשים ואיכות חיים ראויה בפריפריה, אני חוששת מאד שחלק נכבד מאותם רוכשים לא יתגוררו בפועל באותן דירות שרכשו בפריפריה". 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x