בורסה סיכום שבועי || מדד ת"א בנקים-5 טס - איזה קרנות משקיעות בבנקים ?

מדד ת"א בנקים-5 עולה ללא הפסק בתקופה האחרונה וזאת למרות הדיבורים על החלפתו. סקירה שבועית של המסחר: 4– 8 באפריל, 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

הבורסה לניירות ערך
09/04/2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש אפריל התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע המשך ירידה משמעותית בשיעור התחלואה בארץ לצד חזרת המשק לפעילות כמעט מלאה.

בשוק המניות:

השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-57 מיליון שקל בשתי הנפקות לציבור. מרבית הסכום, כ-47מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מידאס השקעות בהנפקה שניה של החברה השנה.

בשוק איגרות החוב:

עד כ-253 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור. מרבית הסכום, כ-179 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מגה אור.

בנק מזרחי טפחות גייס כ-2מיליארד שקל  ממשקיעים מסווגים באמצעות אג"ח COCOשנרשם ב-TASEUP.

בשוק קרנות הסל:

קסם רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל, המתווספת ל-534 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה עלה ב-9.1%.

מדדת"א–90   

עלה השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-8.1%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-1.4% ומתחילת השנה עלה ב-8.2%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-16.2%.

מדד ת"א בנקים-5 (ראו טבלה של קרנות המשקיעות בבנקים בארץ ו/או בחו"ל. כתב פאנדר)

עלה השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה עלהב-19.9%.

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרותחוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-1.5%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.3%,  ומתחילת השנה עלה ב-2.2%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.5%.

גיוסים:

הנפקת מניות        

גיוס בתל-אביב ע"י חברות נסחרות:

השבוע בוצעו בתל אביב שתי הנפקות לציבורבסכום כולל של כ-57 מיליון שקל:

·        כ-47 מיליון שקל גויסו ע"י חברתהנדל"ן מידאס השקעות בהנפקה של אג"ח להמרה לציבור. זוהי הנפקהשניה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-7 מיליון שקל באמצעות זכויות.

·        כ-10 מיליון שקל גויסו ע"י קבוצת דלק בהנפקתמניות לציבור.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

הנפקותשל איגרות חוב לציבור

השבוע גויסו עד כ-253 מיליון שקלבשתי הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור:

·          כ-179 מיליון שקל גויסו ע"י חברתהנדל"ן מניב בישראל מגה אור. החברה גייסה את הסכום בהרחבת סדרה שלאג"ח צמוד מדד, תשואה לפדיון של מינוס 0.2%, מח"מ 4.7 שנים, דירוג AA- "מעלות".

לחברהצפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-400 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

·        עד כ-74 מיליון שקל יגויסו היוםע"י חברת האשראי החוץ בנקאי מלרן פרויקטים. החברה תגייס את הסכוםבהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, תשואה לפדיון 3.7%, מח"מ 2.6 שנים, דירוג +BBB "מעלות".

גיוסבאג"ח TASEUP

בנקמזרחי טפחות גייס כ-2 מיליארד שקל ממשקיעים מסווגים באמצעות אג"ח שנרשם ב-TASE UP.

הגיוס בוצע בסדרה חדשה של אג"ח COCO, הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן. האג"ח הינו דולרי, בדירוג בינלאומי BBB מינוס ע"י S&P ו-BBB ע"י Fitch.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרותחוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.5 מיליארד שקל.

קרנות סל

קסם רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - MVISUS Listed Semiconductor 25, המתווספת ל-534 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרותבבורסה.

שונות

·        דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצועתוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל פרסם דווח מעודכן, לפיו בחודש מרץ 2021 רכשאג"ח ממשלתי בסכום של כ-4.1 מיליארד שקל, המשך לרכישות בסך כ-8.6 מיליארד שקלבחודשיים הראשונים של 2021, ולא רכש אג"ח חברות השנה.


 

·        שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה +הבלתי מועסקים, ירד מ-12.6% במחצית השנייה של פברואר 2021, ל-9.8% במחצית הראשונה של מרץ 2021.

כמוכן, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה ירד אף הוא מ-5.6% במחצית השנייה של פברואר2021, ל-4.4% במחצית הראשונה של מרץ 2021.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבעחוץ:

מדדים ענפיים

 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

0.7%

7.2%

ת"א בנקים-5

3.3%

19.9%

ת"א-נדל"ן

1.4%

5.8%

מטבע חוץ

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-1.0%

2.2%

אירו/ שקל

-0.1%

-1.1%

 

________________________________________________

קרנות המשקיעות ב"בנקים" ועוד

(חיפשנו קרנות שבשמן המילה "בנקים")בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןדרוג משקיעיםתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנהדמי ניהולגודל קרןתאריך שערותק
1

MTF מחקה‏ משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי

מניות בארץ
מדד מניות
ת'א 125
10% 120% מגדל 3.5 0.42% 2.35% 11.47% 28.81% 0.5 135.3 08/04 5.2
2

איילון מניות בנקים

מניות בארץ
מניות לפי ענפים
ענפים אחרים
10% 120% איילון 4 0.53% 3.15% 17.62% 28.6% 1.15 471.8 08/04 8.32
3

הראל Htf אינדקס אג"ח CoCo בנקים

אגח בארץ-חברות והמרה
חברות והמרה אחר
0 0 הראל 3 0.01% 0.2% 3.27% 7.25% 0.29 239.4 08/04 1.41
4

MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

אגח בארץ-חברות והמרה
חברות והמרה אחר
0 0 מגדל 4 -0.09% 0.24% 0.14% 6.02% 0.15 152.5 08/04 1.33
5

MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח

אגח בארץ-חברות והמרה
תל בונד אחר
0 0 מגדל -0.05% 0.22% 1.91% 5.61% 0.1 38.6 08/04 1.21
6

MTF מחקה‏ תל בונד צמודות בנקים

אגח בארץ-חברות והמרה
תל בונד צמוד מדד
0 0 מגדל 3 -0.1% 0.12% 1.78% 4.5% 0.2 116.3 08/04 7.48
7

הראל Htf תל בונד צמודות-בנקים

אגח בארץ-חברות והמרה
תל בונד צמוד מדד
0 0 הראל 3 -0.1% 0.12% 1.76% 4.5% 0.25 182.3 08/04 1.59
8

אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים

אגח בארץ-חברות והמרה
תל בונד צמוד מדד
0 0 אי.בי.אי 2 -0.09% 0.12% 1.77% 4.49% 0.2 30.4 08/04 7.47
9

תל בונד צמודות- בנקים TTF תכלית

אגח בארץ-חברות והמרה
תל בונד צמוד מדד
0 0 מיטב תכלית 3 -0.1% 0.11% 1.76% 4.48% 0.2 126.5 08/04 7.35
10

AA+ קסם אקסלנס אג"ח בנקים

אגח בארץ-חברות והמרה
חברות והמרה אחר
10% 0 קסם 4.5 -0.04% 0.19% 0.98% 4.39% 0.65 291.3 08/04 8.8
11

PTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח

אגח בארץ-חברות והמרה
תל בונד שקלי
0 0 פסגות 4 -0.1% 0.15% -0.1% 4.09% 0 265.8 08/04 1.31
12

תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח

אגח בארץ-חברות והמרה
תל בונד שקלי
0 0 מיטב תכלית 3.5 -0.1% 0.15% -0.1% 4.06% 0 80.6 08/04 1.1
13

פסגות ETFי משולבת S&P פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מניות בחול

10% 120% פסגות 0.13% 1.75% 21.15% 0% 0 26.1 07/04 0.46
14

אילים מניות בנקים

מניות בארץ
מניות לפי ענפים
ענפים אחרים
120% 120% אילים 5 0.71% 2.28% 18.56% 0% 0.49 21.2 07/04 0.33
15

מור מחקה אינדקס בנקים EW

מניות בארץ
מניות לפי ענפים
מדד מניות בארץ אחר
10% 120% מור 3.5 0.64% 3.22% 18.23% 0% 0.45 164.3 08/04 0.43
16

תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי

מניות בארץ
מניות לפי ענפים
0 120% מיטב תכלית 3.5 0.68% 3.56% 16.78% 0% 0.4 94.7 08/04 0.48
17

MTF מחקה אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80 חודשי

null

0 30% מגדל 3 0.06% 0.71% 4.46% 0% 0.2 107.4 08/04 0.96
18

פסגות ETF משולבת אג"ח מדינה (90%) ת"א בנקים 5 (10%) חודשי

אגח בארץ-מדינה

10% 30% פסגות 0.06% 0.35% 2.5% 0% 0.02 25.6 08/04 0.71
19

קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים

אגח בארץ-חברות והמרה
תל בונד צמוד מדד
0 0 קסם -0.1% 0.12% 1.82% 0% 0 14.6 08/04 0.28
20

PTF תל בונד צמודות בנקים

אגח בארץ-חברות והמרה
תל בונד צמוד מדד
0 0 פסגות 4 -0.1% 0.13% 1.8% 0% 0.1 219 08/04 0.62
ממוצע0.11%0.96%6.38%5.34%