ביהמ"ש המחוזי בת"א הרשיע מנהלים ובעלי שליטה בקבוצת החברות בולוס בעבירות גניבה מרמה ודיווח

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/12/2015

בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופט מודריק) הרשיע הבוקר את יעקב בולוס, מנכ"ל, דירקטור ובעל השליטה בחברת בולוס תיירות בעבירות גניבה בידי מנהל, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שימוש במסמך מזויף ובעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך. כמו כן הורשע עזמי נששיבי, מנכ"ל חברת בולוס גד בעבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך.
 
כזכור, כתבי האישום כללו ארבע פרשיות הקשורות לחברת התיירות שבבעלות משפחת בולוס ובהתנהלותם של נושאי המשרה ובעלי השליטה בקבוצת החברות הציבוריות.  
 
בהכרעת הדין הורשעו בולוס ונשאשיבי בכך שהסתירו מציבור המשקיעים התפתחויות דרמטיות בהליך משפטי נגד חברת בולוס תיירות, בו נתבעה בסכום של 10 מליון ש"ח, ומנעו מן הציבור מידע בדבר מצבה הקשה של החברה והפסדים דרמטיים הצפויים לה בשל הפסד בהליך.  

עוד הורשעו השניים בכך שקיבלו במרמה את הסכמת הבורסה להנפקת חברת בולוס תיירות על אף שידעו כי תנאי מקדמי של הבורסה לאישור ההנפקה ביחס להון העצמי של החברה לא התקיים. החברה אף לא דיווחה על הפרת התנאי המקדמי בדוחות הכספיים של החברות. 

בנוסף הורשע יעקב בולוס בגניבה של 10 מיליון ש"ח מקופת הקזינו של אוניית התיירות שהפעילה חברת בולוס תיירות. בית המשפט דחה את טענתו כי הכספים נמשכו מן החברה כהלוואה, ואף דחה את הטענה שהם הוחזרו במועד מאוחר יותר.  
 
בהכרעת הדין קבע בית המשפט כי: "הנאשמים פעלו בשם החברות וכמנהליהן הם ה"זרוע" שבצעה את העבירה ולפי שיש להם עניין בקיום ההנפקה, הם הגורמים האחראים לכך שהתקבל דבר כפועל יוצא ממעשיהם או מחדליהם". 
לגבי גרסת הנאשמים כי לא היו מודעים לעבירות ציין בית המשפט כי: "כאילו "שלושת הקופים החכמים" התאחדו לבריה אחת אצל כל אחד משני הנאשמים לאמור; לא ראיתי, לא שמעתי, לא אמרתי".
 
בצד זאת, בית המשפט זיכה את רואי החשבון המבקרים של החברות מאישומי חובת הדיווח, וכן זיכה את בולוס ונששיבי ממקצת עבירות הדיווח בהן הואשמו.  
 
כתב האישום הוגש בשנת 2005 ע"י עו"ד ד"ר אילנה מודעי ונשמע בפני כב' הש' מודריק משנת 2008 ועד לשנת 2015. במהלך ניהול ההוכחות הלך לעולמו נאשם מס' 1 בכתב האישום, מר איברהים בולוס, שהיה בעל השליטה בקבוצת החברות של משפחת בולוס. 
 
את התיק ניהלו עו"ד שירי גפני ועו"ד עידן שוורץ ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה). התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.  
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x