תדיראן מוכרת לאסקו ישראל את פעילות "תדיראן אסקו-טק"

לשיפור היעילות האנרגטית של בתי החולים הממשלתיים תמורת 67.5 מיליון ש"ח | המניה עולה במעל 4% בבורסה

 

משה ממרוד, מנכ״ל ובעל השליטה בתדיראן, קרדיט צילום: סיון פרג׳משה ממרוד, מנכ״ל ובעל השליטה בתדיראן, קרדיט צילום: סיון פרג׳

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/11/2022

עם השלמת העיסקה צפויה תדיראן לרשום רווח נטו, לאחר מס, בסך של כ-40 מיליון ₪;

מהלך זה יאפשר לתדיראן למקד את יכולותיה בתחום האנרגיה המתחדשת בהמשך צמיחה של פעילותה של החברה בייבוא, ייצור, שיווק והפצה של מוצרים בתחום זה; 

במסגרת יישום אסטרטגיית ההתרחבות לתחום האנרגיה המתחדשת, הודיעה תדיראן כי חתמה עם אסקו ישראל, הנשלטת ע"י קרן אלומה, על הסכם למכירת פעילות תדיראן אסקו-טק בע"מ, תמורת 67.5 מיליון שקלים.

אסקו-טק היא חברה בבעלות מלאה של תדיראן אנרגיה מתחדשת, העוסקת בעיקר בביצוע פרויקטי התייעלות אנרגטית בבתי חולים ואשר הוכרזה כזוכה במכרז שפורסם על ידי משרד הבריאות לשיפור יעילות צריכת האנרגיה בבתי חולים ממשלתיים - פרויקט "שמים כחולים". במסגרת הפרויקט, אסקו-טק מתכננת, מקימה ומעניקה שירותי תחזוקה לפתרונות של שיפור צריכת האנרגיה שהותקנו על ידה במספר בתי חולים ממשלתיים, בתחומי מיזוג אויר, תאורה, קיטור חימום מים סניטרים והסקה. בתמורה לשירותיה, נהנית אסקו-טק מתמורה השווה לחלק מהחיסכון הכספי באנרגיה, שיושג כתוצאה באותם פתרונות בניכוי סכומים מסוימים הקבועים בהסכמי הפרויקט. 

עם השלמת העיסקה, צפויה תדיראן לרשום רווח נטו, לאחר מס, בסך של כ-40 מיליוני ש"ח. מועד ההכרה בהכנסה יהיה ברבעון הרביעי ככל שתושלם העסקה בתוך הרבעון הרביעי. השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, ובכלל זאת קבלת הסכמתו של משרד הבריאות וקבלת הסכמתם של בתי החולים הרלוונטיים להסבת הפעילות הנמכרת מהחברה הבת לרוכשת, ונכונות (מבחינה מהותית) של כל המצגים, ההצהרות וההתחייבויות שניתנו על ידי המוכרת, גם במועד ההשלמה. 

ההתקשרות בעסקה תאפשר לחברה למקד את יכולותיה בתחום האנרגיה המתחדשת בהמשך צמיחה של פעילותה של החברה בייבוא, ייצור, שיווק והפצה של מוצרים בתחום זה, אפיקי פעילות שלהערכת החברה כוללים פוטנציאל צמיחה גדול יותר מאשר תחום הביצוע של פרויקטים של התייעלות אנרגטית ככלל והפעילות הנמכרת בפרט.

אסקו ישראל היא חברה העוסקת בתכנון, ביצוע ומימון פרויקטים להפחתת חשבון האנרגיה של לקוחותיה, והינה הכלי המרכזי להשגת יעדי התייעלות אנרגטית. החברה עוסקת בייזום ותפעול פרויקטים להתייעלות אנרגטית, לייצור חשמל סולארי, לחלוקה ולהספקת חשמל. החברה ביצעה כ-1,000 פרויקטים בהם השקיעה בחידוש ציוד ובמערכות בקרה מתקדמות והשיגה חיסכון אנרגטי ותפעולי משמעותי, אותו היא חולקת עם הלקוח בחוזה ארוך טווח. בנוסף עוסקת אסקו בתחומים משיקים נוספים: אגירת חשמל, ופיתוח ויישום טכנולוגיית Smart Grid ו-Micro Grid וכן מחלקת ומספקת חשמל ללקוחות עסקיים ופרטיים. 

בשנה וחצי האחרונות קבוצת תדיראן האיצה את פעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת תוך שהיא רוכשת את החברות אביאם טנסור, תדיראן סולאר ו- VP solar - רכישות העולות בקנה אחד עם החזון של תדיראן - לייצר סביבת חיים טובה יותר באמצעות אנרגיות מתחדשות. חטיבת האנרגיה המתחדשת של קבוצת תדיראן כוללת את פעילותה של תדיראן במגזר האנרגיה, אשר היקף ההכנסות ממנו הסתכם ברבעון השני לשנת 2022 לכמחצית מהכנסות הקבוצה.

לגרף תדיראן גרופ לחצו כאן

233 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 308.42 מיליון בתדיראן גרופ
קרנות נאמנות שמחזיקות את תדיראן גרופ. לרשימה המלאה


x