סייפ-טי גרופ בע"מ צפויה לדווח על הכנסות שיא ברבעון השלישי של שנת 2021

המהוות עלייה של כ-125% לעומת הרבעון השלישי של שנת 2020

 

 
Image by Gerd Altmann from Pixabay Image by Gerd Altmann from Pixabay
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
13/10/2021

החברה מעריכה כי ההכנסות ברבעון השלישי יעלו על 3.2 מיליון דולר הודות לביקוש ער למוצרי החברה לשווקי הצרכנים והפרטיות לארגונים.

סייפ-טי גרופ בע"מ (Nasdaq, TASE: SFET), ספקית גלובלית של פתרונות פרטיות ואבטחת סייבר לצרכנים פרטיים ולארגונים עסקיים, מוסרת היום הערכת מסגרת להכנסותיה בשלושת החודשים ובתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2021.

על סמך בחינה ראשונית ובלתי מבוקרת, סייפ-טי גרופ צופה כעת כי תדווח על הכנסות בהיקף העולה על 3.2 מיליון דולר לרבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר, 2021, עלייה של 125% ויותר לעומת הכנסות בסך 1.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2020. על בסיס ראשוני, הכנסותיה של החברה בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2021 צפויות לעלות על 6.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2020. התוצאות המקדמיות לתקופות של שלושה חודשים ותשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 כוללות תרומה ראשונית להכנסות החברה מרכישת CyberKick Ltd., שהושלמה ביום 4 ביולי, 2021. 

סייפ-טי מצפה לפרסם את הדוחות הכספיים המלאים והמבוקרים עד יום 30 בנובמבר, 2021. 

שחר דניאל, מנכ"ל סייפ-טי גרופ, אמר: "אנחנו ממשיכים למנף את אסטרטגיית הצמיחה שלנו, שמתמקדת בפוטנציאל של מגזרי הפעילות, בהם השקעותינו בטכנולוגיות חדשות וחדשניות מיתרגמות כעת לצמיחה עקבית. בהתחשב במגמות העסקיות שאנו רואים, בכוונתנו להמשיך להתמקד ולספק משאבים למוצרים והשירותים בעלי שולי הרווח גבוהים שיתמכו ויבססו את האחיזה שלנו בשווקים, לאפשר לנו לנצל את ההזדמנויות שבפנינו ולייצר ערך מתמשך לבעלי המניות שלנו."

המידע לעיל משקף הערכות ראשוניות בנוגע לתוצאות מסוימות של החברה בשלושת החודשים ובתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2021, בהתבסס על מידע הנמצא בידי החברה כעת. החברה מספקת הערכות הכנסות – ולא סכומים ספציפיים - בעיקר כיוון שתהליכי הבדיקה והסגירה עדיין לא הושלמו. כתוצאה מכך, התוצאות הסופיות של החברה לאחר השלמת התהליכים הפיננסיים הללו עשויות להיות שונות מההערכות הראשוניות.

לגרף סייפ-טי גרופ לחצו כאן

2 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 136.77 אלפי בסייפ-טי גרופ
קרנות נאמנות שמחזיקות את סייפ-טי גרופ

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

מיטב סקיי מניות 

0.13%

112020.58

מיטב סקיי השקעות

0.03%

24750