הבורסה לניירות ערך >> מהשבוע החל המסחר באופציות על מנית אלוני-חץ

לקרנות המשקיעות באלוני חץ לחץ כאן 

 

 

 

 
בניין של אלוני חץבניין של אלוני חץ
 

עומר רגב
FacebookTwitter Whatsapp
23/04/2020

לקרנות המשקיעות באלוני חץ לחץ כאן 

 

ביום חמישי, 23 באפריל, 2020 יחלו להיסחר בבורסה אופציות על מנית אלוני-חץ נכסים והשקעות, הנכללת, בין היתר, גם במדד ת"א-35.
 
המאפיינים "הכלליים" (אורך חיי האופציות, שער קובע למימוש וכו') של האופציות המוצעות יהיו זהים לאלו של האופציות על מניות הנסחרות כיום. מכפיל נכס הבסיס באופציות על מנית אלוני חץ יהיה 1,000.  
 
כיום נסחרות בבורסה אופציות על 26 מניות הנכללות במדד ת"א-125, רובן במדד ת"א-35