עוד מכה לחברת ומניית אל על - סגירת השמיים לטיסות לישראל וממנה

הממשלה אישרה אתמול את הצעת ראש הממשלה ושר הבריאות לעצירת הטיסות לישראל וממנה. במסגרת ההחלטה איסור כניסת מטוסים זרים לישראל, למעט טיסות מטען, טיסות לכיבוי אש וטיסות לפינוי חירום רפואי.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אדם כהן
25/01/2021

הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצעת ראש הממשלה ושר הבריאות לעצירת הטיסות לישראל וממנה, כמפורט להלן:

1. איסור כניסת מטוסים זרים לישראל, למעט טיסות מטען, טיסות לכיבוי אש וטיסות לפינוי חירום רפואי.

2. הגבלה זמנית של היתרי הפעלת חברות התעופה הישראליות.

3. צמצום החריגים ליציאה בטיסה אל מחוץ לישראל, כך שיכללו את המקרים הבאים בלבד: טיפול רפואי, הליך משפטי שאותו אדם צד לו או נדרש להשתתף בו או לוויה של קרוב משפחה.

מנכ"ל משרד הבריאות יחד עם מנכ"ל משרד התחבורה רשאים לאשר בקשות חריגות בשל צורך הומניטארי או צורך אישי מיוחד של יציאה מחוץ לישראל. איסור על יציאה לטיסה חל גם ביחס לטיסות באמצעות מטוסים פרטיים ישראלים.

התקנות יכנסו לתוקף מחר, 25.01.21 בחצות (בין שני לשלישי) לצורך היערכות הנוסעים, המפעלים האוויריים ושדות התעופה. איסור כניסת מטוס זר לישראל לא יחול על טיסה שהמריאה לפני כניסת התקנות לתוקף. תוקפן של התקנות הוא עד יום 31 בינואר 2021.


חברות קרנות המחזיקות את אל על

 לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך 


מנהל הקרןשווי באלפי בשקלים
MFV מגדל 355.1
MFV איילון 281.58
MFV אנליסט 205.59
MFV רוטשילד 62.89
MFV פסגות 48.72
MFV אי.בי.אי 1.27
מנהל השקעותשווי באלפי בשקלים
MFV מגדל 355.1
MFV פיטנגו 273.89
MFV אנליסט 205.59
MFV רוטשילד 62.89
MFV בסט אלטרנטיב 48.72
MFV אקורד 7.69
MFV אי.בי.אי 1.27
22 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 955.16 אלפי

קרנות נאמנות שמחזיקות את אל על

שם קרןאחוז מהקרןבשקליםכמות ניירותסוג
מגדל יתר 1.87% 85663.75 137502 מניות
MTF מחקה ת"א SME60 1.06% 136727.32 219466 מניות
פיטנגו מניות כללי 0.85% 273885.13 439623 מניות
פסגות ב. אלטרנטיב מניות ישראל 0.64% 48722.34 78206 מניות
אנליסט פיזור רחב 20/80 0.13% 37380 60000 מניות
מגדל גמישה 0.12% 30113.33 48336 מניות
אקורד 10/90 0.08% 7694.05 12350 מניות
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 0.08% 40495 65000 מניות
אנליסט 10/90 0.08% 52955 85000 מניות
אנליסט אג"ח מדינה + 10% 0.06% 74760 120000 מניות
אי.בי.אי. מחקה Bluestar Israel Global 0.03% 1274.04 2045 מניות
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 0.02% 91612.77 147051 מניות
רוטשילד 20/80 0.01% 2492 4000 מניות
מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית ! 0.01% 2647.75 4250 מניות
מגדל תיק Total Return פלוס 0.01% 3491.92 5605 מניות
מגדל (!) תשואה כוללת + 10%‏ 0.01% 5778.33 9275 מניות
מגדל אפיקים אג"ח ! 0.01% 5959 9565 מניות
מגדל אפיקים אג"ח פלוס 0.01% 7824.88 12560 מניות
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 0.01% 36598.14 58745 מניות
רוטשילד מדינה + 10% 0.01% 60399.23 96949 מניות
מגדל 20/80 M.Q.Model 0% -0.31 -0.5 מניות
M.Q.Model מגדל 10/90 -0.02% -51316.2 -82369.5 מניות