לפני גמל נט - תוצאות גמל פנסיה השתלמות אלטשולר שחם - תוצאות חלשות במיוחד

תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה - נתוני ספטמבר 2021 - התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. תחזית פאנדר אדוויזרלנד דייקה.

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

אלי אופיר
FacebookTwitter Whatsapp
17/10/2021

תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם  גמל ופנסיה בע"מ - נתוני ספטמבר 2021 - התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
התוצאות החלשות בתעשיית הגמל בספטמבר ואחד החלשים ביותר של אלטשולר שחם באופן יחסי בעשור החולף. בתחזית פאנדר אדוויזרלנד שפורסמה בתחילת ספטמבר התחזית קרן "אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי" עמדה על 1.65%- בפועל התוצאה כמעט זהה עם 1.64%- . מתחילת השנה בתחזית 6.25%+ ובפועל 6.26%+ .

 

שם הקופה

ספט-21

מתחילת  2021

12 חודשים אחרונים 10.2020 עד 9.2021

סך נכסים באלפי ₪  30.09.2021

1093

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

-1.64%

6.26%

11.78%

     57,875,002

1377

אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות

-3.56%

8.17%

19.77%

        8,363,764

1290

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

-1.98%

7.67%

14.82%

        1,745,438

558

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

-0.27%

4.52%

7.88%

        9,568,564

1378

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

0.08%

2.95%

4.52%

           615,317

1399

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות

-0.01%

2.22%

3.03%

           270,704

1398

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי

-0.01%

0.01%

0.01%

           252,640

12256

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

-1.93%

4.61%

8.80%

           195,715

 

 

 

 

 

 

1376

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות

0.10%

2.97%

4.62%

           540,063

1375

אלטשולר שחם גמל מסלול מניות

-3.56%

8.26%

19.91%

        3,792,789

1395

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות

-0.02%

2.22%

3.02%

           211,953

1394

אלטשולר שחם גמל מסלול כספי

-0.01%

0.01%

0.00%

           194,236

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

-2.17%

6.56%

13.40%

     10,068,591

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

-1.61%

6.56%

12.22%

     33,057,663

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

-0.77%

4.73%

8.53%

     16,379,953

472

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות

-0.47%

3.72%

6.64%

        1,523,801

 

 

 

 

 

 

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

-2.14%

7.19%

13.82%

     19,050,758

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

-1.70%

5.70%

10.55%

        3,192,273

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

-0.77%

3.83%

6.77%

        1,109,120

9760

קרן פנסיה מקיפה הלכה

-1.76%

5.42%

9.78%

           224,459

12419

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

-3.01%

9.51%

21.31%

        3,113,857

2196

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

-0.10%

6.05%

8.13%

             14,055

12138

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מסלול חדש)

-0.14%

5.75%

7.75%

           615,545

9761

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

-2.47%

5.96%

12.50%

           313,390

9762

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

-1.88%

5.52%

10.92%

             77,287

9763

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

-1.04%

4.02%

7.85%

             43,593

 

 

 

 

 

 

7798

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

-1.74%

5.50%

10.87%

        8,294,401

7799

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

-3.58%

8.03%

19.59%

        4,922,331

7800

אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות

-0.48%

3.78%

6.85%

        1,362,899

7801

אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות

0.05%

2.65%

4.10%

           256,416

7802

אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי

-0.01%

0.01%

0.01%

             71,650

12257

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

-1.91%

4.69%

9.12%

           158,266

 

 

 

 

 

 

11325

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

-0.82%

4.48%

8.33%

           645,632

11326

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

-1.70%

5.93%

11.47%

        1,282,362

11327

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

-3.55%

8.39%

20.05%

        3,315,983

11328

אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה

-1.80%

5.19%

9.92%

           531,713

 

 

 

 

 

 

1094

אלטשולר שחם פיצויים כללי

-1.36%

7.97%

13.55%

           797,530

588

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

-0.19%

4.35%

7.57%

           211,504

1417

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

0.15%

3.06%

4.75%

             26,986

 

ממוצע

-1.28%

4.99%

9.60%

 עוד פורסם היום:

משמאל: לפידות, אלטשולר, סטפק, בבקוב

קרנות השתלמות, ספטמבר מריר במניות ובכללי - אלטשולר שחם אחרונים בפער גדול

מיכאל לוי17/10/2021
תשואות קרנות השתלמות ספטמבר 2021 במסלולי מניות, כללי ואג"ח - אקסלנס השתלמות מנצחים במסלול הכללי | תשואות חלשות מאוד לאלטשולר שחם בהשתלמות כלל ומניות | מיטב דש השתלמות מנצחים במסלול אג"ח