בורסה לניירות ערך >> שתי מנפיקות מניות חדשות בתוך שבוע

סקירה שבועית של המסחר בבורסה: 14 – 18 ביוני, 2020

 

 
 

בורסה תל אביב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/06/2020

סקירה שבועית של המסחר בבורסה: 14 – 18 ביוני, 2020
 
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השלישי של יוני התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
 
מגמה מעורבת אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
 
בשוק המניות:
 
שלוש חברות מניות חדשות– המתווספות לחמש חברות חדשות מתחילת השנה:
 
 • שתי חברות חדשות (IPO) שהנפיקו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים:
 • חברת האנרגיה סופרגז גייסה כ-270 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-1 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.
 • חברת הקלינטק משק אנרגיה פרסמה תשקיף להשלמה במסגרתו היא צפויה לגייס בתחילת השבוע הבא עד כ-141 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-376 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
 • חברת רישום כפול חדשה:
 
מניות חברת המסחר במזון ויליפוד אינטרנשיונל הנסחרות בבורסת NASDAQ החלו להיסחר ברישום כפול גם בתל-אביב.
 
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
 
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-349 מיליון שקל, מתוכם עד כ-149 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הבניה אזורים בהנפקה לציבור של אג"ח שקלי.
 
בשוק קרנות הסל:
 
מגדל רשמה למסחר קרנות סל ראשונות בבורסה העוקבות אחר מדדי ת"א מניב-ישראל ות"א-בניה שהושקו בפברואר השנה, ומור קרנות רשמה לראשונה קרנות סל בבורסה – ארבע קרנות העוקבות אחד מדדי מניות בחו"ל.
 
 
 
מדדי מניות:
 
מדד ת"א–35
 
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה ירד ב-15.4%.
 
מדד ת"א–90   
 
עלה השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה ירד ב-8.9%.
 
מדד ת"א–125
 
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-13.0%.
 
מדד ת"א–SME60
 
עלה השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה ירד ב-9.4%.
 
 
מדדי איגרות חוב:
 
מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
 
עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.
 
מדד תל בונד-60
 
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-3.3%.
 
מדד תל בונד-תשואות שקלי
 
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-11.6%.
 
גיוסים:
 
הנפקת מניות
 
גיוס בשוק המניות בתל-אביב – חברות חדשות (IPO):
 
שתי מנפיקות מניות חדשות (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building):
 • חברת האנרגיה סופרגז גייסה כ-270 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-1 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת ב שיווק והפצה של גז פחמימני מעובה (גפ"מ) ומכירה של גז טבעי, חשמל ואנרגיה תרמית.
 • חברת הקלינטק משק אנרגיה צפויה לגייס בתחילת השבוע הבא עד כ-141 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-376 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בייזום, הקמה והפעלה של מתקנים ליצור חשמל מאנרגיה סולארית.
 • חברת רישום כפול חדשה:
 • ויליפוד אינטרנשיונל העוסקת ביבוא ושיווק של מוצרי מזון, שמניותיה נסחרות בבורסת NASDAQ (סמך WILC) רשמה את מניותיה למסחר מקביל בתל-אביב, ומניותיה החלו להיסחר בתל-אביב ביום שני , ה-15 ביוני.
 • כיום נסחרות בתל-אביב 54 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.
 • גיוס בשוק המניות בתל-אביב ע"י חברות ותיקות:
 
כ-46 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות של זכויות ובארבע הקצאות פרטיות של מניות:
 
חברת האנרגיה החליפית אפולו פאוור ושותפות הנפט והגז פטרוטקס גייסו כל אחת כ-5 מיליון שקל בהנפקת זכויות.
בארבע הקצאות פרטיות גויסו כ-29 מיליון שקל, מרבית הסכום גויס ע"י חברות הקנאביס הרפואי שיח מדיקל (כ-19 מיליון שקל) ותיקון עולם קנביט (כ-10 מיליון שקל).
 
 
חברת הטכנולוגיה מיקרונט פרסמה דוח הצעת מדף לגיוס של עד 5 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור, ביום ראשון הקרוב.
 
 
 
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
 
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-349 מיליון שקל:
 
 • עד כ-149 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הבניה אזורים בהנפקה לציבור של אג"ח שקלי (סדרה נסחרת). לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-400 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
 • כ-200 מיליון שקל גויסו בהקצאות פרטיות של אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים ע"י בתי זיקוק (כ-160 מיליון שקל) וחברת השירותים הפיננסים (הלא בורסאית) גמא ניהול (כ-40 מיליון שקל – אג"ח שנרשם ברצף מוסדיים).
 
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
 
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.0 מיליארד שקל.
 
בשוק קרנות הסל:
 
השבוע נרשמו למסחר 6 קרנות סל חדשות:
 
מגדל רשמה למסחר 2 קרנות סל חדשות ראשונות בבורסה העוקבות אחר מדד ת"א מניב-ישראל ומדד ת"א-בניה, בנפרד, שהושקו בפברואר השנה.
מור קרנות רשמה לראשונה קרנות סל בבורסה – ארבע קרנות העוקבות אחד מדדי מניות בחו"ל: 2 קרנות סל על מדד NASDAQ 100 ו-2 קרנות סל על מדד S&P 500.
כיום נסחרות בבורסה 554 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ.
 
שונות:
 
שיעור הצמיחה
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שני לצמיחת המשק ברבעון הראשון של שנת 2020, לפיו התוצר המקומי הגולמי ירד ב-6.8% בחישוב שנתי (7.1% עפ"י אומדן קודם).  ירידה זו, בעיקר בהשפעת משבר הקורונה,  היא הגבוהה ביותר לפחות זה 15 שנה.
 
מדד המחירים לצרכן
 
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% במאי 2020, ובסיכום החודשים ינואר-מאי 2020 ירד המדד ב-0.7%. מיוני 2019 ועד מאי 2020 ירד המדד ב-1.6%.
 
 
 
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
 
מדדים ענפיים        

 

          

 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

3.4%

21.5%

ת"א בנקים-5

-4.1%

-24.8%

ת"א-נדל"ן

-2.6%

-29.4%

מטבע חוץ

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-0.4%

-0.1%

אירו/ שקל

-1.0%

0.2%


x