רווח שיא לביטוח ישיר כ-213 מיליון ₪ בשנת 2020

החברה מציגה שיפור ברווח החיתומי ברוב ענפי הפעילות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
קובי הבר צלם כפיר סיון	קובי הבר צלם כפיר סיון

קרן מרדכי
22/03/2021

נתוני אחזקות במניית  איידיאיי ביטוח

על פי נתוני אתר FUNDER,
185 קרנות נאמנות מחזיקות במניית איידיאיי ביטוח בהיקף של 117.1 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

פסגות תיק מנייתי

3.4%

869530.2

8932

פרופאונד מנייתית

3%

3321679.35

34121

אנליסט אלפא ביתא מניות כללי

2.58%

2744393.85

28191

דיאמונד מניות ישראל

2.21%

209594.55

2153

פסגות ת"א Stock Picking

1.97%

1207140

12400

פסגות מניות BuySide ישראל

1.92%

238507.5

2450

MTF מחקה אינדקס ת"א 125 Quality

1.72%

193434.45

1987

פורטה מניות ממוקדת

1.72%

777534.45

7987

קסם אקסלנס מניות ישראל

1.57%

1343430

13800

קסם אקסלנס מניות

1.56%

1849650

19000להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית  איידיאיי ביטוח על-פי נתוני FUNDER-MVF


בשנת 2020 החברה השיקה שני מהלכים משמעותיים מעולמות הטכנולוגיה והחדשנות כבסיס להמשך צמיחה ורווחיות:

• מותג 9 – מותג דיגיטלי חדשני - דור חדש של דיגיטל וטכנולוגיה בעולם הביטוח בישראל, עם חוויית משתמש פשוטה ואינטואיטיבית, מערכת תמחור מתקדמת מבוססת דאטה ואפליקציית שירות ייחודית.

• הקמת HUB טכנולוגי בישראל עם ענקית הביטוח היפנית MSI לקידום חדשנות בתחום ה-Insurtech וה-DATA, ליצירת יתרון תחרותי וערך ללקוחות שתי החברות. 

בשנת 2020 ביטוח ישיר השיקה מחדש את תחום ביטוחי הבריאות עם מגוון ביטוחי בריאות במחירים נמוכים מהמתחרים, תכולה רחבה יותר ורמת שירות מצוינת.

מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "אנו מסכמים את שנת 2020 ברווח גבוה, וממשיכים להציג שיפור ברווח החיתומי, למרות האתגרים בסביבה העסקית והשפעות הקורונה. אנו רואים בהישגי 2020 עדות להצלחת המהלכים שאנו מבצעים בשנים האחרונות בכל תחומי הפעילות של החברה.

הדגשים העסקיים בהם אנו ממוקדים, ובהם צמיחה רווחית, טיוב תיק הלקוחות בענף הרכב, והרחבת הפעילות בענפי החיים, בריאות ורכוש, מוכיחים את עצמם בשורת הרווח.

במקביל, ולמרות אתגרי הקורונה, קידמנו ב- 2020 מהלכים אסטרטגיים ארוכי טווח, עתירי טכנולוגיה ומבוססי DATA, שבאמצעותם אנחנו בונים את התשתית להמשך הצמיחה של החברה ומגוונים את מקורות הרווח. כך, השקנו ב- 2020 שני מהלכים מעולמות הטכנולוגיה והחדשנות - השקת המותג 9 והקמתו של HUB חדשנות עם ענקית הביטוח היפנית MSI.

המהלכים שאנחנו מובילים יהוו בסיס איתן להמשך הצמיחה בשנים הבאות, ויאפשרו לנו להמשיך ולהוביל את שוק הביטוח הישיר, ולשמור על פסי הרווחיות אליהם אנו מכוונים."

איי.די.איי. ביטוח פרסמה את דוחותיה הכספיים לסיכום שנת 2020.

מהדוחות עולה כי החברה סיכמה את שנת 2020 עם רווח של כ-213 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-211 מיליון ש"ח בשנת 2019. הרווחיות נובעת בעיקרה משיפור ברווחיות החיתומית במרבית הענפים. החברה ממשיכה להציג שיפור ברווח החיתומי מפעילות הליבה, אשר הסתכם בשנת 2020 לסך של 290 מיליון ש"ח לפני מס, בהשוואה לסך של 220 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

רווחי ההשקעות נפגעו מהירידות החדות בשוק ההון בחודש מרץ, בעקבות משבר הקורונה, והסתכמו ב-2020 בכ-57 מיליון ₪ (בהשוואה ל-112 מיליון ש"ח ב-2019).

השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקרו מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות, מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית ועקב הירידה בשכיחות התאונות, וכן מהשפעת מגפת הקורונה על הצריכה הפרטית במשק ככלל, ועל מוצרי הביטוח בפרט, לצד המשך צמיחה בענפי חיים, דירות ובביטוחי הבריאות.


דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2020:

 פרמיות ברוטו ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכמו בכ-525.6 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-575 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 9%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקרו מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות בעיקר בענפי הרכב והדירות, מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית לצד הירידה בשכיחות התאונות, וכן מהשפעת הירידה בצריכה הפרטית וממתן הנחות, בכלל - ובענפי הרכב בפרט, עקב מגפת הקורונה. 

 ברבעון הרביעי הסתכמו הפרמיות שהורווחו ברוטו בכ-600.9 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-652.6 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-8%. 

 הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי הסתכמו בכ-383.7 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-429.8 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-11%. הירידה בפרמיות ברוטו נובעת בעיקרה מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות; מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית ומהירידה בשכיחות התאונות (לצד צמיחה בענפי רכוש אחרים וחבויות אחרות), וכן מהשפעת הירידה בצריכה הפרטית וממתן הנחות, בכלל - ובענפי הרכב בפרט, עקב מגפת הקורונה. 

 הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים הסתכמו בסך של כ- 77.6 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 78.9 מיליוני ש"ח ברבעון מקביל אשתקד, קיטון של כ-2%. הפרמיות בביטוח חיים ללא חסכון צמחו בכ-6% לעומת הפרמיה בגין מוצרי חיסכון שירדה בכ-57% (מוצר ביטוחי המנהלים ב- Run Off משנת 2013). הגידול בפרמיה בביטוח חיים נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות, עם זאת השפעת מגפת הקורונה מיתנה את קצב הגידול.

 הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות הסתכמו בסך של כ-64.3 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-66.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 3%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע מהחלטה להקטין את היעדים בתאונות אישיות לאור הכבדת הרגולציה ומהפסקת שיווק מוצר ביטוח נסיעות לחו"ל בתקופת הקורונה.

 ההכנסות מהשקעות נטו לרבות רווח כולל אחר לפני מס הסתכמו לרווח בסך של כ-53.6 מיליוני ש"ח לעומת רווח בסך של כ-53.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכן השקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-37.9 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ-43.3 בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות מהשקעות ברבעון הרביעי נובעת מרווח משערוך נדל"ן להשקעה ברבעון המקביל אשתקד, כמצוין בבאור 8 לדוח הכספי.

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-142.8 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-147.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-3%. 

 הרווח הכולל לפני מס מתחום ביטוח כללי  הסתכם בכ-77.0 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח של כ-15.2 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע משיפור בתוצאות בכל הענפים, אשר קוזז בחלקו על ידי ירידה בהכנסות מהשקעות. 

 הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים הסתכם בכ-23.7 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-18.6 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-27% הנובע בעיקר מיחס תביעות נמוך בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וכן מגידול בתיק. 

 הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות הסתכם בסך של כ-1.2 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-9.1 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מיחס תביעות גבוה, בין היתר בגין התפתחות תביעות בתקופה קודמת בתת ענף תאונות אישיות, לצד שיפור ברווח החיתומי במוצרי בריאות אחרים וכן קיטון בהתחייבויות בענף נסיעות לחו"ל ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 

 הרווח הכולל לפני מס מתחומי הפעילות הסתכם בכ-101.9 מיליוני ש"ח לעומת כ-43 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-137%. 

 הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-74.1 מיליוני ש"ח לעומת כ-45.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-64%. הגידול נובע משיפור ברווחיות החיתומית בביטוח חיים ובכל ענפי ביטוח כללי , בקיזוז ירידה ברווחיות החיתומית בביטוח בריאות ובהכנסות מהשקעות. 


דגשים לתוצאות לשנת 2020:

 פרמיות ברוטו בשנת 2020 הסתכמו בכ-2,380.5 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 2,581.2 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ-8%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקרו מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות בעיקר בענפי הרכב והדירות, מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית לצד ירידה בשכיחות התאונות, וכן מהשפעת הירידה בצריכה הפרטית וממתן הנחות, בכלל - ובענפי הרכב בפרט, עקב מגפת הקורונה.

 הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-2,473.8 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-2,627.7 מיליוני ש"ח אשתקד, קיטון של כ-6%.

 הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי הסתכמו בכ-1,801.3 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-2,011.6 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ-10% הנובע בעיקרו מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות ומהורדת תעריפים בענף רכב רכוש, עקב שינויים בסביבה התחרותית והירידה בשכיחות התאונות (לצד צמיחה בענפי רכוש אחרים וחבויות אחרות), וכן מהירידה בצריכה הפרטית בכלל המשק וממתן הנחות, ובענפי הרכב בפרט, עקב מגיפת הקורונה. 

 הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים הסתכמו בכ-320.2 מיליון ש"ח לעומת כ-306.5 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-4%. הפרמיות בביטוח חיים ללא חסכון צמחו בכ- 8% לעומת פרמיה בגין מוצרי חסכון שירדה בכ- 19%. כאמור, החברה הפסיקה לשווק את מוצר ביטוחי המנהלים כבר ב- 2013, והמוצר נמצא ב- Run Off.  הגידול נובע בעיקרו מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות. עם זאת, השפעת מגיפת הקורונה מיתנה את קצב הגידול. 

 הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות הסתכמו בכ-259.3 מיליון ש"ח לעומת סך של  כ-263.1 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 1%. השינוי נובע מהחלטה להקטין את היעדים בתאונות אישיות לאור הכבדת הרגולציה והפסקת שיווק מוצר הביטוח נסיעות לחו"ל בתקופת הקורונה. 

 הכנסות מהשקעות לרבות רווח כולל אחר לפני מס הסתכמו בשנת הדוח בכ-71.9 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-144.4 מיליוני ש"ח אשתקד, מתוכם הכנסות מהשקעות לרבות רווח כולל אחר לפני מס שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-56.7 מיליוני ש"ח בשנת הדוח בהשוואה לכ-112 מיליוני ש"ח אשתקד, קיטון של כ-49%. הקיטון ברווח נובע מירידות חדות בשוק ההון ברבעון הראשון של השנה כתוצאה מהשפעת מגיפת הקורונה, אשר תוקנו בחלקן בהמשך השנה.
 
 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-566.7 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-563.0 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-1%. בתקופת הדוח נקטה החברה בתהליך התייעלות והתאמות להיקף הפעילות, בשל מגיפת הקורונה. תהליך זה הביא לירידה של כ-3% בהוצאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד על אף עליה בעמלות לשותפים עיסקיים ומענק מיוחד לעובדים בתקופת הקורונה. ירידה זו קוזזה על ידי קיטון בהוצאות הרכישה הנדחות. 

 הרווח הכולל לפני מס מתחום ביטוח כללי בשנת הדוח הסתכם בכ- 199.2 מיליוני ש"ח, בהשוואה לסך של כ-166.4 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-20%. גידול זה נובע משיפור בתוצאות במרבית הענפים וקוזז בחלקו מירידה בהכנסות מהשקעות. 

 הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח חיים וחסכון הסתכם בכ-94.1 מיליון ש"ח לעומת כ-78.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-19%. הגידול נובע בעיקר מיחס תביעות נמוך בהשוואה לאשתקד וכן מגידול בתיק. 

 הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות הסתכם בכ-31 מיליוני ש"ח, בהשוואה לסך של כ-45.8  מיליוני ש"ח אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מיחס תביעות גבוה, בין היתר בגין התפתחות תביעות תקופות קודמת בתת ענף תאונות אישיות, לצד שיפור ברווח החיתומי במוצרי בריאות אחרים וכן קיטון בהתחייבויות בענף נסיעות לחו"ל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה הסתכם בכ-323.3 מיליוני ש"ח, לעומת רווח של כ-309.2  מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-5%.

 הרווח הכולל הסתכם בכ-213.3 מיליוני ש"ח, בהשוואה לסך של כ-210.7 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-1%.