בורסה ניירות ערך || סוגרים שבוע שני של ירידות שערים בשוק ההון

מדד ת"א–35: ירד השבוע ב-2.6%, ומתחילת השנה ירד ב-22.5%. מדד ת"א–90: ירד השבוע ב-2.5%, ומתחילת השנה ירד ב-6.8%.

 

 
 

בורסה תל אביב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/09/2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השני של ספטמבר התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

בשוק המניות בתל-אביב גויסו השבוע כ-0.9 מיליארד שקל בשלוש הנפקות של מניות לציבור:

שתי חברות חדשות – המצטרפות ל-11 חברות חדשות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה – גייסו כ-0.4 מיליארד שקל:

מספנות ישראל – החברה הגדולה ביותר השנה שגייסה כ-338 מיליון שקל, לפי שווי שוק של כ-1.7 מיליארד שקל אחרי ההנפקה, ויוניקורן טכנולוגיות - שותפות המו"פ השנייה חדשה השנה –גייסה כ-60 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים וציבור וכ-10 מיליון שקל מהשותף הכללי.

חברת האנרגיה החילופית אנרג'יקס גייסה כ-0.5 מיליארד שקל בהנפקה שלישית השנה.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-1.2 מיליארד שקל בארבע הנפקות לציבורכ-0.8 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-2.6%, ומתחילת השנה ירד ב-22.5%.

מדד ת"א–90   

ירד השבוע ב-2.5%, ומתחילת השנה ירד ב-6.8%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-2.5%, ומתחילת השנה ירד ב-17.5%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה ירד ב-7.2%.

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-1.7%.

מדד תל בונד-60

ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-2.8%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-2.7%.

 

גיוסים:

הנפקת מניות        

חברות חדשות - גיוס בהנפקה ראשונה (IPO)

שתי חברות חדשות – המצטרפות ל-9 המנפיקות החדשות מתחילת השנה – גייסו כ-0.4 מיליארד שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building):

  • כ-338 מיליון שקל גויסו ע"י מספנות ישראל העוסקת בייצור כלי שיט, שרותי נמל ולוגיסטיקה לפי שווי חברה של כ-1.7 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.
  • שותפות יוניקורן טכנולוגיה, המשקיעה בחברות טכנולוגיה, גייסה כ-60 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות (IPO) – כ-56.5 מיליון שקל גויסו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-3.5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור. בהצעה לציבור נרשם ביקוש של פי 36 מהכמות המוצעת. כ-10 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי.

שותפות "יוניקורן טכנולוגיה" הינה שותפות המחקר והפיתוח השנייה שנרשמת למסחר בבורסה מאז שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 2019.

גיוס ע"י חברות ותיקות

חברת האנרגיה החילופית אנרג'יקס גייסה כ-0.5 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח להמרה לציבור. זוהי הנפקה שלישית של החברה בשוק המניות השנה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-0.5 מיליארד שקל.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשוק איגרות החוב גויסו השבוע כ-1.2 מיליארד שקל בארבע הנפקות של אג"ח לציבור:

  • כ-852 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן מניב:
  • כ-416 מיליון שקל גויסו ע"י ביג באמצעות שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד, בריבית 0.69%, במח"מ 5 שנים ובדירוג AA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שלישית של החברה השנה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-800 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-890 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
  • כ-286 מיליון שקל גויסו ע"י אפי נכסים באמצעות הרחבת סדרות של אג"ח צמוד מדד ושל אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-620 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
  • 150 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הדיור המוגן מגדלי ים תיכון באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי, בריבית 3.04%, במח"מ 6.7 שנים ובדירוג A2 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-213 מיליון שקל.
  • כ-373 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הפניקס באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, תשואה לפדיון 0.8%, מח"מ 7.8 שנים ודירוג AA- ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שניה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-220 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב וגייס כ-4.2 מיליארד שקל.

שונות:

דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל פרסם דווח מעודכן, לפיו מתחילת המשבר ועד לסוף אוגוסט רכש אג"ח ממשלתי בסכום של כ-29.9 מיליארד שקל, ורכש אג"ח חברות בסכום של כ-0.9 מיליארד שקל.

 

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

 

מדדים ענפיים

 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

-2.9%

26.1%

ת"א בנקים-5

-3.5%

-34.7%

ת"א-נדל"ן

-3.7%

-32.7%

מטבע חוץ

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

1.3%

-1.2%

אירו/ שקל

1.2%

4.2%

x