אס.אר. אקורד השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג״ח (סדרה ב׳)

בהיקף של כ- 100 מיליון שקל בריבית צמודה של 1.25%. החברה זכתה לביקושים גבוהים בסך של כ- 175 מיליון שקל

 

 

 
עדי צים, קרדיט: יח״צעדי צים, קרדיט: יח״צ
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/07/2022

בתום הרבעון הראשון לשנת 2022 סך תיק האשראי של החברה הסתכם בכ- 1.3 מיליארד שקל

עדי צים, בעל השליטה באס.אר. אקורד: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים על היענותם הגבוהה בהנפקה, וזאת בתקופה בה שוק האשראי החוץ בנקאי סובל מסנטימנט שלילי עקב הודעות של חברות שונות, כולל הודעת חברת גיבוי אחזקות שיצאה במהלך יום המכרז המוסדי. השוק גילה הערכה רבה לאס.אר אקורד בתקופה זו, הן בביקושים והן בעלויות אל מול החלופות. הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית שנקבע, לרבות הגדלת מסגרת אשראי מאחד הבנקים המממנים של החברה, מבטאים לראייתנו את המשך הבעת אמון משוק ההון ומהמערכת הבנקאית, כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. הגיוס ישמש את צרכיה השוטפים של החברה ויאפשר להמשיך בעשייה להשאת ערך עבור בעלי המניות של החברה".

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח גיל הוכבוים, עם תיק אשראי של למעלה מ- 1.3 מיליארד שקל נכון ל- 31 במרס 2022, מעדכנת כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח (סדרה ב') צמודת מדד, בהיקף של כ- 100 מיליון שקל, במח"מ של כ- 2.87 שנים ובריבית צמודה בשיעור שנתי של 1.25%, המדורגות על ידי מידרוג בדירוגA3  עם אופק חיובי. במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של כ- 175 מיליון שקל מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 100 מיליון שקל.

את הגיוס הובילו רוסאריו חיתום ואוריון חיתום.

במהלך השבוע שעבר, דיווחה החברה על עדכון מסגרת האשראי של החברה מאחד הבנק המממנים שלה, לסך של 450 מיליון שקל (חלף סך של 350 מיליון שקל), כך שקווי האשראי הבנקאיים המאושרים של החברה מסתכמים לכ- 900 מיליון שקל.

לגרף אסאר אקורד לחצו כאן

65 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 60.22 מיליון באסאר אקורד
קרנות נאמנות שמחזיקות את אסאר אקורד. לרשימה המלאה