מגיק: עקפה את הציפיות והגדילה תחזיותיה לשנת 2021

מגיק – עדכון 1Q21

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: Dreamstime.comImage: Dreamstime.com

עומר רגב
12/05/2021

מחקר מט"ח ונגזרים
תוצאות מול תחזית: הכנסות רבעון ראשון עמדו על כ- 107.3 מ' דולר המשקפים צמיחה של כ- 26% לעומת רבעון מקביל אשתקד (מתוכם כ-16% אורגני) וכ- 2.6% אל מול רבעון קודם וכן מייצגות מכירות שיא רבעוניות של החברה. הרווח למניה (NON-GAAP) הסתכם ב 0.21 דולר לעומת ציפיות שוק של 0.2 דולר בממוצע וכן אל מול 0.19 רבעון מקביל אשתקד. 
תחזיות השוק טרום ההודעה היו לטווח הכנסות רבעוני של 97.6-104.4 מיליון דולר ולטווח רווח למניה של 0.19-0.21 דולר, כך שהחברה עקפה את תחזיות השוק. כמו כן, החברה הגדילה את תחזיותיה לשנת 2021. כך טווח הכנסותיה המוערך עמד על 420-430 מ' דולר לשנת 2021, בעוד לאחר העדכון עומד על 425-435 מיליון דולר המייצגים צמיחה שנתית של 14-17 אחוז.

חלוקת דיבידנד: החברה דיווחה על חלוקת דיבידנד צפויה בהיקף כספי של כ- 10.2 מ' דולר המייצגים כ- 0.21 דולר למניה אשר בשילוב עם הדיבידנד שחולק בגין המחצית הראשונה של 2020 מייצג חלוקת רווחים של 75% מהרווח הנקי השייך לבעלי המניות בגין שנת 2020. המועד הקובע הינו מועד סיום המסחר בנאסד"ק ביום ה- 25 למרץ. מועד החלוקה הינו ב 7 באפריל.

פילוח מכירות: תמהיל המכירות ממשיך להשתנות לטובת שירותים מקצועיים, רבעון ראשון הסתיים עם שיעור שירותים מקצועיים של 79% אל מול 78% בתקופה מקבילה אשתקד. צפון אמריקה היוותה כ-50% מסך ההכנסות וכן כ-62% מהצמיחה הרבעונית של החברה, כמו כן ישראל היוותה כ-38% מסך ההכנסות וכ- 28% מהצמיחה ברבעון. אירופה היוותה כ-7% ויתר העולם כ-5%.

רווחיות (NON GAAP): ברבעון הראשון חלה ירידה בשיעור הרווחיות הגולמית לשיעור של כ-29.6% וזאת אל מול 31% ברבעון מקביל אשתקד וכן 31.3% לשנת 2020. הירידה ברווחיות נובעת במרביתה מהעובדה שהיו פחות ימי חיוב (Billable days) ברבעון זה אל מול רבעון מקביל אשתקד. השנה יותר חגים יוצאים על ימי חול ופוגעים זמנית ברווחיותה של החברה. למרות הפגיעה ברווחיות הגולמית החברה ממשיכה להציג שיפור ברווחיות התפעולית, כך שיעור הרווח התפעולי עמד על כ-14% וזאת אל מול 12.9% ברבעון מקביל אשתקד.

סיכום: תוצאות הרבעון הראשון היו טובות יותר מציפיות השוק. כך למעשה תוצאות רבעון זה שיקפו צמיחה של 6.6% אל מול ציפיות השוק להכנסות הרבעון. כמו כן, החברה הגדילה תחזיותיה שנת 2021 לטווח של 425-435 מ' דולר המייצג גידול של 5 מיליון דולר אל מול התחזית הקודמת. אנו מעניקים מחיר יעד של 17.27 דולר למניה בהמלצת HOLD, הגוזר לחברה מכפיל רווח 2021 של כ- 22.5 ומכפיל EBITDA 2021 של כ- 15 אשר נעים סביב חציון מכפילי חברות דומות.

תוצאות ותחזיות (GAAP):