לפני הגמל נט - ינואר בקרנות הפנסיה || מיטב פנסיה לגילאי 50-60 שומרת על ההובלה ב 12 חודשים החולפים

כלל פנסיה מקיפה מנצחים עד גיל 50 ובין 50 ל-60 | הפניקס מנצחים מעל גיל 60

 

 
אילן רביב מנכל מיטב דש צילום פאנדראילן רביב מנכל מיטב דש צילום פאנדר
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
16/02/2021

חודש תשואות חיובי יפה לגופים המנהלים קרנות פנסיה, בחתכי הזמן השונים שנקבעו לפי המודל הצ'יליאני. כלל הם המנצחים הגדולים החודש בשני חתכי הזמן עד גיל 50 ובין 50-60. הפניקס מנצחים מעל גיל 60.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – כלל פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מקום ראשון
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר. כאן התשואה הממוצעת היא 1.08% בינואר, בטווח יחסית מצומצם של 0.73%-1.44%. התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 7.4, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 20.08% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 40.69%.

כלל פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה השיאה החודש תשואה של 1.44%. כלל מובילים גם בתשואה בשנה האחרונה עם 8.89%. התשואה ל-3 שנים אחרונות בכלל היא 21.22%, וכמעט 41% ל-5 שנים. במקום השני הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה עם 1.24%.

בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 24.87% ו-55.38% בהתאמה. אלטשולר שחם השיאו החודש 1.23%.

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – כלל פנסיה מקיפה – בני 50 עד 60 מקום ראשון
המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון נמוכה יותר. כאן התשואה הממוצעת היא 1.02% במנעד של בין 0.75% ל-1.31%. התשואה הממוצעת לשנה האחרונה היא 6.39%, ותשואה ממוצעת ל-3 שנים 17.72% ול-5 שנים 33.61%.

כלל פנסיה מקיפה – בני 50 עד 60 נמצאים גם בקטגוריה זו במקום הראשון בתשואה עם 1.31%. כלל נמצאים עם תשואה של 7.69% בשנה האחרונה, 19.19% ל-3 שנים, ותשואה של 33.4 ב-5 השנים האחרונות. במקום השני, נמצאים גם כאן הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 עם 1.17%.

בתשואה לשנה האחרונה, מובילים איילון מיטב פנסיה מקפיה – מסלול לבני 50 עד 60 עם תשואה של 7.85%. מיטב השיאו החודש תשואה של 0.75%.

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים עם 21.14% ו-45.25% בהתאמה. אלטשולר שחם השיאו החודש 1.03%.

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה מקום ראשון
מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג תשואה ממוצעת של 0.76% בינואר, במנעד שבין 0.65% ל-0.98%. בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 5.11%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 15.42%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 28.05%.

במקום הראשון בתשואות החודש נמצאים הפניקס פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה, עם 0.98%. בשנה האחרונה תשואת הפניקס היא 5.7% ול-3 שנים התשואה היא 16.46%. במקום השני, נמצאים מגדל מקפת אישית – מסלול לבני 60 ומעלה עם 0.77%.

בכל שאר חתכי הזמן מובילים אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה. תשואה בשנה האחרונה של 6.55%, תשואה ל-3 שנים אחרונות של 18.73%, ותשואה ל-5 שנים אחרונות 32.29%. אלטשולר שחם השיאו בינואר תשואה של 0.67%.

קרנות פנסיה עד גיל 50

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

42

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

     12,180

1.44%

1.44%

8.89%

21.22%

40.92%

9974

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

     23,466

1.24%

1.24%

8.17%

21.68%

44.09%

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

     13,795

1.23%

1.23%

8.00%

24.87%

55.38%

8801

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

     10,590

1.15%

1.15%

7.79%

18.44%

34.10%

9768

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

      2,992

1.04%

1.04%

5.47%

19.21%

32.32%

 

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      2,358

1.00%

1.00%

6.13%

17.97%

36.27%

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

     16,589

0.78%

0.78%

6.78%

16.91%

39.96%

2155

איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      8,202

0.73%

0.73%

7.96%

20.35%

42.45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.08%

1.08%

7.40%

20.08%

40.69%

קרנות פנסיה גילאי 50-60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

      3,096

1.31%

1.31%

7.69%

19.19%

33.40%

9975

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

      1,619

1.17%

1.17%

7.25%

18.44%

---

8802

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

      2,207

1.05%

1.05%

6.67%

16.94%

---

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

      2,048

1.03%

1.03%

6.74%

21.14%

45.25%

 

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50-60

         391

1.03%

1.03%

4.38%

13.66%

26.31%

9769

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

         564

1.00%

1.00%

4.52%

16.59%

26.90%

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

      2,708

0.80%

0.80%

6.03%

16.01%

35.39%

9967

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

      3,925

0.75%

0.75%

7.85%

19.80%

34.38%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.02%

1.02%

6.39%

17.72%

33.61%

קרנות פנסיה מעל גיל 60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9976

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

         611

0.98%

0.98%

5.70%

16.46%

---

8803

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

      1,285

0.77%

0.77%

5.15%

14.44%

---

9770

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

         393

0.74%

0.74%

3.54%

13.53%

22.62%

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

         739

0.67%

0.67%

6.55%

18.73%

32.29%

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

      1,335

0.65%

0.65%

4.62%

13.96%

29.23%

9968

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.76%

0.76%

5.11%

15.42%

28.05%