אלכס רבינוביץ, מנכ"ל אינטרקיור: "ממשיכים ביישום האסטרטגיה הממוקדת ומציגים רבעון תשיעי רצוף של צמיחה"

דוחות רבעון 1 של אינטרקיור

 

 

 
Image by NickyPe from PixabayImage by NickyPe from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2022

גידול של כמעט פי 3 והכנסות שיא של 87 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2022;

גידול של יותר מ פי 3  ברווח התפעולי ל-20 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל;

רבעון שביעי ברציפות של תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת;

גידול במזומנים ל- 231 מיליון שקל;

הצמיחה בהכנסות צפויה להימשך ברבעון השני ולאורך 2022 כולה;

חברת אינטרקיור (NASDAQ: INCR; TSX: INCR:U, TASE: INCR), חברת הקנאביס הצומחת והרווחית ביותר מחוץ ליבשת אמריקה, מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2022. 

דגשים לתוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2022:

הכנסות שיא לרבעון בהיקף של 87 מיליון שקל, קרוב לפי 3 יותר מהכנסות הרבעון הראשון של 2021 אז הן הסתכמו ב-33 מיליון שקל וגידול של 9% בהשוואה להכנסות הרבעון הרביעי של 2021; 

הכנסות הרבעון הראשון של 2022 משקפות קצב הכנסות שנתי בהיקף של 350 מיליון שקל;

שיא ברווח הנקי לפני מס ברבעון הראשון של 2022 של יותר מ-19 מיליון שקל, גידול של 245% בהשוואה לרבעון המקביל; 

הרווח התפעולי המתואם* (AEBITDA) ברבעון הראשון הגיע ל-21 מיליון שקל המשקף קצב רווח תפעולי מתואם שנתי של 85 מיליון שקל, גידול של 112% בהשוואה לרווח התפעולי המתואם ברבעון הראשון של 2021 הודות לביקוש גובר למוצרי הקנאביס האיכותיים והממותגים של קנדוק, הרחבת מערך ההפצה והתקדמות באינטגרציה האנכית; 

רבעון שביעי ברציפות של תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת; 

מצבת המזומנים לסוף הרבעון הראשון של 2022 עלתה והסתכמה ב-231 מיליון שקל;

במהלך הרבעון הוסיפה החברה 3 בתי מרקחת נוספים, המביאה את מספר בתי המרקחת של החברה הפועלים בישראל ל-23, מתוכם 14 בעלי רישיון פעיל אשר ניפקו קנאביס רפואי במהלך הרבעון;

בנטרול ההשפעה השלילית הזמנית של 8 בתי מרקחת (אשר מצויים בהליך ראשוני של קבלת אישור רגולטורי לניפוק קנאביס רפואי) ובית מרקחת נוסף אשר פעילותו נעצרה זמנית, רשמה החברה שיעור רווחיות גולמית גבוה מ-43% ברבעון הראשון;

במהלך הרבעון השני, בית המרקחת אשר פעילותו הופסקה זמנית, חזר לפעילות מלאה ובנוסף אחד משמונת בתי המרקחת אשר מצויים בהליך רישוי ראשוני, קיבל את הרישיון והאישורים הנדרשים והחל לנפק קנאביס רפואי. החברה מעריכה כי שבעת בתי המרקחת הנוספים עתידים לקבל רישיון לניפוק קנאביס רפואי במהלך שנת 2022; 

תוכניות ההתרחבות הבין לאומית של החברה מבוצעות על פי התכנון. נקודת המכירה הראשונה באירופה נפתחה במהלך הרבעון השני, דבר אשר צפוי לתרום לתוצאות החברה במהלך החציון השני של שנת 2022;

הצמיחה בהכנסות צפויה להימשך ברבעון השני ובמהלך 2022;

כחלק מהובלת תהליך הקונסולידציה, חתמה על הסכם מחייב לרכישת יצרנית הקנאביס הבינלאומית 'בטר'. העסקה צפויה להיסגר ברבעון השלישי של 2022, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים וכן אישור היק"ר וגופים רגולטוריים אחרים;

להרחבת מערך הייצור הבין לאומי, הקימה שותפות אסטרטגית ובלעדית עם חברת  Clever Leavesהכוללת גישה למתקני גידול וייצור בתקן EU-GMP באירופה ובדרום אמריקה;

חתמה על הסכם מחייב עם אלטמן בריאות, מותג תוספי התזונה המוביל בישראל עם נוכחות ב-1,700 נקודות מכירה בארץ, המתמקד בשוק מוצרי ה-CBD החדש בישראל בכפוף ליישום החלטת משרד הבריאות בישראל על החרגת מרכיב ה- CBD מפקודת הסמים המסוכנים;

*רווח נקי בניכוי מיסים, מימון, פחת והפחתות, תשלום מבוסס מניות, שינוים בשווי הוגן והוצאות שאינם במהלך עסקים רגיל.


מנכ"ל אינטרקיור אלכסנדר רבינוביץ מסר: "במהלך הרבעון הראשון המשכנו ביישום האסטרטגיה הממוקדת שלנו והצגנו רבעון תשיעי ברציפות של צמיחה רווחית חזקה. מובילות ומאזן חזק ממצבים את אינטרקיור בחזית  העשייה ואנו ערוכים למהלכים אסטרטגיים בשוק הקנאביס הבינלאומי. הרגולציה המתפתחת בשווקים העיקריים בהם אנו פועלים, הליכי הקונסולידציה בענף והיכולת לייצא את מודל הפעילות המוביל שלנו לטריטוריות נוספות, מסמנים את שנת 2022 כשנה מוצלחת נוספת וציון דרך עבור אינטרקיור."

סמנכ"ל הכספים של אינטרקיור, עמוס כהן מסר: "אינטרקיור תמשיך להתמקד בביצוע ויישום אסטרטגיית הצמיחה הרווחית תוך כדי שמירה על משמעת פיסקלית וניצול הזדמנות אסטרטגיות בשווקי המטרה. אנו ממוצבים היטב להמשך בניה על התשתיות החזקות שבנינו כחברת הקנאביס המובילה מחוץ ליבשת צפון אמריקה"


לגרף אינטרקיור לחצו כאן

53 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 12.58 מיליון באינטרקיור
קרנות נאמנות שמחזיקות את אינטרקיור. לרשימה המלאה