מה בנק ישראל חושב על הקריפטו ?

הרצאת המשנה לנגידת בנק ישראל בכנס הקריפטו השנתי: עתיד הכסף וסוגיות מדיניות ורגולציה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/07/2018

המשנה לנגידה הרצתה היום בכנס הקריפטו השנתי שארגנה חברת Bit2C ברמת-גן ועסקה בעתיד הכסף וסוגיות מדיניות ורגולציה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. המצגת אותה הציגה מצורפת.
 
בהרצאתה סקרה המשנה לנגידה את תפקיד הכסף ותכונותיו העיקריות.
 
"לאורך זמן, צורת הכסף משתנה הן בעקבות חדשנות טכנולוגית והן בשל שינויים במסגרות החוקיות והמשפטיות, כאשר לאלו יש השפעה ניכרת על מידת האמון שיש לציבור בכסף ואת מידת היעילות בה התשלומים מבוצעים". 
 
"בנק ישראל כמו מרבית הבנקים המרכזיים ברחבי העולם לומד את הטכנולוגיה החדשה והשלכותיה על המערכות המוניטרית והפיננסית הקיימות כיום".
 
המשנה לנגידה ציינה שאכן הטכנולוגיות הללו עשויות להביא למהפכה באופן שבו מנוהל מידע דיגיטלי, ולייצר מודלים עסקיים וחברתיים חדשניים, אך מוטב להמתין ולראות כיצד הדברים יתפתחו בעתיד. 
 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
 
 
x