סיטיקון, חברת הבת של גזית גלוב מעלה את תחזית ה-FFO ל-2022

מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון ל-2022

 

 

 
חיים כצמן, מנכ״ל גזית, קרדיט: יח״צחיים כצמן, מנכ״ל גזית, קרדיט: יח״צ
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/05/2022

סיטיקון, חברת הבת של גזית גלוב הפועלת בצפון אירופה, פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2220 ("רבעון")

פדיונות השוכרים בנכסים זהים עלו ברבעון ב- 11.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ובכ- 7.4% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2019.

מספר המבקרים בנכסים זהים עלו ברבעון ב- 17.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

שכר הדירה הממוצע למ"ר עלה בכ- 0.8 אירו לעומת ה- 31 בדצמבר, 2021 ועמד על 23.4 אירו למ"ר.

שיעור התפוסה במסחר עמד על כ- 95.1% ליום 31 במרץ, 2022, עלייה של כ- 0.9% ברבעון.

ברבעון נרשם שערוך חיובי של נדל"ן להשקעה בסך של כ- 14.2 מיליון אירו, רבעון חמישי ברציפות של שערוכים חיוביים.

ה- NOI מנכסים זהים עלה ברבעון בכ- 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ה- NOI ברבעון קטן בכ- 2.6% והסתכם לכ- 49.1 מיליון אירו לעומת כ- 50.4 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נבע בעיקר ממכירת שני נכסים שאינם נכסי ליבה בנורבגיה בחודש פברואר.

ה- FFO למניה ברבעון בנטרול אג"ח ההיברידי (המחושב ע"פ כללי EPRA) קטן בכ- 5.8% והסתכם בכ- 0.167 אירו למניה לעומת כ- 0.178 אירו למניה ברבעון המקביל אשתקד.

ה- FFO למניה ברבעון (המחושב ע"פ כללי EPRA) קטן בכ- 20.9% והסתכם בכ- 0.123 אירו למניה לעומת כ- 0.155 אירו למניה ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מהנפקת האג"ח ההיברידי.

המינוף ליום 31 במרץ, 2022, עמד על כ- 40.4% לעומת כ- 40.7% ליום 31 בדצמבר, 2021.

סיטיקון מעלה את תחזית ה- FFO למניה לשנת 2022 (המחושבת ע"פ כללי EPRA) הינה בטווח של כ- 0.66 עד 0.72 אירו למניה, ואת ה- Adj. FFO ל- 0.49 עד 0.58 אירו למניה , Midpoint של כ- 0.535 אירו למניה.

התפתחויות נוספות:

ביום 31.3.2022 נפתח פרויקט עירוב השימושים ליפולייווה באזור הלסינקי. לצפייה בסרטון דקה על הנכס לחצו כאן.

הנכס מושכר מעל ל- 90% וכ- 110 אלף מבקרים ביקרו בנכס במהלך סוף השבוע הראשון לפתיחתו.

סיטיקון צופה כי הפרויקט ייצר NOI של כ- 21 מיליון אירו בשנה.

סיטיקון צופה כי בשנת 2022 הנכס ייצר NOI של כ- 7-9 מיליון אירו.

הושלמה בניית הרכבת התחתית והתחנה בנכס ופתיחתה צפויה בסוף שנה זו.

בצמוד לנכס (ומעליו) מוקמים 8 בנייני מגורים חדשים אשר יכללו כ- 560 דירות כשבבעלות סיטיקון יהיו כ- 400 דירות והן תיפתחנה להשכרה בסוף שנת 2022 ועד שנת 2024.

לחברה זכויות בנייה לפיתוח נוסף של כ- 600,000 מ"ר בנכסים נוספים.

החברה מכרה בנורבגיה 2 נכסים שאינם נכסי ליבה תמורת 145.5 מיליון אירו, בתשואה של 5.2% במחיר הספרים ומעל מחיר הספרים. בסה"כ מכרה סיטיקון 6 נכסים שאינם נכסי ליבה במהלך 14 החודשים האחרונים במחיר הספרים או מעליו בהיקף של כ- 400 מיליון אירו.

החברה התקשרה בהסכם לרכישת נכס מגורים להשכרה בסטוקהולם הכולל 200 יחידות תמורת 69.5 מיליון אירו.

לגרף גזית גלוב לחצו כאן

191 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 132.47 מיליון בגזית גלוב
קרנות נאמנות שמחזיקות את גזית גלוב. לרשימה המלאה