הַבּוּרְסָה פּוֹתַחַת אֶת הַשָּׁנָה בְּזִנּוּק בַּעֲלִיָּה - וְאֵיזֶה קְרָנוֹת כְּבָר דּוֹהֲרוֹת ?

סקירה שבועית של המסחר: 2 – 6 בינואר, 2022 בשבוע הראשון של השנה הקרנות העולות ביותר התרכזו בעיקר בקטגוריית מניות לפי ענפים ובהן קרנות מניתיות על מדדי הנדל"ן, האנרגיה והקנאביס

 

 
באזר בורסה צילום פאנדרבאזר בורסה צילום פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/01/2022

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של שנת 2022 התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע המשך התפשטות נגיף ה"אומיקרון" בארץ, כמו במדינות רבות בעולם, והרחבת חיסון האוכלוסייה בארץ – כשישראל הינה המדינה הראשונה לתת חיסון קורונה רביעי לבני 60 ומעלה.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-1.3 מיליארד שקל בשש הנפקות של אג"ח חברות לציבור. 

מתוכם, כ-491 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן, כ-229 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי חוץ בנקאי, ועד כ-592 מיליון שקל יגויסו היום בשתי הנפקות.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-1.3%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-2.4%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-1.6%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-1.4%.

מדד ת"א-נפט וגז

עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-8.7%.

מדד ת"א טק-עילית

ירד השבוע וגם מתחילת השנה ב-2.6%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע וגם מתחילת השנה ב-0.2%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-0.4%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-0.1%.

גיוסים:

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-1.3 מיליארד שקל בשש הנפקות של אג"ח חברות לציבור:

כ-491 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן:

כ-346 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקניונים ביג, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.7 שנים, תשואה לפדיון 0.1%-, בדירוג Aa3 ע"י "מידרוג".

כ-114 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה דמרי, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.4 שנים, תשואה לפדיון 1.7%, בדירוג A1 ע"י "מידרוג".

כ-31 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה רותם שני, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 2.3 שנים, תשואה לפדיון 2.9%, ללא דירוג.

כ-229 מיליון שקל גויסו ע"י פנינסולה – חברת אשראי חוץ בנקאי, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 1.2 שנים, תשואה לפידיון 1.1%, דירוג A ע"י "מעלות" ו- A2 ע"י "מידרוג".

עד כ-592 מיליון שקל יגויסו היום בהנפקות אג"ח שקלי ע"י חברת הביטוח הפניקס (כ-300 מיליון שקל) וחברת המלונאות פתאל (כ-292 מיליון שקל).

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-1.2 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

הנפקת מניות

בשוק המניות בתל אביב לא בוצעו השבוע הנפקות.

שונות:

ריבית

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1% בינואר 2022.

שיעור האבטלה– מחצית ראשונה של דצמבר 2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם עלה מכ-4.7% במחצית השנייה של נובמבר 2021 לכ-5.1% במחצית הראשונה של דצמבר 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה אף הוא מכ-4.3% במחצית השנייה של נובמבר 2021 לכ-4.5% במחצית הראשונה של דצמבר 2021.

תחזית מקרו כלכלית מעודכנת של בנק ישראל לשנים 2023-2022:

בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת, לפיה: התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 5.5% ו-5.0% בשנים 2022 ו-2023, בהתאמה. שיעור האבטלה הרחבה יירד לאורך תקופת התחזית, ויעמוד על 4.8% בסוף 2022 ועל 4.4% בסוך שנת 2023. שיעור האינפלציה צפוי לעמוד על 1.6% ו-2.0% בשנים 2022 ו-2023, בהתאמה. הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 0.1% או 0.25% בעוד שנה. גירעון הממשלה יהווה כ-3.6% ו-3.4% מהתוצר בשנים 2022 ו-2023 בהתאמה, ויחס חוב תוצר יגיע לכ-69% בשנת 2022.
___________________________________________________________
כתב פאנדר מוסיף כי בשבוע הראשון של השנה הקרנות העולות ביותר התרכזו בעיקר בקטגוריית מניות לפי ענפים ובהן קרנות מניתיות על מדדי הנדל"ן, האנרגיה והקנאביס:


13 הקרנות המובילות השבוע בקטגוריית - מניות לפי ענפים מנוהלות 

בחרשם קרן הנאמנותענףחשיפת מטחחשיפת מניותמנהל הקרןדרוג משקיעיםתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנהדמי ניהולגודל קרןתאריך שערותק
1

אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
30% 120% אי.בי.אי 1.6 -2.84% 14.11% 14.11% -33.08% 1.5 10.7 06/01 2.82
2

מיטב גז ונפט

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
10% 120% מיטב תכלית 4 -0.68% 6.69% 6.69% 38.51% 2.05 15.3 06/01 11.49
3

קסם אקטיב אנרגיה

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
50% 120% קסם 1.6 1.26% 6.47% 6.47% 52.96% 2.79 7.5 05/01 3.53
4

הראל תשתיות ישראל

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
10% 120% הראל 2 -0.69% 5.2% 5.2% 42.24% 2.47 7.2 06/01 11.53
5

איילון מניות בנקים

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
10% 120% איילון 4 0.25% 4.66% 4.66% 66.91% 1.15 719.8 06/01 9.06
6

אילים מניות בנקים

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
30% 120% אילים 5 0.74% 4.06% 4.06% 61.41% 0.49 80.7 05/01 1.08
7

אילים מניות תשתיות

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
30% 120% אילים 5 0.71% 3.93% 3.93% 0% 0.69 12.5 05/01 0.2
8

הראל מניות פיננסים ונדל"ן

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
10% 120% הראל 4 -0.3% 3.54% 3.54% 56.75% 1 118.2 06/01 2.13
9

פסגות נדל"ן

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
30% 120% פסגות -0.57% 3.42% 3.42% 0% 0.7 5.9 06/01 0.56
10

אנליסט נדל"ן

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
30% 120% אנליסט 4 -0.94% 2.55% 2.55% 50.26% 1.85 49.6 06/01 21.19
11

מגדל נדל"ן

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
10% 120% מגדל 1.7 -0.76% 2.5% 2.5% 45.25% 1.25 46.6 06/01 31.08
12

אלטשולר שחם נדל"ן

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
30% 120% אלטשולר שחם 3.5 -1.58% 2.46% 2.46% 46.84% 1.24 324.4 06/01 18.05
13

מור נדל"ן

מנוהלת
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
30% 120% מור 4.3 -0.68% 2.45% 2.45% 47.35% 1.25 787.8 06/01 4.92