בכמה עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים באוגוסט 2021 ומתחילת השנה?

מדדי מחירי תשומות - אוגוסט 2021

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

עידו אסיאג
FacebookTwitter Whatsapp
19/09/2021

עליה של 0.6% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים באוגוסט 2021 

עליה של 0.8% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור באוגוסט 2021

עליה של 0.4% במדד מחירי תשומה בחקלאות באוגוסט 2021

עליה של 0.6% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים באוגוסט 2021

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש אוגוסט 2021 ב-0.6% והגיע ל-120.0 נקודות לעומת 119.3 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-4.3%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה עלה ב-1.1%.

ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-4.5% בשל העלייה במחירי המדד ללא שכר עבודה ב-7.6% ובמחירי שכר העבודה ב-1.2%.

חומרים ומוצרים

מדד מחירי חומרים ומוצרים עלה בחודש אוגוסט 2021 ב-1.2%.

מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי מוצרים מוגמרים מעץ וחומרים אחרים (ב-8.5%), זכוכית (ב-8.0%), רשתות ברזל (ב-4.4%), ברזל לבניה (ב-3.4%), מוצרים לכיבוי אש (ב-2.7%), חצץ (ב-2.1%) וחול לסוגיו (ב-1.7%).

שכירת ציוד ורכב והוצאות כלליות

מדד מחירי שכירת ציוד ורכב עלה ב-0.6%, ומדד הוצאות כלליות ירד ב-0.2% בחודש אוגוסט 2021. 

שכר עבודה

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.1% בחודש אוגוסט 2021.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי הבנייה

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש אוגוסט 2021 יש לציין עליית מחירים של 4.0% בפרק מסגרות ונגרות, 1.4% בפרק אלומיניום, 0.7% בפרק עפר  ו-0.6% בפרק עבודות פיתוח.

בשאר פרקי הבנייה נרשמו בחודש אוגוסט 2021 תנודות מחירים של עד 0.5%.


עליה של 0.8% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים באוגוסט 2021

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים עלה בחודש אוגוסט 2021 ב-0.8% והגיע ל-116.4 נקודות לעומת 115.5 נקודות בחודש קודם (הבסיס: ינואר 2012 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב6.4%.

ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020) עלה המדד ב-8.4% בשל עליית מחירי חומרים ומוצרים  ב-12.2% ומחירי שכר עבודה ב-1.5%.

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש אוגוסט 2021, יש לציין עליית מחירים של 3.2% בפרק אלומיניום, 1.3% בפרק בטון, 1.1% בפרק רכיבים מתועשים ו-0.9% בפרק מסגרות חרש. 

לעומת זאת, ירד המדד לפרק מעליות ודרגנועים ב-0.7%.

בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.עליה של 0.8% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, אוגוסט 2021 

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה בחודש אוגוסט 2021 ב-0.8% והגיע ל-131.4 נקודות לעומת 130.3 נקודות בחודש קודם (הבסיס: ינואר 2010 =100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-5.2%.

מדד מחירי תשומה בסלילה ללא גישור עלה בחודש אוגוסט 2021 ב-0.8%.

ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020) עלה מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ב-6.1%.

המדד ללא גישור עלה ב-4.5% באותה תקופה.

חומרים

מדד מחירי חומרים - סך הכל עלה בחודש אוגוסט 2021 ב-1.3%.

מבין החומרים עלו מחירי מוטות ורשתות פלדה ואביזרי מתכת שונים (ב-3.4%), אבני שפה ותיחום (ב-3.1%), צינורות אספקת מים (ב-2.8%), חול לסוגיו וחומרי מחצבה אחרים (ב-2.4% כל אחד), מצע א', מצע ב', מצע ג'- סך הכל (ב-1.9%), שלטים ותמרורים (ב-1.7%), תערובות אספלט וצינורות ביוב (ב-1.4% כל אחד), אגו"מ- אגרגטים גרוסים ומודרגים וקורות ומקטעים לגשרים (ב-0.9% כל אחד), צינורות ניקוז (ב-0.8%) ואבני ריצוף (ב-0.6%).

שכירת ציוד

מדד מחירי שכירת ציוד עלה ב-0.2% בחודש אוגוסט 2021.

שכר עבודה

מדד מחירי שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.1% בחודש אוגוסט 2021.

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי פרקי עבודה

מבין השינוים במדדים של פרקי עבודה בסלילה וגישור בחודש אוגוסט 2021 יש לציין עליות מחירים של 2.0% בפרק מערכות אספקת מים, 1.8% בפרק קירות תמך מקרקע משוריינת, 1.7% בפרק עבודות ביסוס עמוק, 1.3% בפרק עבודות בטון, 1.2% בפרק שכבות אספלטיות, 1.1% בכל אחד מהפרקים עבודות שילוט ותמרור ועבודות גישור, 1.0% בפרק עבודות מצע ואגו"מ, 0.9% בפרק עבודות ריצוף, 0.7% בפרק עבודות עפר ו-0.6% בפרק עבודות ניקוז.

בשאר הפרקי הסלילה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%. 


עליה של 0.4% במדד מחירי תשומה בחקלאות באוגוסט 2021

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה ב-0.4% בחודש אוגוסט 2021  והגיע ל-107.7 נקודות לעומת 107.3 נקודות בחודש קודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-8.1%. 

ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020) עלה מדד מחירי תשומה בחקלאות ב-6.4%. המדד ללא שכר עבודה עלה ב- 8.9% בתקופה זו.

מדד מחירי תשומות בגידולים צמחיים עלה ב-0.1% בחודש אוגוסט 2021  ומדד מחירי תשומות בבעלי חיים עלה ב-0.5%.

בחודש אוגוסט 2021 עלו מחירי אפרוחים ב-3.2%, חומרי אריזה ואריזות ב-1.4%, דשנים וזבלים ב-0.8%, מספוא לבעלי חיים ב-0.6%, חומרי בניה למבנים חקלאיים וכיסויים פסלטיים ב-0.5%, מסים ואגרות ב-0.3% ורכב וחלפים והובלה שכורה ב-0.1% כל אחד.

לעומת זאת, ירדו מחירי זרעים, פקעות ושתילים ב-0.5%, ביטוח ב-0.4% וציוד ב-0.2%.

מחירי חומרי הדברה, מים, דלק, שמנים וחשמל, מיכון, שירותים וטרינריים ותרופות, דמי חכירה ושונות (הנהלת חשבונות, שירותי מחשב, צרכי משרד וכו') נותרו בחודש אוגוסט 2021 ללא שינוי.

עלות עבודה שכירה נותרה בחודש אוגוסט 2021 ללא שינוי.


עליה של 0.1% במדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל האוכלוסייה באוגוסט 2021

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה בחודש אוגוסט 2021 ב-0.1% והגיע ל-102.5 נקודות לעומת 102.4 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ינואר 2020=100.0 נקודות).מתחילת השנה עלה מדד זה ב-5.5%.

ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020) עלה מדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל האוכלוסיה ב-5.8%.

בחודש אוגוסט 2021 עלו מחירי אחזקת אוטובוסים ב-0.9%, אחזקת מבנים והוצאות משרד ב-0.4% ומסים, אגרות, רשיונות וביטוח ב-0.2% .

לעומת זאת, ירדו מדדי מחירי רכב ב-1.0%, שונות (הנהלת חשבונות, הוצאות משפטיות וכו') ב-0.4%.

ואנרגיה, שמנים ונוזלי קירור ב-0.3%. 

מדד מחירי התמורה למשרות שכיר עלה ב-0.3%.

מדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים

מדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים עלה בחודש אוגוסט 2021 ב-0.1% והגיע ל-102.7 נקודות לעומת 102.6 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ינואר 2020=100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים

מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים נותר ללא שינוי בחודש אוגוסט 2021 ועמד על 107.2 נקודות (הבסיס: מאי 2020=100.0 נקודות).