מיוחד לפאנדר >> כל מנהלי הקרנות בישראל אימצו את מתווה הרשות להגבלת תדירות העלאת דמי הניהול בקרן נאמנות

"זהו מהלך צרכני מובהק המאפשר גילוי נאות למשקיעים ותחרות אמיתית על ליבו של הצרכן להורדת דמי ניהול"

 

 
שמואל האוזר יושב רשות ניירות ערךשמואל האוזר יושב רשות ניירות ערך
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/04/2016

שינויים תכופים בשכר מנהלי הקרנות יוצרים אי וודאות בקרב ציבור המשקיעים ויועצי ההשקעות המייעצים להם, אשר במסגרת שיקולי ההשקעה שלהם שוקלים גם את גובה דמי הניהול הנגבים בקרן.

האפשרות לשינויים בשכר המנהל מאלצת את המשקיע, לעקוב באופן שוטף אחר שינויים אלו ולהגיב אליהם במידת הצורך, באופן שלעיתים מקצר את משך ההחזקה בקרן ומייצר אירוע מס שלא לצורך. שינויים אלו עלולים אף לפגוע בתדמית המוצר בעיני הציבור ובעיני היועצים בבנקים כהשקעה שאינה בהכרח מיועדת רק לטווח הקצר אלא גם ככזו המתאימה לטווח הבינוני והארוך.

מסיבה זו יוזמת הרשות תיקון חקיקה לפיו תוגבל התדירות שבה יתאפשר למנהל קרן להעלות את שכרו וכן לייצר וודאות לגבי המועדים בהם ניתן לשנות שכר באופן שמנהל קרן יהא רשאי להעלות את שכרו אחת לשנה, ביום 1 בינואר של כל שנה. ביחס לקרן חדשה הוצע לקבוע כי מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו לראשונה רק כעבור חצי שנה מיום הצעת יחידותיה לציבור לראשונה, ובכל מקרה רק ב-1 בינואר. 

עד לעיגון הנושא בחקיקה ולאור חשיבותו של נושא זה לשמירה על עניינם של המשקיעים בקרנות הנאמנות, גיבשה הרשות מתווה אחיד לנטילת התחייבויות בנושא העלאת דמי ניהול, שביחס אליו תפרסם באופן שוטף נתונים באשר לאימוצו או אי אימוצו בידי מנהלי קרנות. על פי המתווה מתחייב מנהל קרן שלא להעלות את שכרו או את שיעור ההוספה בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית.

לאחר פרסומו של המתווה, הודיעו כלל מנהלי הקרנות (19 גופים המנהלים כ-1,380 קרנות) על אימוצו הגורף של המתווה.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.