לאחרונה התבצעה מתקפת סייבר על אחד ממשרדי התכנון הגדולים בישראל

התקפת סייבר על משרדי תכנון ואדריכלות יכולה לגרום לתקלת ענק בכל תחום הבניה בישראל

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/04/2016

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בחסות "שפי בר זיו רביד" – סוכנות הביטוח בבעלות הארגון  ארח בסוף השבוע בבית ציוני אמריקה את מר שי סימקין, מנכ"ל האודן ביטוח (hwoden) להרצאה מרתקת בתחום סיכוני הסייבר וניהול סיכוני הסייבר במשרדים  בתחומי ההנדסה ואדריכלות. 

מטרת ההרצאה היתה חשיפת המשתתפים לסיכוני הסייבר ההולכים וגדלים וההתייחסות לפוליסת הביטוח לכיסוי בפני סיכוני הסייבר המוענקת בלעדית  ע"י סוכנות הביטוח "שפי בר זיו רביד" למבוטחיה בביטוח אחריות מקצועית וזאת ללא חיוב כספי.

מר סימקין, מומחה עולמי לתחום הסייבר והשלכותיו הביטוחיות הציג את מהפכת המידע והטכנולוגיה בעשור האחרון ועימואת רובד איומי הסייבר הנלווים לנושא ביחס לעסקים ולארגונים, בין היתר, בענפי הבניה. עוד הציג מר סימקין ניתוחי השלכות בינלאומיות לנושא איומי סייבר ובמקביל הציג אף דוגמאות להתקפות סייבר שהתרחשו בישראל לאחרונה וגרמו לנזקים בהיקף כספי לא מבוטל. 

מר סימקין הציג את איומי הסייבר על פי דרגות תוך שהוא מזכיר כי בישראל אין חוקים בתחום האינטרנט ולמעשה הנושא פרוץ לגמרי. מר סימקין, ציין כי במידה וארגונים ימשיכו להשאיר "דלתות פתוחות" במערכות המחשוב שלהם ללא הגנה או התרעה, במוקדם ובמאוחר כל ארגון יפול בידי האקר או גורם עויין אחר, בין אם חובבן ובין אם מקצוען/ממוסד.על כל ארגון להחזיק בידיו אפשרויות גיבוי מלאות לכל מערך המחשבים שלו על מנת שיוכל להפעילה ביום פקודה.

רו"ח צחי רביד, מנכ"ל סוכנות הביטוח בר זיו רביד בבעלות האודן ישראל, ציין כי לאור הרגישות לנושא גובשה פוליסת ביטוח ייחודית לנושא זה, המעניקה כיסוי מיטבי לארגונים וחברות בתחום התכנון והבניה. במסגרת זו בהתקיים ארוע ביטחי (פריצת סייבר)ניתן ע"י המבטחים מענה מהיר תוך שימוש בצוות התערבות הכולל אנשי טכנולוגיה ומחשבים, צוות הביטוח המלווה את הארוע, עורכי דין, שירות יחסי ציבור לניהול משבר ושמירה על מוניטין במידת הצורך וכמו כן יש כיסוי לנזק ישיר לרבות לאבדן הכנסה בתקופה זו ולתביעות צד שלישי ככל שתהיינה. 

עו"ד ליאור בר און, מנכ"ל ארגון המהנדסים והאדריכלים ציין בדבריו כי הארגון צועד קדימה ועוסק בפיתוח, ייזום וקידום תחומי ניהול עסקי וכלכלי במגוון ממשקים עבור חבריו. נושא סיכוני הסייבר הוא כיום איום עדכני וממשי בעולם הטכנולוגי בו אנו חיים ולכן ראינו חשיבות רבה בגיבושה של הרצאה מקצועית זו. עצם ההענות של רבים מהחברים בארגון להרצאה ממחישה כי  הנושא נמצא בסדר העדיפויות המקצועי וכי מתכוננים לתרחישי סייבר גם בתחומי התכנון. 

עוד הוסיף בר און כי לאור הצלחת ההרצאה תבחן אפשרות קיומם של מפגשים נוספים בנושא זה בשלוחות הארגון השונות..


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x