בורסה ניירות ערך || סיכום שבועי || מדד ת"א–SME60 עלה השבוע ב-0.7% בניגוד למגמה השלילית

סקירה שבועית של המסחר: 16 – 20 באוגוסט, 2020

 

 
 

בורסה תל אביב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השלישי של אוגוסט התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.

המסחר השבוע התנהל על רקע גיבוש הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

בשוק המניות בתל-אביב גויסו השבוע כ-140 מיליון שקל בהנפקה של מניות לציבור ע"י חברת האנרגיה הסולארית – סולגרין.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-2.1 מיליארד שקל בשש הנפקות לציבור. כ-1.3 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י בנק הפועלים – כ-0.7 מיליארד שקל גויס באג"ח COCO.

בנוסף, גויסו השבוע כ-8 מיליארד שקל באג"ח שנרשם ברצף מוסדיים ע"י שתי חברות לא בורסאיות. מרבית הסכום – כ-7.7 מיליארד שקל גויסו ע"י לוויתן בונד באג"ח דולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה ירד ב-17.1%.

מדד ת"א–90   

ירד השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה ירד ב-3.3%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה ירד ב-12.3%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-2.8%.

מדד ת"א-נפט וגז

ירד השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה ירד ב-51.8%.

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-2.0%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-2.4%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-2.0%.

 

גיוסים:

הנפקת מניות       

גיוס בהנפקת מניות – חברה ותיקה

בשוק המניות בתל-אביב גויסו השבוע כ-140 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור ע"י חברת האנרגיה הסולארית סולגרין. זוהי הנפקה שנייה השנה של החברה, כשבהנפקה קודמת גייסה כ-36 מיליון שקל.

תשקיף להשלמה של חברה חדשה

חברת האשראי הצרכני מימון ישיר פרסמה השבוע תשקיף להשלמה, במסגרתו תגייס עד כ-131 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO), לפי שווי חברה של עד כ-1,032 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

לחברה שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד הרשומות למסחר ברצף המוסדיים – אחת מהן סד' ב' – בריבית 1.6%, (מח"מ 1.7 שנים, תשואה לפדיון 4.1%) תעבור למסחר ברצף בריבית נמוכה יותר של  1.35%.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

גיוס מהציבור

עד כ-2.1 מיליארד שקל גויסו השבוע בשש הנפקות של אג"ח לציבור:

  • כ-1.3 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק הפועלים בשתי הנפקות לציבור:
  • כ-0.7 מיליארד שקל גויסו בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים בדרך של המרה למניות.  האג"ח נושא ריבית 2.97%, לפדיון סופי באוגוסט 2031, ובדירוג AA ע"י "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג".
  • כ-0.6 מיליארד שקל גויסו באמצעות פועלים הנפקות בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, במח"מ 5.1  שנים, נושא תשואה לפדיון של 0.04%.
  • הנפקות אלה מתווספות להנפקה נוספת שביצע הבנק מתחילת השנה ובמסגרתה גייס כ-1.1 מיליארד שקל.
  • עד כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן, מרבית הסכום כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י מליסרון באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 1.43%, במח"מ 7.7 שנים ובדירוג AA "מעלות". זוהי הנפקה שנייה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-0.4 מיליארד שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.6 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
  • כ-0.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת התעשייה אפקון החזקות באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 2.89%, במח"מ 5.6 שנים ובדירוגA-  "מעלות" ו-A3 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.1 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.

גיוס ממשקיעים מוסדיים

כ-8 מיליארד שקל גויסו השבוע באג"ח שנרשם ברצף מוסדיים ע"י חברות לא בורסאיות:

·         כ-7.7 מיליארד שקל גויסו לראשונה ע"י לוויתן בונד חברה יעודית של שותפות הנפט והגז "דלק קידוחים" באמצעות ארבע סדרות של אג"ח דולרי (ריבית 5.75% לפדיון ביוני 2023, ריבית 6.125% לפדיון ביוני 2025, ריבית 6.50% לפדיון ביוני 2027, וריבית  6.75% לפדיון ביוני 2030) למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל.

 כ-0.35 מיליארד שקל גויסו לראשונה ע"י תשתיות נפט ואנרגיה באמצעות אג"ח צמוד מדד, בריבית 0.83%, מח"מ 2.1 שנים, דירוג Aaa "מידרוג".

 

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.8 מיליארד שקל.

שונות:

שיעור הצמיחה – כניסת המשק למיתון

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן ראשון לצמיחת המשק ברבעון השני של שנת 2020, לפיו התוצר המקומי הגולמי ירד ב-28.7% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה  של 6.8% ברבעון  הראשון של 2020, ונכנס רשמית למיתון. התכווצות המשק שהחלה ברבעון השני והתגברה ברבעון השני של שנת 2020, נגרמה ממשבר הקורונה ומנקיטת הצעדים של הממשלה לבלימת התפשטות הנגיף (כגון מגבלה על מספר העובדים במקומות עבודה וסגירת מוסדות החינוך ומקומות הבילוי, באפריל), והיא הגבוהה ביותר לפחות זה 40 שנה.

 שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם עלה במעט מכ-11.5% ביוני  2020, לכ-11.9% ביולי 2020. שיעור האבטלה ביולי ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה במעט מכ-4.7% ביוני 2020 לכ-5.1% בחודש יולי 2020.

מדד המחירים לצרכן:

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% ביולי 2020, ובסיכום החודשים ינואר-יולי 2020 ירד המדד ב-0.6%. מאוגוסט 2019 ועד יולי 2020 ירד המדד ב-0.6%.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

0.5%

39.0%

ת"א בנקים-5

-0.3%

-30.2%

ת"א-נדל"ן

-0.5%

-30.3%

מטבע חוץ

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-0.1%

-1.6%

אירו/ שקל

0.2%

3.9%