אחזקות הגדולות ביותר בקרנות נאמנות

הנתונים נכונים ל-
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו

מניות

שם הנכס מספר
קרנות
סה'כ
אחזקות

מניות חו"ל

שם הנכס מספר
קרנות
סה'כ
אחזקות

קרן סל

שם הנכס מספר
קרנות
סה'כ
אחזקות

אגחים מדינה חו'ל

שם הנכס מספר
קרנות
סה'כ
אחזקות

אופציות

שם הנכס מספר
קרנות
סה'כ
אחזקות

אג"ח קונצרני

שם הנכס מספר
קרנות
סה'כ
אחזקות

אג"ח ממשלתי

שם הנכס מספר
קרנות
סה'כ
אחזקות

אג"ח להמרה

שם הנכס מספר
קרנות
סה'כ
אחזקות

מק"מ

שם הנכס מספר
קרנות
סה'כ
אחזקות