צעד נוסף לפתיחת הגישה למערכות התשלומים לגופים חוץ בנקאיים ולהגברת התחרות במערכת הפיננסית

הושלמה מדיניות ותהליך הקצאת קוד זיהוי לנותני שירותי תשלום

 

 
 

עידו גבע
FacebookTwitter Whatsapp
11/05/2020

בהמשך להודעת  בנק ישראל מיום 07.08.19 בדבר הקצאת קודי זיהוי לכלל נותני שירותי התשלום במערכות התשלומים. במהלך החודשים האחרונים, הושלם במערך התשלומים פינוי קודי הזיהוי (קודי הבנק) שנעשה בהם שימוש בעבר ואינם בשימוש היום אשר משמשים לזיהוי נותני שירותי התשלום ולקוחותיהם במערכות התשלומים. 
 
בתקופה זו, בנק ישראל, הגדיר את המדיניות והתנאים להקצאת קוד הזיהוי ואלו הם:
  • גוף העוסק במתן שירותי תשלום אשר הינו בעל רישיון, או פטור מרישיון, המאפשר מתן שירותי תשלום.
  • הקוד נדרש לצורך השתתפות במערכת תשלומים מבוקרת או מערכת תשלומים בעלת ממשק ישיר למערכת תשלומים מבוקרת המצריכה שימוש בקוד זיהוי.
 
תהליך הקצאת קוד הזיהוי כולל בין היתר:
  • פנייה למפעיל המערכת בבקשה להשתתפות במערכת התשלומים.
  • פנייה לפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל בבקשה להקצאת קוד זיהוי. 
 
תהליך הקצאת קוד הזיהוי מאפשר לגופים לקבל את קוד הזיהוי בשלב מוקדם יחסית באמצעות תהליך שיבטיח שקיימת היתכנות גבוהה ככל הניתן שהגוף אכן יתחבר למערכת התשלומים ויספק שירותי תשלום ללקוחותיו.
 
בנק ישראל קורא לגופים אשר מעוניינים לפעול במערכות התשלומים לבחון תחילה את עמידתם בתנאים להקצאת קוד הזיהוי ולפעול בהתאם לתהליך  להקצאת קוד הזיהוי.