אבי באום, מנכ"ל חילן: "השלמנו בתחילת הרבעון את רכישת חשבשבת והגדלנו משמעותית את מעגל הלקוחות שלנו"

ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ-482.2 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-13.7% לעומת אשתקד

 

 

 
אבי באום, יו״ר חילן, באדיבות חילןאבי באום, יו״ר חילן, באדיבות חילן
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/05/2022

צמיחה של כ-12.7% ברווח התפעולי, שהסתכם בכ-56.4 מיליון ש"ח;

הרווח הנקי הסתכם בכ-42.0 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-18.9%; 

ה- EBITDA הסתכם בכ-76.5 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-12.7%.

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן: "אנו שמחים להציג רבעון נוסף עם צמיחה מרשימה, שמרביתה אורגנית, בכל הפרמטרים ובכל מגזרי הפעילות של הקבוצה. המחסור בכח אדם טכנולוגי ממשיך להוות אתגר משמעותי  עבורנו ואנחנו מנסים להתמודד איתו בדרכים יצירתיות. מנגד, הירידה בשיעור האבטלה מעלה את הביקוש למוצרים ולשירותים בתחום השכר ומשאבי אנוש. 

השלמנו בתחילת הרבעון את רכישת חשבשבת ובכך הגדלנו משמעותית את מעגל הלקוחות שלנו בפלח העסקים הקטן- בינוני. בתחילת אפריל 2022 השלמנו את רכישת חברת אנטסרב (DXC ישראל) והעסקה תקבל ביטוי בדוחות החברה, החל מהרבעון השני של השנה. נמשיך בביסוס הצמיחה האורגנית לצד איתור מנועי צמיחה נוספים בתחומי הליבה שלנו"

קבוצת חילן, המובילה את תחום ה-IT (טכנולוגיית המידע), מדווחת היום על תוצאותיה ברבעון הראשון לשנת 2022.

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-482.2 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-13.7% לעומת כ-424.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול אורגני בפעילות העסקית שתרם סך של כ-43.6 מיליון ש"ח וכן איחוד לראשונה של חשבשבת, אשר תרמה כ-14.4 מיליון ש"ח.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-56.4 מיליון ש"ח (מהווה 11.7% מההכנסות), צמיחה של כ-12.7% לעומת כ-50.0 מיליון ש"ח (מהווה כ-11.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נובע מגידול ברווח הגולמי בקיזוז גידול בהוצאות מכירה והנהלה וכלליות. האיחוד לראשונה של חשבשבת, לא תרם לרווח התפעולי של מגזר שירותי השכר עקב הפחתת עודפי עלות. בנטרול איחוד לראשונה של חשבשבת, עמד שיעור הרווח התפעולי של המגזר על כ-32.9% לעומת כ-33.7% ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ-76.5 מיליון ש"ח (המהווה כ-15.9% מסך ההכנסות), לעומת כ-67.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-16.0% מסך ההכנסות), עלייה של כ-12.7%. 

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-42.0 מיליון ש"ח (המהווה כ-8.7% מההכנסות) לעומת כ-35.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-8.3% מסך ההכנסות), צמיחה של כ-18.9%.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם בכ-5.6 מיליון ש"ח, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך כ-3.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת נובע בעיקר מגידול ברווח הנקי.

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן, מסר: "אנו שמחים להציג רבעון נוסף עם צמיחה מרשימה, שמרביתה אורגנית, בכל הפרמטרים ובכל מגזרי הפעילות של הקבוצה. גם ברבעון זה נמשכה המגמה של מעבר לצריכת שירותים ומוצרים כשירות והגדלה של שיעור ההכנסות החוזרות (Recurring revenues) בכל מגזרי הפעילות". 

עוד ציין באום כי "המחסור בכח אדם טכנולוגי ממשיך להוות אתגר משמעותי עבורנו ואנחנו מנסים להתמודד איתו בדרכים יצירתיות. מנגד, הירידה בשיעור האבטלה מעלה את הביקוש למוצרים ולשירותים בתחום השכר ומשאבי אנוש. השלמנו בתחילת הרבעון את רכישת חשבשבת ובכך הגדלנו משמעותית את מעגל הלקוחות שלנו בפלח העסקים הקטן-בינוני. במהלך הרבעון הראשון של השנה פעלנו להשלים את רכישת חברת אנטסרב (DXC ישראל) וכפי שדיווחנו העסקה הושלמה בתחילת אפריל 2022 ותקבל ביטוי בדוחות החברה החל מהרבעון השני של השנה. הרכישה תבסס את NESS כמובילת שוק בעולם הטרנספורמציה הדיגיטלית והטכנולוגית. נמשיך בביסוס הצמיחה האורגנית לצד איתור מנועי צמיחה נוספים בתחומי הליבה שלנו". 

לגרף חילן לחצו כאן

177 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 169.69 מיליון בחילן
קרנות נאמנות שמחזיקות את חילן. לרשימה המלאה