חברת אינטל תבצע השקעה בהיקף של כ-18 מיליארד ש"ח באתר הייצור בקרית גת

מדובר בהשקעה אסטרטגית ראשונה בישראל לאחר רפורמת המיסוי בארה"ב

 

 
משה כחלון,קרדיט:יוסי זליגרמשה כחלון,קרדיט:יוסי זליגר
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2018

שר האוצר, משה כחלון:
"קיבלתי כעת בשורה משמחת ממנכ"ל אינטל, יניב גרטי, שהודיע לי שאחרי שנתיים של עבודה מאומצת הנהלת החברה העולמית קיבלה את הצעתנו להשקיע עוד 18 מיליארד שקל בהרחבת פעילות החברה בישראל. זו בשורה אדירה לכלכלה שמביעה אמון במדינה וממצבת אותנו ככלכלה עולמית מובילה. הייתה תחרות עם מספר מדינות על השקעת אינטל, ומזה שנתיים עבדתי על הבאת ההשקעה לישראל מול סגנית נשיא אינטל העולמית עד להודעה המשמחת היום. בשבוע של הצלחות ישראליות, אנחנו שוב על המפה גם בכלכלה העולמית"

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד:
"משרד האוצר מברך על החלטת אינטל העולמית לבצע השקעה משמעותית ומהותית נוספת בישראל. ההשקעה שתצא לפועל בשנתיים הקרובות תיתן זריקת מרץ נוספת להיי-טק בפריפריה ותעודד את התעסוקה באופן יוצא דופן. משרד האוצר שם למטרה להביא השקעות זרות בישראל ומיישם זאת בהצלחה"
 

משרדי הממשלה עודכנו היום, כי חברת אינטל העולמית נתנה אישור לביצוע השקעה בהיקף של כ-18 מיליארד שקלים באתר הייצור של החברה בקרית גת. תכנית ההשקעות המלאה וההטבות שהחברה תקבל בגינה, צפויים לקבל אישור סופי מגורמי הממשלה המוסמכים בשבועות הקרובים.

הודעה זו באה על רקע בחינה כלכלית מקיפה שהתבצעה בחודשים האחרונים, לגבי כדאיות ההשקעה של חברת אינטל למשק הישראלי על ידי גורמי המקצוע במשרדי האוצר ובמשרד הכלכלה והתעשייה בהובלת מנכ"ל משרד האוצר, מר שי באבד, וזאת בעקבות פניית החברה לקבלת הטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.

 

במסגרת התכנית, חברת אינטל צפויה להשקיע באתר הייצור בקרית גת כ-18 מיליארד ש"ח בשנים 2018-2020, לבצע בשנים אלה רכש מספקים מקומיים במעל 3 מיליארד שקלים וכן לקלוט כ-250 עובדים נוספים בפריפריה במהלך השנים הבאות. בכך מדובר בבשורה משמעותית לחיזוק הפריפריה. כמו כן, לדברי גורמים בחברה, השקעה זו צפויה לסלול את הדרך להשקעה משמעותית עתידית לשדרוג טכנולוגי באתר הישראלי, שכן היא מייצרת יתרון משמעותי על פני אתרי ייצור אחרים של החברה בעולם. יש לציין שמדובר בהשקעה בעלת חשיבות אסטרטגית בין היתר לאור היותה השקעה משמעותית ראשונה בישראל לאחר רפורמת המיסוי בארה"ב. כנגד ההשקעה אינטל צפויה לקבל אישור לתשלום מס מופחת בשיעור של 5% במסגרת מסלול "מועדף מיוחד" לשלוש שנים נוספות מעבר לאישורים שקיבלה בעבר (קרי, עד לתום שנת 2027) וזאת מכוח החוק לעידוד השקעות הון. כמו כן, הומלץ על ידי הצוות המקצועי להקצות מענק בגובה 700 מיליוני ש"ח, כאשר במידה וחברת אינטל תבצע בעתיד השקעה אסטרטגית לשדרוג טכנולוגי בהיקף משמעותי, בהתאם לתנאים ובחינה שתבוצע על ידי גורמי המקצוע, היא תהיה זכאית ל-700 מיליוני ₪ נוספים על ביצוע ההשקעה העתידית. זאת על מנת לתמרץ את החברה לביצוע ההשקעה העתידית שאמורה להיות גבוהה באופן משמעותי מהשקעות עבר שביצעה החברה וכן מההשקעה הנוכחית.

 
 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.
 
 

 

 

x