רציו || הכנסות של כ- 195 מיליון דולר ורווח תפעולי של כ- 107 מיליון דולר

במהלך שנת 2020 מכר מאגר לוויתן 7.25 BCM של גז טבעי ללקוחות בישראל, ירדן ומצרים || הייצוא למצרים וירדן היווה מעל 50% מההכנסות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יגאל לנדאו צלם יהושע יוסףיגאל לנדאו צלם יהושע יוסף

מיכאל לוי
01/04/2021

נתוני אחזקות במניית רציו יהש

על פי נתוני אתר FUNDER,
138 קרנות נאמנות מחזיקות במניית רציו יהש בהיקף של 42.34 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

הראל משאבי גז ואנרגיה

9.55%

732000

600000

מיטב גז ונפט עד 120%

8.95%

1479250.77

1212500.63

קסם אקסלנס אנרגיה

7.38%

305000.09

250000.07

פסגות ת"א Stock Picking

4.63%

2842600

2330000

פסגות ב. אלטרנטיב מניות ישראל

1.79%

524077.84

429572

פסגות מניות BuySide ישראל

1.28%

158600

130000

פסגות Long Run

1.14%

163358

133900

אינטראקטיב ישראל 25/75

1.08%

153720

126000

דיאמונד מניות ישראל

0.97%

91500

75000

אנליסט השקעות

0.97%

2134536.09

1749619.75
להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית רציו יהש על-פי נתוני FUNDER-MVFשותפות רציו מדווחת כי הכנסותיה בשנת 2020 מהפקת גז טבעי ממאגר לוויתן בו היא שותפה (15%) הסתכמו בכ- 195 מיליון דולר והרווח התפעולי בתקופה זו הסתכם בכ- 107 מיליון דולר. במהלך שנת 2020, שנת ההפקה הראשונה של לוויתן, נמכרו מהמאגר כ- 7.3 BCM גז טבעי ללקוחות בישראל, ירדן ומצרים, במחיר ממוצע של כ- 5.1$. 

במהלך שנת 2020, שנת תחילת הפעלת האסדה ועל אף משבר הקורונה, עמדה הזמינות התפעולית של לוויתן על 98.5% כאשר במחצית השנייה של השנה עלתה לכ-99.6%.

עוד במהלך השנה החולפת, קידמו וביצעו השותפים בפרויקט לוויתן מספר פעולות משמעותיות, וביניהן השלמת פרויקט המדחסים באשקלון, שאפשר את הגברת הייצוא בצינור למצרים במחצית השנייה של השנה, וכן השלמת פרויקט הטורבו אקספנדרס, שהגדיל את כושר ההפקה של האסדה למעל 12BCM  בשנה. 

תחילת ההפקה ממאגר לוויתן תרמה לביטחון אנרגטי של מדינת ישראל עם מקור גז משמעותי נוסף לשוק המקומי וכן אפשרה את יישום מדיניות משרד האנרגיה להפחתת זיהום האוויר וצמצום השימוש בפחם. מכירות הגז מלוויתן תרמו לקופת המדינה הכנסות מתמלוגים בהיקף של כחצי מיליארד ₪ כבר בשנת הפקה ראשונה, זאת לצד ירידה בתעריפי החשמל לאזרחי ישראל. 

עוד במהלך שנת 2020, חיזקה השותפות את איתנותה הפיננסית והשלימה בהצלחה את תהליך המימון מחדש של החוב הבנקאי עם קונסורציום של 8 בנקים בינלאומיים וישראלים מובילים באמצעות הלוואה דולרית חדשה ל -7 שנים במסגרת כוללת של 650 מיליון דולר בריבית של ליבור+3.5%.

בנוסף, וכחלק ממהלך כולל להגדלת הגמישות הפיננסית תוך הפחתת המינוף, רכשה השותפות בשנת 2020 אג"ח (סדרה ב') שהנפיקה חברת הבת "רציו מימון" בהיקף של כ- 32 מיליון דולר המהווים כ- 14.4% מהסדרה. ביטוי נוסף לאיתנות הפיננסית של השותפות בשנת 2020 הוא הגידול ביתרת המזומנים העומדת על כ-142 מיליון דולר נכון לסוף השנה.

יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו מסר ל FUNDER: "רציו מסכמת שנה ראשונה של הפקת גז ממאגר לוויתן עם מכירות מרשימות, בפרט במחצית השנייה, הן לשוק המקומי והן לשווקי הייצוא, וזאת על אף האתגרים שהביאה איתה שנת 2020. שנת 2021 נפתחה עם ביקושים חזקים לגז והמכירות מהמאגר מתחילת השנה עומדות על כ- 2.45 BCM. אנו ממשיכים לקדם במרץ יחד עם שותפינו את התוכניות להגדלת ההפקה וליצוא של כמויות משמעותיות נוספות. כניסת שברון, הביקושים בשווקי הייצוא וההגעה ליכולת הפקה הנוכחית של אסדת לוויתן מגבירים את רמת הוודאות בפרוייקט ואת הפוטנציאל הנוסף בו ואנו בהחלט שמחים על כך"