בורסה - הפתרון שהציל את מנהלי קרנות האג"ח מסימן קריאה

הבורסה הודיעה כי תרחיק את האג"ח הזרות ממדדי התל בונד מאחר ואלו נחשבות כמסוכנות להשקעה

 

 
DreamstimeDreamstime
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/01/2022

האם קרנות האג"ח בדירוג האג"ח ניצלו מ"סימן הקריאה"? הבורסה הודיעה לאחרונה על כך שבשלוש השנים הקרובות תפעל ההנהלה להרחיק את האג"ח הזרות בדירוג נמוך ממדדי התל בונד. 

בשנתיים האחרונות חלק מחברות הנדל"ן הזרות שגייסו בבורסת תל אביב דרך הנפקת אג"ח התסבכו עסקית והתקרבו לחדלות פירעון. זכורה במיוחד הדוגמה של אול-ייר שהחלה בחודש שעבר בהליכי חדלות פירעון בעוד היא חייבת לנושיה בבורסה הישראלית 2.5 מיליארד שקל. 

הסתבכותה של אול-ייר ודומותיה הביאה לקביעה דרמטית של רשות ניירות ערך ברשותה של ענת גואטה, במסגרת הוראה שנכנסה לתוקף בנובמבר האחרון, כל אג"ח זר שאינו בעל זיקה לישראל, שאינו מדורג ברמה גבוהה של AA ייחשב כמסוכן להשקעה וידורג ברמת BBB. במידה שהחברה תבקש להציג זיקה לישראל היא תצטרך להעסיק יו"ר או מנכ"ל ישראלי לצד דירקטורים ישראלים.

היקף האג"ח ללא זיקה לישראל במדדי התל בונד מוערך בכמעט 11 מיליארד שקל. נציין כי רוב האג"ח הזר שהונפק בישראל היה בעל דירוג נמוך מזה של AA. לדוגמה, במדד תל בונד גלובל, שמורכב כולו מאג"ח ללא זיקה לישראל, יותר מ-90% מסדרות האג"ח מדורגות בדרגה שנמוכה מ-AA ועל כן מאז חודש נובמבר, עת החלת ההוראה, נחשבות כמסוכנות להשקעה. 

מנהלי קרנות האג"ח העוקבות אחרי מדדי התל בונד ומנהלי קרנות האג"ח האקטיביים היו מבין הנפגעים העיקריים מקביעתה של הרשות. זאת מאחר שכל השקעה במדד תל בונד או מעקב אחרי תל בונד היה מאלץ את מנהל הקרן להוסיף את סימן הקריאה אחרי שמה של הקרן שמעיד על כך שהקרן משקיעה בנכנסי אג"ח מסוכנים.

בחירתה של הנהלת הבורסה, משיקת המדדים הגדולה בשוק, להרחיק את האג"ח הזרות בשלוש השנים הקרובות מן המדדים מאפשרת למנהלי הקרנות להמשיך ולהשקיע במדדים ללא הוספת סימן קריאה. ב-2024 תחל הבורסה בהרחקה איטית ומחושבת של האג"ח ללא זיקה מהמדדים. המדדים בהם לא תחול ההרחקה הן תל בונד גלובל ותל בונד תשואות (הצמוד והשקלי). מדדים אלו מתאפיינים בעיקר באג"ח חו"ל ובאג"ח עם תשואה גבוהה ודירוג נמוך, על כן השקעה בהן ממילא מחייבת את מנהלי הקרנות להציב סימן קריאה בסוף שם הקרן. 

כמובן שקרן עם סימן קריאה, אינה נחשבת ככזו שאינה ראויה להשקעה, אלא פשוט ככזו שמוסכנת יותר ורגישה יותר לתנודתיות לעומת קרנות אג"ח שאינן נושאות סימן קריאה. לדוגמה, בשנת 2021, קטגוריית חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה  רשמה תשואה של יותר מ-7%