הבורסה לניירות ערך משנה את הכללים

הבורסה לניירות ערך משנה את כללי קביעת שער הבסיס ביום המסחר הראשון וקובעת כי השער ייקבע לפי מחיר ההנפקה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

עומר רגב
24/02/2021

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב (הבורסה: ברסה) החליט בישיבתו (חמישי, 18.2.21) על שינוי כללי קביעת שער הבסיס ביום המסחר הראשון בנייר הערך.

על פי כללי המסחר הנהוגים כיום, ביום המסחר הראשון בנייר ערך נקבע שער הבסיס כלהלן:

·  עבור הרוב המוחלט של ניירות הערך הנרשמים לראשונה למסחר - לא נקבע שער בסיס, אלא נעשה שימוש בפרמטר פתיחה אחיד (פפ"א) של 1 אגורה, המהווה בעצם תחליף ל"טרם נקבע שער".

·  עבור קרנות חוץ נסחרות ומניות דואליות - השער האחרון שנקבע לנייר הערך בבורסה בחו"ל, מוכפל בשער היציג הידוע, באגורות, של מטבע המסחר בבורסה בחו"ל.

גל ההנפקות הנוכחי בבורסה בתל אביב חידד את הצורך לאמץ פתרון טכנולוגי ומתודולוגי, על מנת לשקף באופן טוב יותר את ביצועי ניירות הערך החדשים הנסחרים בבורסה ולאפשר לציבור המשקיעים לקבל החלטות השקעה, בהתאם לשינוי האמיתי של מחיר המניה מהמחיר במועד ההנפקה.

לאחרונה פנו לבורסה חברות ציבוריות שביצעו הנפקות ראשוניות וביקשו כי שער הבסיס יהיה על פי מחיר ההנפקה, במטרה להציג את תשואת נייר הערך ממועד ההנפקה. לאחר בחינת הסגל המקצועי של הבורסה עם פעילי שוק הכוללים בין היתר גופים מוסדיים, חברי בורסה ומנהלי קרנות סל, הוחלט לאמץ את השינוי כך ששער הבסיס ישקף את השווי ההוגן של נייר הערך.

השינוי יאפשר חישוב תשואה החל מיום המסחר הראשון ויהווה כלי חשוב לחוקרים ולמשקיעים אשר מעוניינים לחשב תשואה למניה על בסיס מחיר ההנפקה. בנוסף, יתאפשרו ביצוע עסקאות ביום המסחר הראשון ללא בקרות מיותרות (זאת בניגוד למצב הקיים כיום בו חלק מהחברים מאפשרים להזין פקודה ביום המסחר הראשון, רק לאחר אישורם מכיוון שהמערכות שלהם מציגות תנודה גבוהה לכאורה, מול שער הבסיס אשר נקבע על 1 אגורה).  


התיקונים האמורים כפופים לאישור רשות ניירות ערך וייכנסו לתוקף 14 יום לאחר אישור הרשות.