הודעה מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

מועמד חליפי לאוסאמה חסן

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/06/2022

בהמשך להודעת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים מיום 30.3.22 ולהודעת בנק הפועלים בע"מ לוועדה בדבר החלטת ועדת הביקורת של הבנק שלא לאשר את מועמדותו של רו"ח אוסאמה חסן בשל מניעויות סף, מודיעה הוועדה בזה כי המועמד החלופי מטעמה לכהונת דירקטור בבנק הפועלים בע"מ לצורך בחירת האסיפה הכללית של הבנק במקצה שנת 2022 הוא מר רונן לגו.

מר לגו יעמוד לבחירה בקטגוריה של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני, ויתמודד לבחירה עם מועמדים נוספים באותה קטגוריה - ד"ר דוד צביליחובסקי וגב' אודליה לבנון. בקטגוריה זו, האסיפה הכללית תבחר בשני מועמדים לכהונת דירקטור בבנק.