אודי הוד: "איישם את מסקנות דו"ח המבקר החיצוני...ככתבו וכלשונו"

הדו"ח החריף שמצביע על שורה ארוכה של כשלים בהתנהלות הלשכה, בענייני כספים, שכר עובדים, מינויים, התנהלות מול ספקים ועוד, עורר הדים רבים ותרעומת רבה בקרב סוכני הביטוח שדרשו ליישם מיידית את מסקנות הדו"ח. אודי הוד: "איישם את מסקנות דו"ח המבקר החיצוני על פעילות הלשכה באופן מלא ויסודי, ככתבו וכלשונו"

 

 
אודי הוד, צילום: רמי זרנגראודי הוד, צילום: רמי זרנגר
 

מורן שקד
FacebookTwitter Whatsapp
18/11/2021

אודי הוד, המועמד המוביל לתפקיד נשיאות לשכת סוכני הביטוח, הודיע היום (יום) כיי יישם את מסקנות דו"ח ביקורת חקיקיתית על פעילות הלשכה, באופן מלא יסודי ומקצועי.

הדו"ח שהוכן עבור לשכת סוכני הביטוח ע"י משרד רואי החשבון נבון וסיפלד, בחן את תהליכי ההתקשרויות והשכר בלשכה, תוך התמקדות בהתקשרויות עם ספקים בתחום כנסים ואירועים, התנהלות כספית בתחום הפרסום, ובתשלומי השכר לעובדים והבונוסים שהתקבלו על ידם.

הדו"ח מפרט על גבי 100 עמודים, התנהלות בעייתית מאוד של גורמים שונים בלשכה, כפי שזו מכונה בדו"ח, וכולל שורה ארוכה של מסקנות נחרצות ואפורטיביות, שיש ליישמן בעתיד, בינהן:

מינויים

אופן מינוי תפקידים בכירים צריך להיות מוסדר באמצעות קביעת נוהל ופיקוח של שומרי הסף, שעיקרו הוא הבהרה לוועד המנהל, שמינוי תחת לחץ או הליך מינוי שלא הניח את דעת מקבלי ההחלטות לא יאושר, גם אם משמעות הדבר היא שהתפקיד יישאר לא מאויש לזמן מה נוסף. 

בנוסף, על הלשכה להגיע למצב של בחינת יותר מתמודדים סופיים, במטרה למצות את האפשרות לאתר מועמד בעל ציונים גבוהים יותר בכל הפרמטרים, ולהסתייע בחברות השמה.

כמו כן, הומלץ להכין נוהל בחירה מסודר למינוי מנכ"ל לשכה ולתפקידים בכירים אחרים, כגון: סמנכ"לים, יועץ משפטי, מבקר פנימי וכיו"ב, לרבות ניהול פרוטוקולים מדויקים ע"י היועמ"ש של הלשכה.

ועדת איתור המועמדים חייבת לדון ולהחליט בישיבתה הראשונה על תנאי סף, קריטריונים ונתונים מתבקשים לפני פרסום קול קורא למועמדים לתפקידים בכירים בלשכה.

כנסים ואירועים

בשל היקף הכספים שנוהלו עבור הלשכה ע"י כנפי משק, על הלשכה לשקול לפנות באופן מדגמי למספר ספקים ובתי מלון שעבדו עם כנפי משק ולבקש לקבל אסמכתאות לעלויות שדווחו בכדי לאמת את הנתונים. 

כמו כן, קיימת חובה להגדיר נהלי בקרה בלשכה ולדרוש לקבל את כל האסמכתאות לכל עלות המוצגת ע"י חברת הפקה. 

מימון הוצאות שיצאו שלא כדין

יש להגדיר נהלי עבודה שיסדירו את תשלומי שיתופי פעולה ואת רישום ההכנסות מהלקוחות, כך שכל התשלומים ירשמו באופן שקוף וקונסיסטנטי. וכן, שלא יווצר מצב בו לקוח משלם על הוצאות שונות "מעל לראשה של הלשכה" ובמנותק ממנגנוני הדיווח והרישום הכספי שלה. 

שכר עובדים ובונוסים

יש לקיים בדחיפות בסיוע עו"ד בעל מומחיות בדיני עבודה, דיון בממצאים הנוגעים לשכרו של של סמנכ"ל/מנהל השיווק, ולאופן הבעייתי בהתנהלותו, וכן  לבצע בקרה רוחבית בנושא זה על עובדים נוספים ע"מ לוודא את נאותות תיעוד הסכמי העסקה. 

כל פעולה כספית החורגת מסדר הדברים השוטף צריכה להיות מלווה באישורים מתאימים ובמקרה הצורך, בפרוטוקולים המנמקים את ההחלטה ושופכים אור על ההחלטה להוציא סכומי כסף חריגים, ורצויה חוות דעת משפטית בכתב המגבה את המהלך. 

מחלקת השכר לא תכין שכר למי מהעובדים שאין אצלה את האישורים הנדרשים בנוהל כגון: הסכם חתום בתוקף, החלטת ועדת שכר מלווה באסמכתאות נדרשות לדיון ולאישור.

יש לקבל יעוץ משפטי ממומחה בדיני עבודה באופן רוחבי בקשר לכל תנאי השכר עם העובדים, ולחשיפה שיש ללשכה מולם ואת הדרכים לתיקון הליקויים.

כיום אין ממשק בין מערך השיווק להנה"ח – הביקורת ממליצה לייצר שיתוף פעולה מובנה בין המחלקות כך שלא ייווצר מצב של הכנסות שלא נרשמו או נגבו.

על הלשכה לקיים מעקב אחר תיקון הליקויים שהוצגו בדו"ח, על מנת לוודא כי הם אכן ואינם חוזרים על עצמם.

אודי הוד, סגן אלוף במיל' שפיקד וניהל מערכות גדולות ומורכבות, הוא סוכן ביטוח עצמאי עם ותק רציף של מעל 28 בענף הביטוח בישראל, בתחום הביטוח הפנסיוני, הפיננסים, כולל ניתוח תיקים פנסיוניים מורכבים וייעוצי פרישה מורכבים, וכן בתחום האלמנטרי. הוד כבר יותר מ-12 שנה מכהן בתפקידים ניהולים בלשכת סוכני הביטוח, החל מתפקידו הראשון כיו"ר סניף רחובות ונס ציונה, ואח"כ כיו"ר המחוז, ועד יו"ר ועדת מחוזות וסניפים, התפקידו בו הוא מכהן כיום. 

הוד עבר וביצע בהצלחה שורה של תחנות התפתחותיות חשובות בדרך, הוא בעל הבנה מעמיקה בייצוג סוכן הביטוח, היכרות עם הלשכה, הרגולציה והצרכים של הסוכן, והוא בעל קשרים עם הנהלות חברות הביטוח והיכרות עם כלל הגורמים הקשורים לענף הביטוח. הכל במטרה להעניק לסוכני הביטוח גב תומך וייצוגי מלא מול חברות הביטוח מחד, וגופי הרגולציה והפיקוח מאידך, וכל זאת ללא לאות ובהצלחה רבה.

אודי הוד, המועמד לתפקיד נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל: "הדו"ח החריף שפרסם המבקר החיצוני מציג באור בעייתי מאוד את התנהלות הלשכה בשנים האחרונות, ומצריך בדק בית יסודי. כאשר אבחר לתפקיד אני מתכוון ליישם באופן מלא ויסודי את הדו"ח ככתבו וכלשונו. אני רואה בחומרה רבה את הזלזול לכאורה שמתבטא בדו"ח, בכספים הרבים שמשלמים חברי הלשכה, ששמו את מבטחם בלשכה, שתתנהל ביושרה ובשקיפות, מה שע"פ הדו"ח לא קרה. מאז ומעולם ובכל התפקידים שמילאתי בלשכה לאורך השנים, היושרה והאמינות היו נר לרגלי, ואת העקרונות האלה אני מתכוון גם להביא איתי כראש הלשכה. אני קורא מכאן שוב, לכל סוכנת וסוכן בין אם הם חברים בבית סוכן ובין אם הם עצמאיים, להצטרף עוד היום לכוח שיוביל את הלשכה בשנים הבאות, ללא הבדל דת, גזע ומין".