מחקות:
טווח הגרף

 

 

+ שינוי תצוגת עמודות
שם קרן הנאמנות ענף מנהל הקרן סוג קרן דרוג משקיעים תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה חשיפת מטח חשיפת מניות דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק גיוס אחרון

 

הערה

הוותק מחושב לפי תאריך הנפקה ראשוני של הקרן או לפי שינוי מדיניות מהותי האחרון במידה וישנו. יש לוודא נתון זה גם בתשקיף הקרן.