קרנות השתלמות, ספטמבר מריר במניות ובכללי - אלטשולר שחם גמל אחרונים בפער גדול

תשואות קרנות השתלמות ספטמבר 2021 במסלולי מניות, כללי ואג"ח - אקסלנס השתלמות מנצחים במסלול הכללי | תשואות חלשות מאוד לאלטשולר שחם גמל בהשתלמות כלל ומניות | מיטב דש השתלמות מנצחים במסלול אג"ח

 

 
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
17/10/2021

גם החודש, תחזית FUNDER-ADVIZERLAND לתשואות קרנות ההשתלמות במסלול הכללי היתה מדויקת להפליא. כך למשל, הערכנו שאקסלנס ינצחו בתשואות (התשואה של אקסלנס בפועל יצאה טובה יותר מהתחזית). ההערכה לגבי התשואה של אלטשולר שחם אף היא היתה מדויקת.

תחזית FUNDER לתשואות בקרנות ההשתלמות מסלול כללי

קופה

קופה

תחזית FUNDER AdvizerLand

תחזית ספטמבר

תחזית מתחילת 2021

964

אקסלנס השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.10%

9.32%

154

הראל השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.30%

9.37%

579

מגדל השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.30%

10.04%

12535

מור השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.40%

9.50%

456

כלל השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.50%

9.93%

828

מנורה מבטחים השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.50%

9.08%

880

מיטב דש השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.53%

10.50%

962

אנליסט השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.75%

9.82%

1162

ילין לפידות השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.95%

9.27%

1093

אלטשולר שחם השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-1.65%

6.25%

ממוצע זמני

-0.60%

9.31%


חודש ספטמבר היה חודש לא פשוט, וכמעט בכל הגופים ובכל המסלולים השונים (למעט מספר גופי במסלול האג"ח) התשואות היו שליליות, חלקן שלילי נמוך, ובחלקן שלילי גבוה. רמת שונות גבוהה בתשואות בין הגופים השונים במסלולים השונים. החברה הגדולה בענף, אלטשולר שחם, מרכזת עניין גדול בעקבות תוצאות נמוכות בפער משמעותי מהממוצע בענף במסלול הכללי והמניות. סטיית התקן המייצגת את התנודתיות בקרנות של אלטשולר שחם עלולה להפוך לחסם עבור לקוחות שונאי תנודתיות.

תשואות מסלול כללי – אקסלנס עם 0.01%-

במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא שלילית של 0.59%-, לעומת 0.23% בחודש שעבר. טווח התשואה נע בחדות בין 1.64%- ל-0.01%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 9.28%, בשנה האחרונה – 16.7%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 23.29% ו-39.05% בהתאמה. כל הגופים בתשואה שלילית החודש במסלול הכללי.

אקסלנס קרובים מאוד לאפס עם 0.01%-, אחריהם מגדל במקום שני עם 0.31%-.
מיטב דש עברו להובלה מתחילת השנה על חשבון אנליסט עם 10.5% (0.53%- החודש). כלל חזרו להוביל ל-12 חודשים ול-3 שנים עם 19.25% ו-25.53% בהתאמה (0.6%- החודש).
אלטשולר שחם עם קרן ההשתלמות הגדולה ביותר בתעשייה (מכאן גם ההתעניינות הגדולה של הציבור בקרן) נמצאת החודש ולא בפעם הראשונה השנה אחרונה. היא אחרונה גם מתחילת השנה וב 12 חודשים. החולשה נובעת החודש בעיקר מחשיפה נמוכה לשוק הישראלי. עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 42.93% .

תשואות מסלול מניות – אקסלנס מקום ראשון

במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואות החודש שליליות. התשואה הממוצעת החודש היא 1.75%-, לעומת 1.02% בחודש שעבר. טווח התשואה החודש נע דרמטית בין 3.56%- ל-0.53%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 14.28%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 31.26%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 36.47% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 71.58%. כל הגופים בתשואה שלילית החודש במסלול המנייתי.

אקסלנס מנצחים החודש גם במסלול המניות עם תשואה של 0.53%-. במקום השני נמצאים הלמן אלדובי עם 0.66%-. ילין לפידות עברו להובלה מתחילת השנה על חשבון מור עם 16.37% (2.15%- החודש). אקסלנס עברו להובלה בתשואה ל-12 חודשים על חשבון מור עם 36.62%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אנליסט עם 54.64% ו-91.24% בהתאמה (2.68%- החודש, מקום לפני אחרון).

תשואות מסלול אג"ח – מיטב דש מקום ראשון

במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.03 לעומת 0.43% בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 0.15%- ל-0.23%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.57%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 5.24%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 12%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 17.01%.

מיטב דש מנצחים החודש במסלול האג"ח עם תשואה של 0.23%. אנליסט נמצאים במקום שני עם 0.09%. מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה, ול-12 חודשים עם 4.88% ו-6.73% בהתאמה.
בתשואה ל-3 ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 15.42$ ו-21.24% בהתאמה. אלטשולר שחם השיאו החודש 0.11%-.

קרנות השתלמות מסלול כללי

שם קופה

תשואה בספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אקסלנס השתלמות כללי

-0.01%

9.41%

18.33%

25.03%

41.99%

      7,091

964

מגדל השתלמות כללי

-0.31%

10.03%

17.20%

22.78%

37.89%

     12,911

579

הראל השתלמות כללי

-0.33%

9.34%

16.33%

21.07%

36.31%

      9,040

154

הלמן אלדובי השתלמות כללי

-0.38%

8.83%

15.61%

22.29%

36.21%

      3,133

132

מור השתלמות כללי

-0.44%

9.46%

16.89%

---

---

      5,209

12535

מיטב דש השתלמות כללי

-0.53%

10.50%

18.51%

25.37%

40.85%

      9,812

880

מנורה מבטחים השתלמות כללי

-0.53%

9.05%

16.79%

20.11%

35.19%

      8,266

828

כלל השתלמות כללי

-0.60%

9.93%

19.25%

25.53%

41.58%

     11,751

456

אנליסט השתלמות כללי

-0.75%

10.03%

17.61%

23.48%

39.87%

      3,872

962

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

-0.95%

9.27%

15.44%

24.40%

37.70%

     16,003

1162

פסגות שיא השתלמות כללי

-1.24%

7.63%

14.73%

---

---

      8,672

396

אלטשולר שחם השתלמות כללי

-1.64%

6.26%

11.78%

22.80%

42.93%

     57,875

1093

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.64%

9.14%

16.54%

23.29%

39.05%

 

 

קרנות השתלמות מסלול מניות

שם קופה

תשואה בספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אקסלנס השתלמות מניות

-0.53%

16.12%

36.62%

36.53%

75.36%

         778

968

הלמן אלדובי השתלמות מניות

-0.66%

14.50%

29.74%

34.55%

62.38%

         173

738

הראל השתלמות מסלול מניות

-1.38%

15.02%

33.05%

33.03%

64.38%

         759

763

מגדל השתלמות מניות

-1.39%

14.77%

30.58%

34.51%

69.06%

         465

869

מיטב דש השתלמות מניות

-1.40%

13.88%

31.71%

34.65%

67.59%

         920

883

מור השתלמות מניות

-1.61%

15.74%

34.04%

---

---

      2,187

12536

מנורה מבטחים השתלמות מניות

-1.80%

14.85%

34.41%

32.44%

65.26%

         287

1256

כלל השתלמות מניות

-2.11%

13.05%

34.74%

34.00%

69.37%

         619

1350

ילין לפידות השתלמות מניות

-2.15%

16.37%

31.17%

41.56%

76.52%

      2,774

8563

אנליסט השתלמות מניות

-2.68%

14.64%

28.03%

54.64%

91.24%

      1,668

963

פסגות שיא השתלמות מניות

-2.68%

8.54%

25.09%

---

---

         475

9351

אלטשולר שחם השתלמות מניות

-3.56%

8.17%

19.77%

28.80%

74.65%

      8,364

1377

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-1.83%

13.80%

30.75%

36.47%

71.58%

 

 

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

שם קופה

תשואה בספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

0.23%

4.88%

6.73%

13.66%

18.34%

         486

1240

אנליסט השתלמות אג"ח

0.09%

3.95%

5.96%

8.85%

14.13%

           86

972

פסגות שיא השתלמות אג"ח

0.09%

2.79%

4.34%

---

---

         489

9231

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

0.08%

2.95%

4.52%

15.42%

21.24%

         615

1378

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

-0.11%

2.34%

3.37%

9.84%

14.04%

         141

1485

מגדל השתלמות אג"ח

-0.15%

3.72%

5.63%

12.21%

17.30%

         222

199

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.04%

3.44%

5.09%

12.00%

17.01%