בורסה ניירות ערך || סיכום שבועי || שבוע של ירידות חדות על רקע החמרת הקורונה

סקירה שבועית של המסחר: 30 באוגוסט – 3 בספטמבר, 2020

 


בורסה תל אביב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/09/2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר שהסתיים היום התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים.
 
ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
 
בשוק המניות:
 
בשוק המניות בתל-אביב גויסו השבוע כ-475 מיליון שקל בארבע הנפקות של מניות לציבור.
 
בין המנפיקות השבוע, חברת המו"פ טכנולוגיות גילוי אש וגז - חברה החדשה ה-11 מתחילת שנה שנרשמה בשוק המניות שגייסה כ-27 מיליון שקל, לפי שווי שוק של
כ-177 מיליון שקל אחרי ההנפקה.
 
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
 
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע  כ-1 מיליארד שקל בארבע הנפקות לציבור של אג"ח.
 
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
 
ירד השבוע ב-5.1%, ומתחילת השנה ירד ב-20.4%.
 
מדד ת"א–90   
 
ירד השבוע ב-4.3%, ומתחילת השנה ירד ב-4.4%.
 
מדד ת"א–125
 
ירד השבוע ב-4.9%, ומתחילת השנה ירד ב-15.3%.
 
מדד ת"א–SME60
 
ירד השבוע ב-4.7%, ומתחילת השנה ירד ב-6.3%.
 
מדדי איגרות חוב:
מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
 
ירד השבוע בכ-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-2.0%.
 
מדד תל בונד-60
 
ירד השבוע בכ-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-2.3%.
 
מדד תל בונד-שקלי
 
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה ירד ב-2.9%.
 
גיוסים:
הנפקת מניות        
חברה חדשה - גיוס בהנפקה ראשונה (IPO)
 
כ-27 מיליון שקל גויסו ע"י המו"פ  חברת המו"פ טכנולוגיות גילוי אש וגזים בהנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO), לפי שווי חברה של כ-177 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
 
החברה העוסקת בפיתוח גלאי אש וגז אופטיים, היא חברת מניות חדשה ה-11 מתחילת השנה.
 
גיוס ע"י חברות ותיקות
 
כ-448 מיליון שקל גויסו בשלוש הנפקות לציבור ע"י חברות ותיקות. מתוכם: כ-292 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה הסולארית אנלייט אנרגיה. החברה גייסה כ-251 מיליון שקל נוספים בהנפקה של איגרות חוב; וכ-144 מיליון שקל גויסו קרן ההשקעה בתשתיות ואנרגיה ג'נריישן קפיטל.
 
שתי חברות שפרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו יבצעו הנפקה ראשונה (IPO)
 
שתי חברות מניות חדשות פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו ישלימו בשבועות הקרובים הנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO), בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building):
  •  חברת מספנות ישראל  העוסקת בייצור כלי שיט, בשרותי נמל ולוגיסטיקה, תגייס עד כ-338 מיליון שקל לפי שווי חברה של עד כ-1.7 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.
  • קרן הריט למגורים אאורה ריט תגייס עד כ-220 מיליון שקל, לפי שווי החברה של כ-222 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
  • הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב גויסו השבוע כ-962 מיליון שקל בארבע הנפקות של אג"ח לציבור:
 
o       כ-711 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן:
 
  • כ-308 מיליון שקל גויסו ע"י קרן הריט למגורים מגוריט באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 0.1%, מח"מ 5.3 שנים וללא דירוג. לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנים 2021-2020.
  • כ-210 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה דמרי באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה 2.58%, מח"מ 5.2 שנים ובדירוג A1 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שלישית השנה של החברה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-192 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-290 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
  • כ-193 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב מבנה באמצעות שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד, תשואה לפדיון 0.8%, במח"מ 5 שנים ובדירוג AA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שלישית של החברה השנה, כשבהנפקות הקודמות שבוצעו (אחת מהן החודש) גייסה כ-394 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-410 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
  • כ-251 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה הסולארית אנלייט אנרגיה באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם תשואה לפדיון 1.94%, מח"מ 4.4 שנים ודירוג A3 ע"י "מידרוג". החברה גייסה כ-292 מיליון שקל נוספים בהנפקת מניות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-200 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
 
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
 
משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב.
 
שונות:
שיעור האבטלה במשק
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד במעט מכ-10.9% במחצית השנייה של יולי  2020, לכ-10.4% במחצית הראשונה של אוגוסט 2020.
 
שיעור האבטלה במחצית הראשונה של אוגוסט ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה במעט מכ-5.7% במחצית השנייה של יולי 2020 לכ-5.9% במחצית הראשונה של אוגוסט 2020.
 
 
 
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים


 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

-5.2%

29.8%

ת"א בנקים-5

-6.3%

-32.4%

ת"א-נדל"ן

-4.1%

-30.2%

מטבע חוץ

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

0.0%

-2.5%

אירו/ שקל

-0.6%

2.7%

x