השבוע נערכה פגישה מיוחדת של נשיא לשכת סוכני הביטוח עם סגן ראש הממשלה ושר המשפטים

שלמה אייזיק: "שמתי לי למטרה לפעול לטובת אוכלוסיית סוכני הביטוח וציבור המבוטחים בישראל בכל הדרכים בהם ניתן לקדם הנושאים הקרדינליים שעל הפרק"

 

 

 
שלמה אייזיק וגדעון סער, קרדיט: לשכת סוכני הביטוחשלמה אייזיק וגדעון סער, קרדיט: לשכת סוכני הביטוח
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/05/2022

נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל, שלמה אייזיק, הגיע השבוע (יום ג') למשכן הכנסת לפגישה מיוחדת עם סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, גדעון סער, במסגרתה דנו בנושאים חשובים לסוכני ולקוחות ענף הביטוח: אסדרת רישוי בתחום הביטוח לגורמים העוסקים בתיווך לביטוח מטעם חברות הביטוח, לעמדת הלשכה, נכון למצב הנוכחי - בניגוד להוראותיו המפורשות של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981. עוד דנו השניים בהיבטים הקשורים בפעילות הוועדה המייעצת לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ובדרכי פעולה לצורך איזונים בין השחקנים השונים בענף הביטוח תוך שמירה על תחרות הוגנת.

נשיא הלשכה ביקש משר המשפטים, בהיותו יו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה, לתמוך בהצעת החוק שהונחה על שולחן הכנסת מטעם חה"כ מיקי זוהר והצעה דומה מטעמו של חה"כ מנסור עבאס, הצעות חוק שהוגשו בעידודה של הלשכה, אשר יש בהן כדי להביא לפתרון מצוקת הפעילות העסקית בקרב סוכני הביטוח מהחברה הערבית בדגש על בלימת הערמת הקשיים המוטלים כיום על אותם סוכני ביטוח בהתייחס להקמת כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסות ביטוח חובה.

נשיא לשכת סוכני הביטוח, שלמה אייזיק: "שמתי לי למטרה לפעול לטובת אוכלוסיית סוכני הביטוח וציבור המבוטחים בישראל בכל הדרכים בהם ניתן לקדם הנושאים הקרדינליים שעל הפרק. בין הפעולות שהלשכה בראשותי עושה למען מימוש מטרה זו היא במסגרת פעילויות פרלמנטריות שונות. עם היפתח מושב הקיץ של הכנסת אנו ממשיכים במלוא המרץ להוביל מספר הצעות חוק שמטרתן לקדם את הנושאים החשובים שעל הפרק לצד קיום דיאלוג מול רשות שוק, ההון ביטוח וחיסכון".