שינויי דמי ניהול בקרנות נאמנות לשנת 2022 - דמי הניהול יורדים בממוצע כבר 14 שנים ברציפות

שינויים בלא מעט קרנות, בין בהעלאת דמי הניהול, ויש גם קרנות שמורידות דמי ניהול. האם הקרן שלכם שינתה דמי ניהול? איזה קרנות מפסיקות להיות באפס דמי ניהול? ואיזה קרנות מצטרפות לאפס דמי ניהול?

 

 
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/01/2022

סגל הרשות גיבש מתווה אחיד לנטילת התחייבויות בנושא העלאת דמי ניהול הכולל את ההתחייבויות הבאות: דמי הניהול לא יועלו אלא ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית (או יום המסחר הראשון של השנה) ובקרן חדשה – לא לפני חלוף חצי שנה מיום הצעת יחידותיה לציבור לראשונה ובכל מקרה רק ביום 1 בינואר. מנהל קרן שנטל על עצמו התחייבות כמתואר לעיל לא יחזור בו ממנה אלא ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית. נכון ליום 1.4.16 כלל מנהלי הקרנות הפעילים בענף הקרנות אימצו את המתווה. יש לציין כי הרעיון למתווה שכזה עלה באתר פאנדר לפני שנים רבות (בשנת 2010)

המתווה הצליח להוזיל מאוד את דמי הניהול כאשר הוזלות דמי ניהול ניתן להחיל בכל זמן ואילו העלאת דמי ניהול רק ב1 לינואר. מתוך כך לצייר תמונה שבה כביכול דמי הניהול בתעשייה עולים איננו נכון לחלוטין כפי שניתן לראות בטבלת דמי הניהול הממוצעים כפי שמפרסמת רשות ניירות ערך דמי הניהול יורדים בממוצע כבר 14 שנים ברציפות מאז שנת 2008. בכל מקרה בטבלאות שלפניכם ניתן לראות את הקרנות שישנו לטוב ולרע את דמי הניהול שלהן בתחילת 2022.

ממוצע שכר מנהל קרן בקרנות הנאמנות (הנתונים נכונים לסוף כל שנה קלנדרית):
שנה מוצע שכר מנהל הקרן​ הממוצע בקרנות מחקות*​ הממוצע בקרנות מנוהלות​
2021​ 0.69%​ 0.42%​ 0.97%​
2020 0.71% 0.41% 0.97%​
2019​ 0.72%​ ​0.42% 0.97%​
2018​ 0.73%​ 0.42%​ 0.98%​
2017​ 0.83%​
2016​ 0.86%​
2015​ 0.91%​
2014​ 0.97%​
2013​ 1.04%​
2012​ 1.22%​
2011​ 1.34%​
2010​ 1.36%​
2009​ 1.45%​
2008​ 1.71%​
* בחלק מהקרנות המחקות קיים מנגנון דמי ניהול משתנים. ממוצע שכר מנהל הקרן המוצג בטבלה אינו כולל
את דמי הניהול המשתנים.
*בהתאם להוראות הדין , מנהל קרן מחקה משולבת קרנות ומנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור
ניהול קרן מחקה משולבת קרנות או אגד קרנות מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בקרן כבר נפרע השכר
שנקבע בכל אחת מהן.

העלאת דמי ניהול 

מספר הקרן

שם הקרן

לפני השינוי

לאחר השינוי

השינוי באחוזים

היקף נכסים     (נכון ל- 30/11/21)

תאריך השינוי

5127006

אזימוט (4B) מניות דיבידנד

1.94

2.18

0.24

33.3

01/01/2022

5126040

אזימוט (1B)(!)י 10/90

0.69

0.87

0.18

95.2

01/01/2022

5130489

סיגמא (4D) מימון המונים באקוויטי-P2P

1.45

1.69

0.24

7.6

01/01/2022

5113543

סיגמא (4D) מניות חו"ל

1.09

1.25

0.16

33

01/01/2022

5125661

סיגמא (2B) תיק אג"ח + 15%

0.59

0.69

0.1

42.0

01/01/2022

5127139

שופן (2B)י 20/80

0.79

0.82

0.03

17.7

01/01/2022

5129382

שופן (0B) אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

0.86

0.89

0.03

9.5

01/01/2022

5119714

אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי

0.4

0.55

0.15

36.3

01/01/2022

5115761

אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי

0.4

0.55

0.15

14.1

01/01/2022

5117627

אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי 

0.4

0.5

0.1

116.3

01/01/2022

5127204

אי.בי.אי. (2B) אג"ח + 15%

0.59

0.69

0.1

87.2

01/01/2022

5113063

אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א 125 

0.25

0.35

0.1

86.5

01/01/2022

5118690

אי.בי.אי. מחקה (4A) משולבת DAX (70%) STOXX Europe 600י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

0.5

0.8

0.3

63.6

01/01/2022

5107420

אי.בי.אי. (2B) עד 3 שנים 20/80

0.69

0.75

0.06

352.9

01/01/2022

5119177

אי.בי.אי. מחקה (0A) תל בונד מאגר 

0.2

0.25

0.05

56.0

01/01/2022

5117023

אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות

0.2

0.25

0.05

60.3

01/01/2022

5132493

אי.בי.אי. מחקה (4D)י BlueStar Global GreenTech

0.25

0.8

0.55

60.9

01/01/2022

5113014

אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 20

0.2

0.25

0.05

158.55

01/01/2022

5101506

אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א 35

0.25

0.35

0.1

63.1

01/01/2022

5114632

אי.בי.אי. (1A) מדינה + 10% 

0.61

0.65

0.04

139.9

01/01/2022

5115126

אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א 9

0.25

0.35

0.1

135.4

01/01/2022

5114319

 אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי

0.2

0.25

0.05

129.4

01/01/2022

5119706

אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי

0.4

0.55

0.15

53.3

01/01/2022

5120233

אי.בי.אי. מחקה (2B) משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי 

0.4

0.55

0.15

43.0

01/01/2022

5127329

תכלית PHLX Semiconductor Sector (4D) TTF

0.6

0.75

0.15

857.6

01/01/2022

5127063

תכלית ISE Cyber Security (4B) TTF מנוטרלת דולר

0.6

0.75

0.15

423.2

01/01/2022

5125885

מור (1B)י 5/95 

0.49

0.56

0.07

178.3

01/01/2022

5122817

מור (2B) תיק אג"ח + 15%

0.49

0.59

0.1

762.6

01/01/2022

5121090

מור (2A) מדדית מדינה +20%

0.55

0.62

0.07

664.5

01/01/2022

5130364

מור (2B) ברקת 30/70 

0.3

0.58

0.28

112.4

01/01/2022

5119086

מור (2A) תיק אג"ח + 30%

0.69

0.72

0.03

1001.8

01/01/2022

5124920

אפסילון (4D) גמישה 

1.3

1.55

0.25

147.1

01/01/2022

5118708

אפסילון (4A) ת"א Large & Mid Cap

1.49

1.65

0.16

115.5

01/01/2022

5126776

אפסילון (2B)י 20/80

0.69

0.75

0.06

373.6

01/01/2022

5116553

אפסילון (1A) אג"ח מדינה + 10%

0.57

0.6

0.03

553.7

01/01/2022

5105994

אפסילון (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 

0.49

0.65

0.16

156.1

01/01/2022

5125737

אילים (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומ

0.49

0.59

0.1

149.6

01/01/2022

5114178

אילים (0A) אג"ח + מגובה בביטחונות

0.49

0.59

0.1

88.2

01/01/2022

5125745

אילים (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 

0.49

0.59

0.1

74.6

01/01/2022

5126099

אילים (4D) מניות חו"ל

0.95

1.25

0.3

13.9

01/01/2022

5125794

אילים (2A)י 20/80

0.49

0.59

0.1

399.8

01/01/2022

5132303

אילים (4B) מניות בנקים

0.49

0.59

0.1

80.7

01/01/2022

5109384

אילים (0A)(!) תיק אג"ח ללא מניות

0.49

0.59

0.1

424.9

01/01/2022

5122056

פסגות (2B) ספיר 30/70

0.3

0.36

0.06

264.4

01/01/2022

5115647

פסגות (OD) אג"ח חו"ל מדורג – נקובה $ 

0.46

0.65

0.19

108.9

01/01/2022

5128160

פסגות (00) כספית שקלית

0

0.07

0.07

931.1

01/01/2022

5109020

פסגות (0A) מדינה צמוד ללא מניות

0.49

0.64

0.15

223.9

01/01/2022

5103114

פסגות (1B) מדינה צמוד + 10%

0.54

0.64

0.1

1058.1

01/01/2022

5117940

פסגות (0B) אג"ח חברות ללא מניות

0.6

0.75

0.15

291.7

01/01/2022

5117973

פסגות‎ ‎‏(‏‎4A‎‏) אירופה ‏Index Plus‏ - מנוטרלת מט"ח

0.95

1.25

0.3

81.2

01/01/2022

5125224

4A) PTF)י אינדקס ת"א Mid Cap 

0

0.35

0.35

50.3

01/01/2022

5120563

PTF י(00) All-Bond-ריבית משתנה

0

0.1

0.1

61.5

01/01/2022

5131610

PTFי (00) תל בונד צמודות בנקים

0.1

0.18

0.08

248.0

01/01/2022

5131917

PTFי (00) תל בונד צמודות A

0

0.1

0.1

833.6

01/01/2022

5129259

S&P Health Care (4D) PTF

0

0.3

0.3

97.3

01/01/2022

5117833

PTF (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים

0

0.08

0.08

230.8

01/01/2022

5111240

PTF (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 

0

0.04

0.04

197.1

01/01/2022

5123930

PTF(00)(!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

0.3

0.5

0.2

247.2

01/01/2022

5125984

MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 0-3

0

0.1

0.1

331..9

01/01/2022

5125760

MTF מחקה (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח

0

0.25

0.25

156.2

01/01/2022

5130893

MTF מחקה (4A) ת"א-טכנולוגיה

0.25

0.35

0.1

335.9

01/01/2022

5129531

MTF מחקה (00) אינדקס A ישראל 2-4

0.15

0.2

0.05

228.6

01/01/2022

5123443

MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4A מנוטרלת מט"ח

0.25

0.6

0.35

33.3

01/01/2022

5129549

MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

0.15

0.2

0.05

126.4

01/01/2022

5123393

‏MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות

0

0.05

0.05

110.4

01/01/2022

5125422

מגדל (2B)י 30/70 Buy Side 

0.69

0.75

0.06

174.1

01/01/2022

5116165

מגדל (4A) מניות חו"ל טכנולוגיות חדשניות - מנוטרלת מט"ח 

1.2

1.47

0.27

28.7

01/01/2022

5102678

מגדל (‏B‏2) תיק השקעות 30/70

0.65

0.69

0.04

154.3

01/01/2022

5131131

 מגדל (0B) מדינה פלוס A ומעלה

0.49

0.55

0.06

86.0

01/01/2022

5102991

מגדל (00) כספית שקלית 

0.1

0.139

0.039

1829.9

01/01/2022

5122379

מגדל (1A) תיק השקעות 10/90

0.59

0.63

-0.02

236.3

17/01/2022

5130273

הראל (4A) מניות פיננסים ונדל"ן

1

1.24

0.24

118.2

01/01/2022

5125836

אלפא טק (4A) מניות ESG ישראל 

0.92

1.1

0.18

189

01/01/2022

5108006

הראל (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח

1.35

1.64

0.29

91.6

01/01/2022

5125646

הראל (2B) אייל 

0.3

0.36

0.06

144.4

01/01/2022

5117460

הראל (2B) תיק אג"ח + 15%

0.62

0.74

0.12

647.4

01/01/2022

5124672

הראל (3B) תיק השקעות עד 50%

0.55

0.65

0.1

53.9

01/01/2022

5125950

הראל (2B)י 20/80

0.63

0.74

0.11

1405.7

01/01/2022

5125992

הראל (0A)(!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

0.42

0.48

0.06

77.0

01/01/2022

5115076

הראל (0B) מדינה צמודה

0.62

0.69

0.07

576.8

01/01/2022

5111190

הראל (4D) חו"ל סקטורים בצמיחה

1.52

1.67

0.15

498.0

01/01/2022

5113568

הראל (0D) בונד חו"ל - נקובה $

0.75

0.82

0.07

142.8

01/01/2022

5130901

אלפא טק (4B) מניות יתר

0.5

1.5

1

3.3

01/01/2022

5118849

הראל (4A) מניות ישראל Large & Mid Cap

1.64

1.76

0.12

481.6

01/01/2022

5122247

גביש (2B)י 20/80 

0.75

0.79

0.04

9.8

01/01/2022

5128889

גביש (3D)י 50/50 

0.7

0.79

0.09

10.3

01/01/2022

5129663

הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

0.2

0.3

0.1

61.5

01/01/2022

5129705

הראל מחקה (4A) ת"א סקטור-באלאנס

0

0.1

0.1

74.8

01/01/2022

5131164

הראל מחקה (00) אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי 

0

0.1

0.1

80.8

01/01/2022

5131180

הראל מחקה (00) אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

0.05

0.1

0.05

117.6

01/01/2022

5131685

הראל מחקה (4A) אינדקס Work From Home מנוטרלת מט"ח

0.7

0.8

0.1

62.1

01/01/2022

5131792

הראל מחקה (00) אג"ח ממשלתיות כללי

0

0.1

0.1

90.4

01/01/2022

5101795

איילון (1B)י 10/90 פרימיום

0.55

0.65

0.1

42.5

01/01/2022

5127576

פסטרנק שהם (4B) מניות

0.9

1.35

0.45

887.8

01/01/2022

5132055

ב. אלטרנטיב (1B)י 10/90 

0.74

0.89

0.15

4.7

01/01/2022הורדת דמי ניהול 

מספר הקרן

שם הקרן

לפני השינוי

לאחר השינוי

השינוי באחוזים

היקף נכסים     (נכון ל- 30/11/21)

תאריך השינוי

5131172

מגדל (1A) מדד מדינה

0.69

0.67

-0.02

513.7

27/12/2021

5131453

מגדל (4A) מניות ישראל ת"א 125

1.65

1.25

-0.4

52.6

12/12/2021

5120225

אימפקט (4B) מניות

2.1

1.9

-0.2

56

31/12/2021

5119367

מיטב (1B) אג"ח פלוס 

0.78

0.69

-0.09

97.8

01/01/2022

5130463

מיטב (0A) אג"ח עד 4 שנים

0.74

0.59

-0.15

78

01/01/2022

5130455

מיטב (0B) אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים 

0.79

0.68

-0.11

46.40

01/01/2022

5120886

מיטב (0B) סולידית

0.83

0.79

-0.04

650.6

01/01/2022

5103163

מגדל (1A) בונד שקלי A ומעלה פלוס

0.75

0.59

-0.16

12.4

01/01/2022

5120407

מגדל (0B) תיק אג"ח 

0.69

0.49

-0.2

5.2

01/01/2022

5115332

מגדל (1A) אג"ח מדינה+1

0.69

0.49

-0.2

22.9

01/01/2022

5109889

MTF מחקה (4A) ת"א 125 

0.1

0

-0.1

617.9

01/01/2022

5104823

הראל (1B) נבחרת 10/90

0.65

0.62

-0.03

131.6

01/01/2022

5106422

הראל (2B) נבחרת 20/80

0.648

0.59

-0.058

66.5

01/01/2022

5107503

הראל (1A) קונצרני שקלי + 10%

0.57

0.5

-0.07

55.6

01/01/2022

5129911

הראל (00) עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי 

0.57

0.49

-0.08

8.3

01/01/2022

5110556

הראל (‏‎D‏5‏‎‏) גמישה (היובל‏) 

2.43

2

-0.43

31

01/01/2022

5111455

הראל (4A) מניות צמיחה 

1.59

1.25

-0.34

14.6

01/01/2022

5116660

הראל (2B) שנהב אג"ח

0.23

0.18

-0.05

198.60

01/01/2022

5130794

הראל (4D) מניות טכנולוגיה עולמית

1.85

1.25

-0.6

0.9

01/01/2022

5102876

הראל (4A) תשתיות ישראל 

2.47

1.25

-1.22

7.2

01/01/2022

5117270

הראל מחקה (00) תל בונד 20 

0.15

0.1

-0.05

74.4

01/01/2022

5131420

הראל מחקה (4A) ת"א מניב ישראל

0.25

0.2

-0.05

27.5

01/01/2022

5132444

הראל מחקה (4D) אינדקס China Online

0.75

0.4

-0.35

4.7

01/01/2022

5132857

הראל מחקה (4A) אינדקס Gaming & Streaming מנוטרלת מט"ח

0.75

0.4

-0.35

2.5

01/01/2022

5133145

הראל מחקה (00) אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח

0.1

0

-0.1

47.3

01/01/2022

5133152

הראל מחקה (0A) אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה

0.2

0.1

-0.1

48.3

01/01/2022

5133525

פוקוס (4B) מניות

1.95

1.69

-0.26

8.2

03/01/2022

5113998

תכלית S&P 500 (4D) TTF

0.25

0

-0.59

442.9

04/01/2022

5119375

תכלית TTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים

0.15

0

-0.15

68.1

04/01/2022

5108857

תכלית TTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 

0.15

0

-0.15

64.5

04/01/2022

5119383

תכלית TTF (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 

0.15

0

-0.15

62.6

04/01/2022

5117379

תכלית TTF (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים

0.15

0

-0.15

20.5

04/01/2022

5124532

תכלית NASDAQ 100 (4D) TTF

0.25

 

-0.25

163.8

04/01/2022

5123179

תכלית NASDAQ 100 (4A) TTF מנוטרלת מט"ח 

0.3

0

-0.3

306.4

04/01/2022

5130166

תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 0-3

0.2

 

-0.2

20.2

04/01/2022