ראדא: המשך צמיחה ושיפור ברווחיות ברבעון הראשון

ההכנסות הסתכמו בכ-25.2 מיליון דולר; רווח נקי של 3.8 מיליון דולר ושיעור רווחיות EBITDA מתואם של 19%

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ראדא פתיחת מסחר, קרדיט: הבורסה לניעראדא פתיחת מסחר, קרדיט: הבורסה לניע

עומר רגב
12/05/2021

ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ (NASDAQ&TASE: RADA), מובילה עולמית בפיתוח וייצור מכ"מים טקטיים לכוח המתמרן, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2021.

תמצית תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2021

ההכנסות לרבעון הסתכמו ב- 25.2 מיליון דולר, צמיחה של 67% ביחס לרבעון המקביל אשתקד;

שיעור הרווחיות גולמית השתפר והסתכם ב-40% בהשוואה ל- 36% ברבעון המקביל אשתקד;

רווח נקי של 3.8 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 0.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;

EBITDA מתואם בהיקף של 4.8 מיליון דולר: שיעור רווחיות ה- EBITDA המתואם השתפר והסתכם ב- 19%, בהשוואה ל- 6% ברבעון המקביל אשתקד;

מצבת המזומנים לסוף הרבעון הסתכמה בכ- 96.2 מיליון דולר;

החברה מאשררת את תחזית ההכנסות למעל 120 מיליון דולר לשנת 2021 עם צמיחה רבעונית רציפה;

ממשיכה להציג צמיחה ושיפור ברווחיות באופן עקבי מרבעון לרבעון


תגובת ההנהלה
דב סלע, מנכ"ל ראדא אמר: "התחלנו את שנת 2021 במגמה חיובית של המשך צמיחה ושיפור ברווחיות, בהתאם לציפיות שלנו. המגמות החיוביות בשווקים בהם אנו פועלים, ממשיכות להתפתח במהירות בארה"ב, ולאחרונה גם על בסיס גלובלי. אנו רואים עניין גובר במיוחד בשווקים באירופה ובמזרח התיכון, אשר מתחילים לבוא לידי ביטוי מבחינתנו."

מר סלע סיכם, "בהתחשב בביצועים שלנו ותנופת ההזמנות הנמשכת, האמון שלנו בתחזית ההכנסות של מעל ל-120 מיליון דולר לשנת 2021 מקבל משנה תוקף. אנו גם חוזים צמיחה רבעונית רציפה בהכנסות לאורך השנה. שולי הרווח ברבעון הזה מציגים את המינוף במודל שלנו, ואנו מצפים לשמור על שיעורי רווחיות כאלו גם בהמשך. עם התקדמות  התוכניות להן אנו מספקים את המכ"מים שלנו, יחד עם לקוחות מרוצים אשר ממשיכים להזמין מאיתנו בכמויות גדולות יותר ובשילוב עם ההזמנות הצפויות מלקוחות חדשים, אנו צופים כי מגמת הצמיחה תימשך גם מעבר לשנת 2021."

תמצית תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2020
ההכנסות הסתכמו ברבעון הראשון של 2021 ב- 25.2 מיליון דולר, זינוק של 67% בהשוואה להכנסות של 15.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הראשון של 2021 ב- 10.0 מיליון דולר (40% מההכנסות), גידול של 85% בהשוואה לרווח גולמי של 5.4 מיליון דולר (36% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2020.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון הראשון של 2021 ב- 3.6 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 0.05 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב- 3.8 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 0.2 מיליון דולר, או 0 סנט למניה בדילול מלא,  ברבעון הראשון של 2020.

ה- EBITDA המתואם הסתכם ברבעון הראשון של 2021 ב- 4.8 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA מתואם של 0.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ליום 31 במרץ 2021 הסתכמה ב- 96.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 35.8 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2020.