מקבלי דמי אבטלה תקופה ממושכת – 14-6 חודשים מלאים ורצופים

דוח זה מציג נתונים על מקבלי דמי אבטלה באפריל 2021 הנמצאים במערכת תקופה ממושכת – 14-6 חודשים מלאים. הדוח מתבסס על הנתונים המינהליים של הביטוח הלאומי ובו מאפיינים נבחרים של אוכלוסייה זו

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: Dreamstime.comImage: Dreamstime.com

עומר רגב
07/06/2021

באפריל 2021 קיבלו 506 אלף איש דמי אבטלה: כ-73% בהם (כ-370 אלף) קיבלו 14-6 חודשים מלאים ברציפות, וכשליש (34%) קיבלו 14-12 חודשים מלאים ברציפות, כלומר ממרץ, אפריל או מאי 2020 עד אפריל 2021 (תרשים 1). כ-51% מן המקבלים היו נשים, כ-56% נשואים וכ-32% רווקים (לוח 1). כ-65% מהם בני 44-18 ו-39% היו זכאים למספר הימים המרבי – 175 ימים. 


ממוצע התשלום ליום באפריל 2021 היה 180 ₪. רווקים קיבלו בממוצע 158 ₪ ליום, נשואים -191 ₪, נשים 166 ₪ וגברים קיבלו 194 ₪ בממוצע ליום. ממוצע התשלום ליום לצעירים - בני 24-18 - היה 122 ₪ ליום ולבני 54-35 כ-200 ₪.


מהתפלגות לפי מחוז מגורים עולה כי חלקם של המקבלים דמי אבטלה תקופה ממושכת היה במחוז תל אביב 8.1% מכלל התושבים ושיעור דומה היה גם בקרב תושבי מחוז הצפון (לוח 2). במחוזות אחרים היה שיעורם כ-7% (בין 6.7% ל-7.4%).


בדיקה של המקבלים דמי אבטלה תקופה ממושכת לפי ענף התעסוקה האחרון הידוע שבו עבדו לפני האבטלה, מעלה כי בענף שירותי אירוח ואוכל היה חלקם כ-53%, ובענף אמנות, בידור ופנאי כ-31% (לוח 3).לעומת זאת בענף אספקת חשמל, גז ומיזוג אוויר היה שיעורם כ-2% ובמינהל מקומי וציבורי כ-3%. 


בבדיקה של תחולת העוני לפי משך זמן אבטלה של מקבלי דמי האבטלה באפריל 2021 לא נמצאו הבדלים ניכרים בין המקבלים, אך כן נראה  הבדל מסוים בשיעורי העוני בין מי שנמצאים בקצוות למי שנמצאים באמצע ההתפלגות הרלוונטית של משך האבטלה (תרשים 2). תחולת העוני של הקבוצה שאנו מתמקדים בה – מובטלים במשך 14-6 חודשים -  היו ב-2018 17.2%, כ-4 נקודות האחוז פחות משל כלל האוכלוסייה ב-2018, משום שמדובר באוכלוסייה עובדת. שיעורי עוני נמוכים מן הממוצע נמצאו אצל מי שנמצאים באמצע מבחינת משך האבטלה - מובטלים רצוף במשך 11-10 חודשים (15.7% ו-13.9% בהתאמה). לעומת זאת בקצוות – מובטלים תקופה ארוכה יחסית (14-13 חודשים) ומובטלים תקופה קצרה  יחסית (6 חודשים) - שיעורי העוני היו גבוהים במעט מהממוצע (כ-18%). 


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.