מס רכישה - אושרה העלאת מס הרכישה למשקיעים - כמה תשלמו ומתי יכנס לתוקף?

עדכון מהיום (ה) המס יכנס לתוקף ביום ראשון. ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום ב' לקריאה שנייה ושלישית את הצעת שר האוצר, אביגדור ליברמן, להעלות את מס הרכישה בגין רכישת דירת מגורים נוספת. בהתאם להוראת שעה שתוקפה ל-3 שנים, במכירת דירת מגורים שאינה יחידה, יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד

 

 
מגדלי גינדיTLV צילום פאנדר נדלןמגדלי גינדיTLV צילום פאנדר נדלן
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
25/11/2021

משרד האוצר בעדכון בנוגע לתיקון למס הרכישה 

במסגרת התיקון למס רכישה נקבע כי תחילתו של התיקון לחוק תהיה ביום פרסומו ברשומות. מבדיקה עם כל הגורמים הרלוונטיים שעוסקים בפרסום החוק עולה כי הוא צפוי להיות ביום ראשון (28.11.2021) בבוקר.


ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ב') לקריאה שנייה ושלישית את הצעת שר האוצר, אביגדור ליברמן, להעלות את מס הרכישה בגין רכישת דירת מגורים נוספת. בהתאם להוראת שעה שתוקפה ל-3 שנים, במכירת דירת מגורים שאינה יחידה, יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד 5,348,565 שקלים, ומס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה. נקבע כי שר האוצר יוכל להאריך את תוקף הוראת השעה בשנתיים נוספות באישור ועדת הכספים.

הצעת שר האוצר להעלות את מס הרכישה לדירות השקעה באה לנוכח העלייה הניכרת בביקוש לרכישת דירות מגורים והעלייה במחיריהן, ולאור העלייה במספר הדירות הנרכשות לצורכי השקעה, הן במונחים כמותיים והן כשיעור מסך העסקאות. 

העלאת המס תחול על מכירת בניין או דירת מגורים שנעשתה מיום פרסום החוק ואילך.

להערכת כלכלני FUNDER העלאת המס עשויה להגביר את ההשקעה בבורסה על חשבון שוק הנדל"ן. אולם ההשפעה על הבורסה תהיה מינורית.