קבוצת משקיעים בהובלת גוף מוסדי גדול ישקיעו כ- 180 מיליון שקל בחברת איסתא נדל"ן

ההשקעה בחברה נועדה להמשך הפיתוח העסקי של איסתא נדל"ן בתחומי המגורים, הלוגיסטיקה והמלונאות # ההשקעה מתבצעת לפני שווי של כ- 1.2 מיליארד שקל לפני הכסף # איסתא ליינס תפעל להנפיק את איסתא נדל"ן בתוך כ-30 חודשים

 

 

 
Image by PublicDomainPictures from PixabayImage by PublicDomainPictures from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/05/2022

איסתא ליינס, חברת התיירות הגדולה בישראל ובעלת פעילות נדל"ן נרחבת, מודיעה כי חתמה על מזכר עקרונות עם מספר משקיעים בהובלת גוף מוסדי גדול להשקעה בחברת איסתא נדל"ן בהיקף של כ- 180 מיליון שקל, לפי שווי של כ- 1.2 מיליארד שקל לפני הכסף, המשקף תמורה של כ-13% מהחברה. טרם ההשקעה, איסתא נדל"ן מוחזקת בכ- 90% על ידי איסתא ליינס וכ-10% על ידי המנכ"ל שמעון סיבוני. ההשקעה בחברה מיועדת להמשך הפיתוח העסקי של איסתא נדל"ן בתחומי המגורים, הלוגיסטיקה והמלונאות וכן הרחבת מקורות המימון של החברה. ברק קפיטל חיתום מלווה את איסתא בהליך הגיוס.

במסגרת מזכר העקרונות בין המשקיעים לחברה, הוסכם כי הצדדים יפעלו להנפיק לציבור את מניות איסתא נדל"ן בתקופה של עד שנתיים וחצי ממועד ההשקעה. עוד במסגרת מזכר העקרונות, איסתא ליינס צפויה להמיר היקף חלקי מהלוואות הבעלים שנתנה לאיסתא נדל"ן להון (יתרת הלוואת הבעלים נכון ל-31.12.21 עמדה על כ-600 מיליון ₪), כאשר בגין יתרת הלוואות אלו, תינתן לגוף המוביל אפשרות להצטרף למימון הקיים והעתידי, פרו ראטה. 

בדוחות 2021 רשמה איסתא ליינס, רווח של כ-120 מיליון שקל מפעילות הנדל"ן, בין היתר, על רקע עליית ערך שנבעה בעיקרה ממגזר הלוגיסטיקה, החברה דיווחה בשבועות האחרונים שחתמה על שני הסכמי שכירות, שעבורם היא צפויה לבנות מתקן לוגיסטי ומתקן הקפאה וקירור אוטומטי בהיקף השקעה כולל של כ-300 מיליון ש"ח. בפעילות הנדל"ן למגורים, החברה ממשיכה לקדם פרויקטים במסגרת תכניות הממשלה (מחיר מופחת/מחיר מטרה) והתחדשות עירונית. נכון להיום לחברה פרויקטים בהיקף של כ-3,000 יח"ד, 18 בתי מלון בארץ ובחו"ל (שחלקם בשלבי הקמה), פעילות המתמחה במרכזים מסחריים שכונתיים וכן פעילות משמעותית בישראל בתחומי התעסוקה, תעשיה והלוגיסטיקה באזורי ביקוש.