סימני התקררות? המדד המשולב לחודש מאי ירד ב-0.03%

שיעור המשרות הפנויות במאי נותר ברמת שיא

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/06/2022

המדד המשולב לחודש מאי ירד במקצת - 0.03 אחוז. זאת לאחר עלייה של 0.15 בחודש אפריל, כך שברביע השני נרשמה עד כה עלייה בפעילות.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליית מדד הפדיון בשירותים (אפריל), מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (אפריל), יבוא התשומות לייצור (מאי), יצוא השירותים (מרץ), משרות השכיר (מרץ) והתחלות הבנייה (מרץ). שיעור המשרות הפנויות במאי נותר ברמת שיא המשקפת את המשך הרצון של המעסיקים להרחיב את הפעילות בעקבות פתיחת המשק. לעומת זאת, מדד הייצור התעשייתי (אפריל), יבוא מוצרי הצריכה (מאי) ויצוא הסחורות (מאי) ירדו והשפיעו שלילית על המדד. 

לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/he/Research/Pages/ind.aspx