בורסה תל אביב >> עלתה בשבועיים האחרונים ב-4.4%, ומתחילת השנה ירד ב-21.3%

סיכום דו - שבועי של המסחר בבורסה - 5 - 16 באפריל 2020

 

 
 

בורסה תל אביב
FacebookTwitter Whatsapp
19/04/2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים שהסתיימו התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. בלט מדד מניות הנפט והגז שזינק ב-26.5%, לאחר ירידה של 53% מתחילת השנה.
 
עליות שערים אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות ואת איגרות החוב הקונצרניות.
 
עליות השערים בשווקים הושפעו מהמשך צעדי תמיכה של בנקים מרכזיים וממשלות בעולם. כך גם בארץ:
 
משרד האוצר אישר הרחבת התקציב הממשלתי בכ-90 מיליארד שקל על מנת לסייע לעסקים, למובטלים ולמשקי בית, ובנק ישראל הוריד את הריבית במשק ל-0.1% בכדי להקל על מצוקת האשראי במשק.
 
 
 
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
 
שמונה חברות גייסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב כ-1.5 מיליארד שקל:
 
כ-0.3 מיליארד שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י רבוע כחול נדל"ן וכ-1.2 מיליארד שקל גויסו בשבע הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מוסדיים.
 
 
 
מדדי מניות:
 
מדד ת"א–35
 
עלה בשבועיים האחרונים ב-4.4%, ומתחילת השנה ירד ב-21.3%.
 
מדד ת"א–90   
 
עלה בשבועיים האחרונים ב-7.8%, ומתחילת השנה ירד ב-15.9%.
 
מדד ת"א–125
 
עלה בשבועיים האחרונים ב-5.4%, ומתחילת השנה ירד ב-19.6%.
 
מדד ת"א–SME60
 
עלה בשבועיים האחרונים ב-11.2%, ומתחילת השנה ירד ב-14.3%.
 
מדד ת"א-נפט  וגז
 
עלה בשבועיים האחרונים ב-26.5%, ומתחילת השנה ירד ב-40.6%. 
 
צירוף מניות למדדי הבורסה במסלול המהיר למניות חדשות:
 
  • חברת הביומד ביומיקס שמניותיה נסחרות בבורסת NYSE שבארה"ב (סמל: PHGE) החלו להיסחר גם בתל אביב במסגרת הרישום הכפול בחודש הקודם, התווספה למדדי הבורסה: ת"א SME60, ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק ות"א-תעשייה החל ב-5 באפריל 2020, במסגרת המסלול המהיר למניות חדשות.
  • קרן הריט להשכרת דירות בארץ אזורים ליווינג ריט שביצעה הנפקה ראשונית (IPO) והצטרפה לבורסה אף היא בחודש הקודם, התווספה למדדי הבורסה: ת"א SME60, ת"א-נדל"ן ות"א-מניב ישראל החל ב-5 באפריל 2020, במסגרת המסלול המהיר למניות חדשות.
 
 
 
מדדי איגרות חוב:
 
מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
 
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.7%, ומתחילת השנה עלה ב-1.4%.
 
מדד תל בונד-60
 
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.6%, ומתחילת השנה ירד ב-4.6%.
 
מדד תל בונד-תשואות שקלי
 
עלה בשבועיים האחרונים ב-4.5%, ומתחילת השנה ירד ב-11.6%.
 
גיוסים:
 
הנפקת מניות
 
בשוק המניות בתל-אביב לא בוצעו הנפקות של מניות לציבור.
 
קרן הריט להשקעה במקרקעין – מניבים ריט גייסה 60 מיליון שקל בהקצאת מניות למשקיעים מסווגים.
 
החברות דואליות, אופקו וסייפ-טי, שמניותיהן נסחרות במקביל גם בבורסת ה-NASDAQ הקצו מניות בשווי כולל של כ-25 מיליון שקל.
 
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
 
שמונה חברות גייסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב כ-1.5 מיליארד שקל:
 
  • כ-0.3 מיליארד שקל גויסו בהנפקה לציבור של אג"ח צמוד מדד (סדרה נסחרת) ע"י חברת הנדל"ן מניב רבוע כחול נדל"ן. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.5 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
  • כ-1.2 מיליארד שקל גויסו בשבע הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מסווגים:
  • כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן בהקצאות של אג"ח צמוד מדד: חברת הנדל"ן מניב מליסרון (231 מיליון שקל), קרן הריט למגורים מגוריט (כ-133 מיליון שקל), חברת הבניה שיכון ובינוי (כ-92 מיליון שקל), וחברת הנדל"ן מניב הכשרת הישוב (כ-50 מיליון שקל).
  • כ-0.7 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות בהקצאה של אג"ח שקלי:  רשת השיווק שופרסל (כ-314 מיליון שקל), חברת ההשקעות חברה לישראל (כ-300 מיליון שקל), וחברת האנרגיה הירוקה אנלייט אנרגיה (כ-100 מיליון שקל).
 
 
 
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
 
משרד האוצר ביצע בשבועיים האחרונים הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.4 מיליארד שקל.
 
 
 
שונות:
 
ריבית בנק ישראל
 
בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ב-0.15%, לרמת שפל היסטורי של 0.1%  בה היתה מפברואר 2015 ועד נובמבר 2018. הורדת הריבית החודש הינה בהשפעת משבר הקורונה ובדומה לצעד שנקטו בנקים מרכזיים בעולם.
 
תקציב הממשלה
 
האוצר אישר את הרחבת התקציב הממשלתי ב-90 מיליארד שקל על מנת לתמוך בעסקים, במובטלים, ובמשקי בית, וזאת לנוכח העמקת משבר הקורונה ובדומה לצעדים שנקטו ממשלות רבות בעולם.
 
מדד המחירים לצרכן
 
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% במרץ 2020, ובסיכום הרבעון הראשון של שנת 2020 ירד המדד ב-0.1%.
 
תחזית מקרו כלכלית
 
בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת למשק הישראלי, וזאת בעיצומו של משבר הקורונה, לפיה התוצר המקומי הגולמי צפוי להתכווץ ב-5.3% ב-2020 ולצמוח ב-8.7% ב-2021.
 
שיעור האינפלציה הצפוי לשנת 2020 הוא שלילי (0.8%) ולשנת 2021 שיעור חיובי 0.9%, והריבית במשק בסוף שנת 2020 תהיה 0.1%-0% ובסוף שנת 2021 0.25%-0%.
 
 
שבוע עבודה מקוצר
 
השבועיים שהסתיימו היום, הינם שבועות מסחר מקוצרים – 3 ימי מסחר בכל שבוע, בעקבות חופשת חג הפסח.
 
 
 
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
 
מדדים ענפיים         


 

שבועיים

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

11.2%

-3.9%

ת"א בנקים-5

-1.6%

-29.2%

ת"א-נדל"ן

4.6%

-23.0%

מטבע חוץ

 

שבועיים

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-1.2%

4.0%

אירו/ שקל

-0.5%

0.8%