תוצאות מכרזים - טבריה, נתניה, ירושלים, אופקים ועוד

תוצאות ועדת המכרזים של רשות המקרקעין - גם באופקים, ירושלים אשדוד

 

 
Image by Hands off my tags! Michael Gaida PixabayImage by Hands off my tags! Michael Gaida Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/12/2021

מכרז מס': צפ/330/2021

מג'אר

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'א.ש. אלפא נכסים בע"מ' כזוכה במכרז לחכירת זכויות רכישה במגרש מספר 304 למסחר במגאר. למכרז התקבלו 5 הצעות.

המכרז הוא חלק מתכנית ג/10024 'שכונת בנה ביתך' להקמת שכונה לחיילים משוחררים במג'אר על שטח של כ-160 דונם. השכונה שתכלול כ-270 יח"ד, הכוללת מבני מגורים, מוסדות ומבני ציבור שכונתיים, מסחר ושירותים ציבוריים עירוניים, שטחים ציבוריים פתוחים, מערכת דרכים ומעברים, הרחבת דרכים ודגש נרחב על מתקני ספורט שהוקצה להם כ-27 דונם.

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל כ-1,424,518 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח של 2,068,657 שקלים (כולל מע"מ).


מכרז מס': צפ/343/2021

טבריה

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'מתניה נתנזון, רשימת מציעים' כזוכה במכרז לחכירת זכויות רכישה לבניית 16 יח"ד במתחם אחד בבנייה צמודת קרקע בשכונת פאר טבריה, טבריה. 

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל כ-32,456,789 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח של 3,711,191 שקלים (כולל מע"מ).


מכרז מס': מר/170/2021

נתניה

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'רוטשטיין נדל"ן בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות בעלות במגרש במושע (סה"כ 11.046 יח"ד בחלק בלתי מסוים) בבנייה רוויה במתחם אופק, נתניה. הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל 12,818,000 שקלים (לא כולל מע"מ). 


מכרז מס': ים/223/2021

אשדוד

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'מקס משאיות ואוטובוסים בע"מ' כזוכה במכרז לחכירת זכויות רכישה למגרש אחד לתעשייה בא.ת. צפוני, אשדוד. למכרז הוגשו 34 הצעות.

אזור התעשייה משתרע מצפון למסילת הרכבת וממזרח לפי גלילות, בסיס הדלק ומגרש ההדרכה לרכב. סה"כ משתרע האזור על פני למעלה מ-2,500 דונם, ביעודים של תעשייה נקיה, תעשייה עתירת ידע, משרדים ומסחר.

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל כ-27,255,555 שקלים (לא כולל מע"מ).


מכרז מס': ים/213/2021

ירושלים

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'טובולסקי נדל"ן בע"מ' כזוכה במכרז לחכירת זכויות רכישה לבניית 72 יח"ד במתחם אחד בבנייה רוויה בשכונת בית הכרם, ירושלים. למכרז הוגשו 18 הצעות.

התכנית משתרעת על שטח של כ-11.5 דונם ושוכן בין צומת כביש רופין ושדרות הרצל, רחוב החלוץ ורחוב חזון ציון. בשטח זה יבנו 3 מבני מגורים חדשים, שטחים פתוחים פרטיים, שטחים פתוחים ציבוריים, כביש חדש ומבני ציבור. שני בנייני מגורים יתנשאו לגובה 18 קומות ואילו השלישי לגובה 6 קומות.

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל כ-32,456,789 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח של 3,711,191 שקלים (כולל מע"מ). 


מכרז מס': בש/299/2021

אופקים

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'טובולסקי נדל"ן בע"מ' כזוכה במכרז לחכירת זכויות רכישה במגרש 901 למסחר ותעסוקה במרכז האזרחי, אופקים. למכרז התקבלו 22 הצעות.

המרכז משתרע על פני כ-39.1 דונם. הוא מציעה 9,954 מ"ר שטחי תעסוקה, 8,334 מ"ר מבני ציבור – וביניהם מרכז אומנויות חדש, ועוד 4,526 מ"ר מסחר. הבינוי במרכז העיר ישמור על המצב הקיים, ויכלול מבנים בני שתיים עד ארבע קומות. 

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל כ-32,456,789 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח של 3,711,191 שקלים (כולל מע"מ).