בית הדין לתחרות נתן היתר זמני לפעילות שב"א ומס"ב

בתנאים עליהם המליצה הממונה על התחרות - התנאים כוללים הפרדה חלקית של החברות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

קרן מרדכי
13/04/2021

בית הדין לתחרות נתן ביום ראשון , 11 באפריל 2021, החלטה לתת היתר זמני לפעילות שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א) ומרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב) בכפוף לתנאים עליהם המליצה הממונה על התחרות.

ביום 10 במאי 2020 הגישו שב"א ומס"ב בקשה לאשר את שיתופי הפעולה ביניהן כהסדר כובל. עמדת הממונה על התחרות כפי שהוגשה לבית הדין לתחרות היא שאין לאשר את ההסדר כפי שהתבקש שכן הוא עלול לפגוע בתחרות והוא איננו לטובת הציבור.

הממונה על התחרות סבורה, ששיתופי הפעולה בין שב"א ומס"ב מהווים הסדר הכובל המתקיים בימים אלו ואשר עלול להביא לפגיעה של ממש בתחרות ובציבור. עם זאת, הבהירה הממונה כי הפסקת שיתופי הפעולה בין שב"א ומס"ב צריכה להיעשות באופן מבוקר ואין להורות על הפרדה גורפת ובלתי מבוקרת של שיתופי פעולה אלו. 

ביום 7 באפריל 2021 הגישו שב"א ומס"ב לבית הדין לתחרות בקשה להיתר זמני בכפוף לתנאים עליהם המליצה הממונה. התנאים כוללים הפרדת מנכ"לים בהתאם להנחיית בנק ישראל עד סוף יוני 2021.

בנוסף התנאים כוללים הפרדה של רוב הפונקציות הניהוליות בחברות עד סוף פברואר 2022 וכן הפרדה של חלק משמעותי מההתקשרויות עם צדדים שלישיים תוך 90 ימים מהפרדת המנכ"לים.

כמו כן, עד לסוף דצמבר 2021 יגישו החברות לממונה מתווה המתייחס ליתר שיתופי הפעולה בין החברות אותו הממונה תבחן לקראת מועד פקיעת ההיתר הנוכחי. במסגרת בקשתן להיתר זמני התחייבו שב"א ומס"ב שעד לסיום ההליך הן יפעלו רק בהתאם להיתר זמני או החלטה אחרת של הממונה.

בנסיבות אלו הממונה הודיעה כי אין היא רואה הצדקה בהמשך נקיטת הליכי אכיפה כנגד פעולות עבר של החברות. זאת, כל עוד הן פועלות במסגרת היתר או אישור כאמור.

בית הדין נענה לבקשה ונתן היתר זמני היום, יום ראשון, 11 באפריל 2021. ההיתר הזמני יעמוד בתוקף עד ליום 31 בינואר 2022 או עד להכרעה של בית הדין או החלטה אחרת של הממונה על התחרות – לפי המוקדם. 

היתר זה ניתן במקביל להמשך ניהול ההליך בבית הדין לתחרות.

עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות: "שב"א ומס"ב הן שתי חברות היושבות בבסיס מערכת התשלומים הישראלית ולכן יש חשיבות גדולה לשמירה ופיתוח התחרות ביניהן. ההליך שהתחיל להפרדת שב"א ומס"ב לשתי חברות הפועלות באופן תחרותי ונפרד הוא בעל חשיבות רבה לתחרות במערכת הפיננסית. בדעתי להמשיך ולקדמו בהדרגה עד ליצירת תשתית תחרותית מלאה בין החברות".