רשות מקרקעי ישראל משווקת מגרשים לבניה צמודת קרקע בשפרעם נופית וערערה

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/11/2021

מכרזים חדשים  לצמודי קרקע של  רשות מקרקעי ישראל:


מכרז מספר צפ/414/2021

שפרעם


רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז לבניית 31 יח"ד על 10 מגרשים בהרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור בשפרעם

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז לבניית 31 יח"ד על 10 מגרשים בהרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור בשכונה המערבית שפרעם

המכרז הוא חלק מתכניות ג/12533 ו- 261-0345462, שמטרתן הקמת שכונת מגורים על שטח של כ- 210 דונם בעיר שפרעם.  הבניה בשכונה תשלב בתים צמודי קרקע עם אפשרות להוספת יח"ד בעתיד ובנייה רוויה עד 4 קומות. בנוסף יקומו בשכונה מבני ציבור לצד  שטח ציבורי פתוח שיהווה לפחות 25%
מהשטח הכולל של מבני הציבור לטובת הקהילה . בשכונה מתוכנן גם שטח ציבורי פתוח בפיתוח אינטנסיבי ואקסטנסיבי ושטח פרטי למטרות חקלאות. מטרת התכניות היא לחזק את הישוב שפרעם בשכונה חדשה ויעילה הנותנת מענה לבני המקום חסרי הדיור ולייצר תמהיל של שירותים לאזרח.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 14/02/2022 עד השעה 12:00 בצהריים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

מכרז מספר חי/416/2021

נופית

רשות מקרקעי ישראל והמועצה אזורית זבולון מפרסמות מכרז "הרשמה והגרלה לנכים" לבניית 2  מגרשים דו משפחתיים בנופית

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 4 יח"ד על שני מגרשים לבניה עצמית בנופית

המכרז הינו חלק מתוכנית 301-0340612, המתפרסת על שטח של 757 דונם בחלקה הדרומי של הישוב נופית, ומקצה מגרשים לייעודי הקרקע השונים לרבות מגורים בצפיפות מוצעת של 4.1 יח"ד לדונם נטו, מבנים ומוסדות ציבור, ספורט, מסחר, משרדים ושצ"פים בהתאם לפרוגרמת צרכי הציבור.

במסגרת המכרז תתאפשר הקצאת מגרשים חדשים לאכלוס עתידי בהתאם לצורכי גידולו הדמוגרפי של היישוב, שתאפשר את התפתחותו. בכך, המכרז הנוכחי מאפשר הקמה של מגוון סוגי מגורים שנועדו לפנות למגוון קהלים החל בזוגות צעירים, דרך משפחות ובתים נגישים לגיל המבוגר.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 07/02/2022 עד השעה 12:00 בצהריים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

מכרז מספר בד/415/2021

ערערה בנגב

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז לבניית 508 יח"ד על 218 מגרשים בשכונה 11 בישוב ערערה בנגב


רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-7 מתחמים לתעשייה ומסחר באזור תעשיה קדמת, מועצה אזורית גליל תחתון

המכרז הוא חלק משכונה 11, שמטרתה הרחבת השטח למגורים בישוב ערערה בנגב בעוד כ- 390 דונם לבניית כ-713 יח"ד. השכונה ממוקמת בסמוך לשכונות 4 ,4א ו-6 ,בחלק הצפון מערבי של היישוב ערערה בנגב, סמוך לדרך הכניסה הראשית ליישוב מכביש 80 ומהווה התפתחות צמודת דופן לשכונות קיימות סמוכות. השכונה תכלול תמהיל מגוון של בנייה בצפיפות הנעה בין 4 ל-12 יח"ד לדונם. חלק קטן מן מהמגרשים מיועדים לבנייה רוויה עד 5 קומות עם חזית מסחרית וחצר משותפת לכל הדיירים. כמו כן תכלול השכונה שטחים לסלילת דרכים, מבני ציבור, מסחר ומשרדים ומערך שצ"פ לשימוש תושבי השכונה ושכונות סמוכות. תמהיל המגורים מתאים הן לצרכי הריבוי הטבעי הקיימים של בני היישוב והן למגמות מתפתחות בחברה הבדואית של הצטופפות ובניה רוויה.

ההרשמה תחל 15/12/2021 בשעה 8:00 ותסתיים ביום 14/02/2022 בשעה 12:00 בצהריים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.