בנק ישראל ימשיך לרדוף אחרי "השווקים" ומניח הנחה סמויה לפיה הפד "מבלף" ולא יעלה את הריבית 4 פעמים את הריבית בשנה הבאה

 

 
 

יניב פגוט
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/12/2015

  1. תחזית האינפלציה לשנת 2016 צפויה להסתכם ב- 0.6%, קרי שנה שלישית של החמצת יעד האינפלציה. לבנק המרכזי יש "תירוצים" טובים להחמצת יעד התחזית ובראשם צניחת מחירי הסחורות בכלל והאנרגיה בפרט והפחתות מחירים של הממשלה, אולם גם נטרול אלמנטים אלו מלמד על אינפלציה נמוכה וקושי של בנק ישראל להעריך בצורה טובה את מגמת המחירים במשק. 

  2. הריבית במשק תעלה לרבע אחוז רק ברבעון הרביעי של השנה ולא ברבעון השני של השנה. תחזית הריבית הנוכחית של בנק ישראל מתיישרת עם הגלום בעקומי התשואה לפדיון קרי חוכמת השוק והיא מחזירה אותנו לקטסטרופת התחזיות של מחלקת המחקר של בנק ישראל ביוני האחרון אז העריכו במחלקת המחקר כי ריבית בנק ישראל בסוף שנת 2016 תעמוד ברמה של 1.25%. 

  3. להערכתנו ריבית בנק ישראל בשיעור של 0.25% בסוף שנת 2016 נשענת על הערכה סמויה של בנק ישראל כי הפד לא יעלה את הריבית 4 פעמים במהלך שנה הבאה כפי שצופים חברי הפד בתרשים הנקודות שכן קשה לנו לראות ריבית בנק ישראל של 0.25% וריבית פד בשיעור של 1.4% בסוף שנת 2016. אנו נוטים לאמץ את התסריט הסמוי של בנק ישראל לפיו הפד לא יעלה את הריבית ארבע פעמים במהלך 2016 ואולם אם בבנק ישראל טועים הרי הריבית במשק הישראלי תהא גבוהה יותר מן התחזית הנוכחית של מחלקת המחקר.  

  4. הצמיחה במשק בשנת 2016 תסתכם ב- 2.8% בלבד  נמוך דרמטית מקצב צמיחה של 3.3% שנחזה בסוף ספטמבר האחרון ומהווה קריסה בתחזית הצמיחה ביוני האחרון אז העריכו בבנק המרכזי צמיחה של 3.7% בשנת 2016. המחקר של בנק ישראל חתך בשיטת הסלאמי את כל מרכיבי הצמיחה של המשק ביחס לתחזית שניתנה לפני שלושה חודשים. 
יניב פגוט,אסטרטג ראשי איילון

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x