קרן השתלמות כפולה - ההטבה הסודית שרבים לא מכירים

קרנות השתלמות - מי שיכול לשלב בין הפקדות מקבל הטבה כפולה - ההטבה שמאפשרת לעצמאים שהם גם שכירים ליהנות מקרן השתלמות כפולה

 

 
יוליה לוי, צילום: אסף רפפורטיוליה לוי, צילום: אסף רפפורט
 

רו"ח יוליה לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/12/2021

מעטים יודעים על כך, שישנה פרצה קטנה בהוראות מס הכנסה בכל הנוגע להפקדות של עמיתים שהם גם עצמאיים וגם שכירים ושמפקידים לקרן השתלמות בשני הכובעים.

אז רגע לפני שהמועד האחרון להפקדה השנתית מגיע וכשעוד נותרו לנו כמה ימים עד ההפקדה של 31.12 חשוב שנבין למה לשכירים שהם גם עצמאיים כדאי להפקיד מקסימום לקרן ההשתלמות אפילו שההטבה שהם יקבלו מרשויות המס במעמד ההפקדה היא מוגבלת.

רבים עושים את ההפקדות השנתיות לקרן ההשתלמות בין היתר במטרה לקבל הוצאה מוכרת. במיוחד עצמאים יכולים לזקוף חלק מההפקדה לקרן ההשתלמות כהוצאה ובכך לשלם פחות מסים על הרווחים  של אותה שנה וגם ליהנות מהשקעות הפטורות ממס רווחי הון. כל זאת עד התקרות.

כאשר מעסיק מפקיד כספים לקרן השתלמות לעובד שלו או כשעצמאי מבצע הפקדה עבור עצמו נכנסות לפעולה הוראות הבאות של פקודת מס הכנסה:

עובד שכיר שמעסיקו מפקיד לו עד 7.5% מהמשכורת הקובעת, לצד הפקדה של עובד בשיעור של 2.5% ועד תקרה בסך של 15,712 שקל לחודש, - ההפקדה פטורה בידי העובד.

עצמאי המבצע הפקדה בשיעור של 4.5% מההכנסה הקובעת, עד תקרת הכנסה מזכה בגובה 263,000 שקל (11,835 שקל בשנה בשנת 2021) תותר לו בניכוי במלואה. כלומר זהו הסכום המקסימלי שיוכר לו כהוצאה. ככל שהעצמאי יגיע למדרגת מס גבוהה יותר כך החיסכון במיסים יהיה משמעותי יותר.

ומה בנוגע לפטור ממס רווחי ההון במועד המשיכה?

ככלל, רווח הוני בשוק ההון שאינו נהנה מהטבה, נושא בגינו תשלום מס של 25%. במקרה של משיכה הונית של כספי קרן השתלמות, אחרי 6 שנים ממועד פתיחתה כשהיא הופכת להיות נזילה,  חל פטור מלא על "הפקדה מוטבת" שנתית ועל כל רווחי ההון שהצטברו מאז מועד ההפקדה לראשונה.

מהי הפקדה מוטבת? נכון ל-2021 מדובר בסך של 18,480 שקל לשנה. דהיינו, ההפקדה עד לסכום זה פטורה ממס רווחי הון לשכיר ולעצמאי, בין אם ההוצאה הותרה בניכוי במלואה, בחלקה ובין אם בכלל לאו.

כמובן שככל שהרווחים שנשיג יהיו משמעותיים יותר החיסכון בתשלום מס רווחי הון יהיה גבוה יותר. 

לאמור לעיל יש השפעה אצל העצמאי ב-2 מישורים:

אם יפקיד 7% מ-263,000 שקל ("הכנסה מזכה"), קרי סך של 18,480 שקל, הרי שרק חלק מההפקדה, סך 11,835 שקל  (4.5% מ-263,000 שקל) יותר בניכוי, אולם כל ה-18,480 שקל לשנה, בתוספת הרווחים, יהיו פטורים ממס רווחי ההון.

גם אם ההכנסה המזכה של העצמאי נמוכה מ-263,000 שקל בשנה, הוא יכול להפקיד 18,480 שקל לשנה. אז נכון שרק 4.5% מההכנסה המזכה שלו תותר בניכוי, אולם כל ההפקדה עד לתקרת ההפקדה המוטבת, סך 18,480 שקל תהיה פטורה ממס רווחי ההון במועד המשיכה. 

כידוע, אין כל מכשיר השקעה אחר שמאפשר נזילות כל 6 שנים ושמעניק פטור מלא מרווחי הון. ואמנם חשוב לזכור שגם אחרי הפיכתה של הקרן לנזילה, לעיתים במקום למשוך אותה, יותר משתלם לקחת הלוואה על חשבונה ובכך לא להפריע לאפקט הריבית דה ריבית להכפיל את סכומי ההפקדות מספר פעמים עד הפרישה. ובמועד שבו בסופו של דבר כן תתבצע המשיכה, ניתן יהיה להנות מפטור ממס רווחי הון על מלוא סכומי ההפקדה.

שכיר שהוא גם עצמאי – ההטבה הסודית שרבים לא מכירים

ומה בנוגע לעצמאי שהוא גם שכיר המפקיד 18,480 שקל לשנה, ובנוסף המעסיק מפקיד לו גם כן קרן השתלמות נוספת במעמד שכיר על שכר בסך 15,712 שקל לחודש?

לעניין התרת ההוצאה על ההפקדה בכובע של עצמאי, רק חלק מההוצאה תותר בניכוי. כלומר העצמאי שעובד כשכיר ונהנה מקרן השתלמות כשכיר, לא יוכל להכיר בכל ההוצאה של ההפקדה כעצמאי. זה קורה מאחר וכשכיר הוא נהנה ממלוא הטבת מס בתלוש המשכורת שלו בגין ההפקדה לקרן השתלמות ולכן מס הכנסה מאפשר לו ליהנות מהטבת החיסכון במיסוי כנגד ההפקדה בכובע של עצמאי עד גובה תקרה מוגבלת בלבד.

על איזה חלק הוא כן יוכל ליהנות מהטבת ניכוי ההוצאה? רק על ההפרש שבין 263,000 שקל למשכורת הקובעת שבגינה הפקיד המעסיק לקרן השתלמות כשכיר (12*15,712 שקל), ועל היתרה בסך 74,456 שקל לשנה, יקבל העצמאי ניכוי בשיעור של 4.5% על ההפקדה (כלומר על 3,351 שקל ולא על כל ה-11,835 שקל). 

שווי הניכוי הוא כשיעור המס השולי של העצמאי, שכן ההפקדות המותרות בניכוי מקטינות את ההכנסה החייבת, לפני חישוב המס.

ומה לגבי פטור ממס רווחי ההון למי שהפקיד גם כעצמאי וגם כשכיר?

הפטור ניתן כפליים! - גם להפקדה המוטבת כעצמאי וגם להפקדה המוטבת כשכיר!

כלומר בעוד שאת ההוצאה מתירים לעצמאי בקיזוז מהניכוי של השכיר, הרי שבמשיכה נהנים מפטור מלא על רווחי ההון על כל ההפקדות. 

במילים אחרות, מי שיכולים לשלב בין הפקדות כשכירים וכעצמאיים - נהנים מאפשרויות חיסכון משמעותיות מאוד בפטור מלא ממס במשיכה. סביר כי לא כל העצמאים שהם גם בכובע שכירים מנצלים את ההטבה הזאת, שמשמעותה עשויה להיות חיסכון מס של עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך השנים, ככל שהרווחים בשוק ההון ובאפיקים גבוהים.

אז מה המסקנה? 

שכאשר עצמאיים שהם גם שכירים שוקלים הפקדות לקרן השתלמות בשני הכובעים, הם צריכים לזכור שגם אם קיימת הגבלה על הטבת המס בעת התרת ההוצאה לצרכי מס בשנת ההפקדה, אזי שלגבי מס רווחי הון במועד המשיכה ההגבלה הזאת לא קיימת והם יוכלו להנות מפטור ממס רווחי הון על כל ההפקדות שהם יעשו.

עכשיו נותר רק לקוות שיהיו להם מספיק משאבים לביצוע הפקדות שוטפות מקסימליות כל השנה ושהרווחים של הקרנות יהיו גדולים כך שפטור הכפול ממס רווחי ההון אכן יחסוך הרבה כספים למפקידים בשני הכובעים!

הכותבת היא מנכ"לית פיינאלי קונטרול פיננסי.

עוד כותרות בנושא:


עוד בנושא:

רוצים לפתוח עוסק פטור ? רשות המסים משיקה: תיק עוסק פטור בלחיצת כפתור

x