איילון
 

 

מחקות:
טווח הגרף

 

 

שם קרן הנאמנות ענף חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל הקרן דרוג משקיעים תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק

 

הערה

הוותק מחושב לפי תאריך הנפקה ראשוני של הקרן או לפי שינוי מדיניות מהותי האחרון במידה וישנו. יש לוודא נתון זה גם בתשקיף הקרן.