מחירי הדירות עולים - מחירי הדירות החדשות עולים אף יותר

שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן) בשנה שחלפה (הנסקרת בדיווח) מחירי הדירות החדשות עלו 11.5% כאשר מחירי הדירות עלו עלו 10.6%

 

 
Image by Pexels from PixabayImage by Pexels from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/01/2022

מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר 2021 – נובמבר 2021, לעומת מחירי

העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.4 אחוז. ראו סדרת נתונים משנת 2010 בלוח 1.

תרשים 1 מציג את אחוז השינוי הדו-חודשי במחירי הדירות במהלך 12 החודשים האחרונים.


מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי אוקטובר 2021 – נובמבר 2021, לעומת אוקטובר 2020 – נובמבר 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-10.6%. תרשים 2  מציג את אחוז השינוי השנתי במדד מחירי הדירות בעשור האחרון. מהתרשים ניתן לראות כי עליית המחירים השנתית הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מזה עשור. זאת לאחר התמתנות בקצב עליית המחירים ביחס לתחילת העשור עד כדי ירידות מחירים בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת 2018 (האזור המוצלל).


מדדי מחירי דירות לפי מחוזות (שינוי מחירים בניכוי איכות):

תרשים 3 מציג את שינויי המחירים בשלושת המדדים הארעיים האחרונים בפילוח לפי מחוזות. בחודשים

אוקטובר 2021 – נובמבר 2021, לעומת ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021, נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (2.1%), צפון (0.4%-), חיפה (1.1%), מרכז (0.5%), תל אביב (2.8%) ודרום (0.9%).


מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי, אוקטובר 2021 – נובמבר 2021, לעומת אוקטובר 2020 – נובמבר 2020, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים (12.3%), תל אביב (10.7%), מרכז (10.5%), חיפה (10.5%), דרום (9.9%) וצפון (7.1%).

מדד מחירי דירות חדשות (שינוי מחירים בניכוי איכות):

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר 2021 – נובמבר 2021 לעומת ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-2.4%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית (מחיר למשתכן) ירד מ-24.5% בתקופה הקודמת (ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021) ל-23.6% בתקופה הנוכחית. יצוין כי לרוב שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית מתואם באופן שלילי עם מדד מחירי דירות חדשות. מבדיקה שערכנו עולה כי מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות מחיר למשתכן עלה ב-2.0%.


תרשים 4 מציג את התפתחות מדד מחירי דירות חדשות בהשוואה למדד מחירי דירות כללי בשלוש שנים האחרונות.


מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוקטובר 2021 – נובמבר 2021, לעומת אוקטובר 2020 – נובמבר 2020, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-11.5%.