דירות להשקעה - המשקיעים נוהרים

ענף הנדל"ן למגורים לחודש נובמבר 2020 - אגף הכלכלנית הראשית באוצר || מכירות הקבלנים בחודש נובמבר הסתכמו בארבעת אלפי דירות מזה אלף דירות נמכרו בסבסוד ממשלתי

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

14/01/2021 קרן מרדכי

עיקרים

 בחודש נובמבר נרכשו 11.1 אלף דירות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי) גידול של 15% בהשוואה לנובמבר אשתקד וגידול חד יותר של 45% בהשוואה לרמה הנמוכה יחסית שנרשמה בחודש הקודם (על רקע חג הסוכות והסגר במחצית הראשונה של אוקטובר).

 בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בחודש נובמבר ב-10.2 אלף דירות, גידול של 25% בהשוואה לנובמבר אשתקד וגידול של 52% בהשוואה לאוקטובר האחרון. זוהי גם הרמה הגבוה ביותר ברכישות אלו בחודשי נובמבר מאז שנת 2009.

 מי שהובילו את הגידול בעסקאות בחודש נובמבר היו המשקיעים. סך הדירות שנרכשו ע"י סגמנט זה של השוק עמד על 2.1 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר של רכישות אלו מאז אפריל 2016 .בהשוואה לנובמבר אשתקד זהו גידול של 75% משקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על 19% ,גבוה ב-6.5 נקודות אחוז בהשוואה לנובמבר אשתקד וגבוה ב-1 נקודת אחוז בהשוואה לחודש הקודם. עם זאת שיעור זה עדיין נמוך משמעותית בהשוואה לתקופה לפני העלאת המס ביוני 2015 .

 מכירות המשקיעים בחודש נובמבר הסתכמו אף הם ב-2.1 אלף דירות, גידול של 33% בהשוואה לנובמבר אשתקד ושיעור גידול הגבוה פי שניים מזה שנרשם בסך מכירת דירות יד שניה. מאז חודש יוני מכירות המשקיעים גדלות בקצב גבוה יותר מזה של הדירות הנמכרות ע"י משפרי הדיור, כאשר במקביל גדל משמעותית שיעור הדירות ש"מחליפות" ידיים בין משקיעים. בחודש נובמבר עמד שיעור זה על 36% ,גבוה בתשע נקודות אחוז לעומת נובמבר אשתקד.

 בפילוח תעסוקתי של המשקיעים שמכרו את דירתם נמצא כי מאז פרוץ משבר הקורונה גבוה משמעותית משקל העצמאים ובעלי החברות בקרב מוכרים אלו, בהשוואה לשיעורם בקרב רוכשי דירות להשקעה. בפריפריה הצפונית בולט גידול חד במכירות המשקיעים בכלל, בפרט אלו שהינם עצמאים ובעלי חברות.

 מכירות הקבלנים בחודש נובמבר הסתכמו בארבעת אלפי דירות, מזה אלף דירות נמכרו בסבסוד ממשלתי. בהשוואה לנובמבר אשתקד גדלו מכירות הקבלנים בשוק החופשי בשיעור חד של 53% .בהכללת המכירות בסבסוד ממשלתי מצטמצם שיעור הגידול במכירות הקבלנים ל-13%.

 מכירות "מחיר למשתכן" הוסיפו לרדת בחודש נובמבר, בשיעור חד של 38% בהשוואה לנובמבר אשתקד. מאז פרוץ משבר הקורונה ירדו מכירות אלו בשיעור של 22% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שיעור ירידה הגבוה משמעותית מהירידה שנרשמה ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי.

 רכישות משפרי הדיור בחודש נובמבר הסתכמו ב-3.5 אלף דירות, גידול מתון של 4% בהשוואה לנובמבר אשתקד. הוסיף להתארך משך הזמן הדרוש למכירת דירה יד שניה.


בחודש נובמבר נרכשו 1.11 אלף דירות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי) גידול של 15% בהשוואה לנובמבר אשתקד וגידול חד יותר של 45% בהשוואה לחודש הקודם. יש לציין כי רמת העסקאות בחודש אוקטובר הושפעה בין היתר ממיעוט ימי עבודה (חג הסוכות) ומהסגר שהוטל עד אמצע החודש. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בחודש נובמבר ב-10.2 אלף דירות, גידול של 25% בהשוואה לנובמבר אשתקד וגידול של 52% בהשוואה לאוקטובר האחרון.

בהשוואה רב שנתית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי נובמבר בעשרים השנים האחרונות, נמצא כי נובמבר האחרון הינו הגבוה ביותר מאז שנת 2009 .בסיכום סך העסקאות, כולל בסבסוד ממשלתי, נובמבר האחרון הינו הגבוה ביותר.

לסקירה המלאה כולל גרפים ונתונים